God is great! God is great!

God is great!
God is great!

ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ/HG Bishop Makarius
COVID- 19 Resources/ኣገዳሲ ምንጪ ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ19

COVID- 19 Resources/ኣገዳሲ ምንጪ ብዛዕባ ሕማም ኮቪድ19 

ሓበሬታ ዝተፈላለየ ሓገዛት ንኮሮና ቫይረስን ካልእን ዝምልከት ነዞም ዝስዕቡ (Link) ብምጥዋቅ ተመልከቱ፡


  1: ናይ ሲያትል መንግስቲ / Seattle Government


  2: ዩናይትድ ዌይ ሓገዝ ምስ እትደልዩ / If you need help


  3: Census 2020 to learn more and respond to your questionnaire today


  4: ናይ ገዛ ሞርጌጅ ሓገዝ / Mortgage Reliefዕለት / Date April 26, 2020

ንባባት

  • 1ቆሮ 15፡20-41

  • 1ጴጥ 3፡15-22

  • ግብ 2፡22-36

  • ዮሃ 20፡1-18

  • ቅዳሴ፡ ዘዴስቆሮስ

ስብከት

“ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር።
ንትፈሣሕ ወንትኃሠይ ባቲ።
ኦ እግዚኦ ኣድኅንሶ።”

መዝ 117፡24-25
“እታ እግዚኣብሄር ዝገበራ መዓልቲ እዚኣ እያ፣ ብእኣ ንተሐጐስን ባህ ይበለናን። ዎ እግዚኣብሄር፣ ኣድሕን ኰታ፣ ኣታ እግዚኣብሄር፣ ኣሰልጥን ኰታ።”
መዝ 118፡24-25

ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ኣምላኽ ኣሜን!!

ዕለት/Date March 22/2020


ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን፤ መንፈሳዊ ሰላምታና ብምቕዳም፤ ብምኽንያት ምስፍሕፋሕ እዚ ሕማም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግቶን፤ ብምምሕዳር ብዝተመሐላለፈና መልእኽቲን፤ ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ምእመናንናን፤
1. ክሳብ ዝኾነ ለውጢ ዝመጽኣና፤ ቤተ ክርስቲያና ንዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዕጹው ምዃኑ ብትሕትና ንሕብር። ስለዚ ምእመናንና ኣኣብ ቤትኩም ብዓቅምኹም ክትጽልዩን ኩሉ ካባኹም ዝድለ ጥንቃቐታት ክትገብሩ ንላቦ።
2. ናይ ሰንበት ጸሎት ንቤተ ክህነት ጥራይ ዝብል ዝነበረ፤ ንሱ ውን ተቛሪጹ ኣሎ እሞ፤ ካህናትን ዲያቆናትን ኣኣብ ገዛና ብጸሎት ክንነቅሕ ንላቦ።
3. ዘለና ግዜ ንነፍስና ብመንፈሳዊ መግቢ ክንምግባ ማለት ብጸሎትን ብምንባብ ቅዱሳት መጻሕፍትን ብምስትንታንን እናመገብናያ ክንጥቀመሉ እምበር ክንፈርሕን ክንጭነቕን ኣይባእን።

እግዚኣብሔር ምሕረቱን በረኸቱን የውርደልና!! ኣሜን!

መልእኽቲ ቤተ ክርስቲያን

ብዛዕባ እዋናዊ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ (Coronavirus)

ሰላመ እግዚኣብሔር ምስ ኩልኹም ይኹን።
ኩሉ ሰብ ይከታተሎ ከም ዘሎ፥ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ እንነብረሉ ሃገር ኤሜሪካ ተከሲቱ ዘሎ፥ እዋናዊ ለበዳ ሕማም Coronavirus ኣብ ብዙኅ ሕዝቢ ናይ ሞትን ሕማምን ምኽንያት ኮይኑ ይርከብ። በዚ መሠረት ድማ መንግሥቲ፥ ተወሳኺ መብርሂታት ክሳብ ዝህብ ብዝኂ ሕዝቢ ዘለዎ ኣኼባታት ከይካይድን፥ ብሓፈሻዊ መብዛሕትኡ ማሕበራዊ ርክባት ደው ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ሓንቲ ካብቲ ማኅበራዊ ኣኼባታት ዝካየደሉን ዝግበረሉን ሓደ ኣካል ምስ ምዃኑ፥ እቲ ብመንግሥቲ ዝወጸ ኣዋጅ ክትግበር ስለ ዝግባእ፥ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ እዚ ዝስዕብ ውሳኔ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
1. ናይ ምትእኽካብ መደብ ክሳብ ዝፍቀደ፥ ኩሉ ሰብ ኣኣብ ገዝኡ ጸሎቱ እናፈጸመ ክጸንሕ።
2. ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን፥ ስብሓታትን ምህልላን ብመራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያናትን ውሉደ ክህነትን፥ ኣባላት ምምሕዳር ቤተ ክርስቲያንን ጥራይ ክግበር።
3. ኩሉ ምእመን ኣብ ዘሎ እዋናዊ ሱባኤ መሠረት ገይሩ፥ ብቐጥታ ዘመሓላለፍ ትምህርትታትን ጸሎትን ምህልላን ኣኣብ ቤቱ ኮይኑ ክከታተልን፥ ጾሙን ሱባኤኡን ብጽሞናን ብትዕግስትን ከካይድ።
4. ብዝኾነ ምኽንያትን ብፍሉይ ምኽንያት ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ንዝደሊ ሰብ በቲ እቶም ቤተ ክርስቲያን ከነባብሩ ዝመደበቶም ሰባት፥ ተመሪሑ ጥራይ ክኸይድ ፍቓዶም ክፍጽምን ይግደድ።
5. ካልእ ፍሉይ ኣገልግሎት ዝሓትት ህጹጽ ጉዳያት ዝምልከት፥ ብቐትታ ምስ ኣበ ንስሓ ካህን ብምዝርራብ፥ ኣገልግሎት ዝፍጸመሉ መደባት ክግበር።
6. ብዕድመ ዝፍኡ ወለድን ተወሳኺ ናይ ሕማም ጸገማት ዘለዎምን፥ ከምኡውን ሰዓልን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ምልክታት ዘለዎም፥ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይምምጽኦም፥ ኣድላዪ ዝብልዎ ምስ ካህኖም ተላዚቦም፥ ኣገልግሎቶም ዝረኽቡሉ ክፍጸም እምበር ናብ እኩብ ዘይምኻድ።
7. ኣብ ደገሰላም ይኹን ካልእ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ኣኼባታትን መደባትን ከይግበር። ክብል ጉባኤ ካህናት ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ወሲኑ ኣሎ።
ስለዚ ኩሉ ኣማኒ በቤተ ክርስቲያኑ ምምሕዳር ዝወሃቦ መምርሒ ተኸቲሉ ቀጻልነት ቤተ ክርስቲያኑን፥ ሕጊ መንግሥትን ኣኽቢሩ ክኸይድ ብመንፈሳዊ ኣኽብሮት መልእኽትና ነመሓላልፍ። እዚ ቀዛፊ ሕማም ኣምላኽ ካብ ሕዝብናን ዓለምናን ክኣልየልናን ከርሕቀልናን ጸሎትናን ሱባኤናን ኣዕዚዝና ክንቅጽል ይግባእ።
እግዚኣብሔር ፈውሰ ምሕረቱ ይልኣኽ።
ቆሞስ ከሰተ ገብረሚካኤል
ኣቦ መንበር ጉባኤ ካህናት ሰሜን ኣሜሪካ

Diocese COVID19 Communication Plan

May God be with you All

The priest council of the Diocese had a meeting yesterday and approved this precaution measures regarding COVID19.

1. Until we get event meeting permitted, we ask all of you to continue pray from your home.
2. The church is open this Sunday but we will not have liturgy service. Other prayer services such as ስብሓታትን፡ ምህልላን should only be conducted by clergy members and church servants. We are asking all members to stay home.
3. If any one of you need immediate church service or need to come to church for any reason, you should contact first your spiritual father or church board. Any kind of meetings and gatherings inside church or around church premise is not allowed.
4. Elderly or people who are sick or coughing should not come to church at all or attend any other gatherings. If they need immediate service, they can directly contact their clergymen .

Please note that, in order to stop the spread of this disease and comply with Government regulations, the council have decided to cease regular church services until further notice. Please inform all accordingly.
Please follow this guidelines until further communications. This is unprecedented time and we may continue take unprecedented action.
Keep praying and stay safe!
May God send us His healing's.


Daily readings / መዓልታዊ ንባባት በይኑ ገጽ /Separate page

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Monday

ጥሪ 10, 2013 ብግእዝ Jan 18, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 69 : 11 - 12 [English][ትግርኛ]

ለበስኩ ሠቀ ወኮንክዎሙ ነገረ፤
ላዕሌየ ይዛውኡ እለ ይነብሩ ውስተ አናቅጽ፤
ወኪያየ የኀልዩ እለ ይሰትዩ ወይነ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 7 - 12 [English][ግእዝ]

ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙኃት ናብ ጥምቀቱ ኺመጹ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ውሉድ ኣትማን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቍጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም፧ እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ኻብዘን ኣእማን እዚአን ውሉድ ኬተንሥኣሉ ንኣምላኽ ከም ዚከኣሎ እብለኩም አሎኹ። ካብ ብሕጂ እኳ ማሕጸ ናብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ኦም ይቝረጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ እቲ ድኅረይ ዚመጽእ ግና ካባይ ይኅይል እዩ፥ ኣነስ ኣሣእኑ ኽፀውር እኳ ኣይበቅዕን እየ፥ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዜጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ፥ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ኺእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድዶ እዩ።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ገላ 3 : 18 - 23 [English][ግእዝ]

እቲ ዝውረስ ካብ ሕጊ እንተ ዝኸውንሲ፥ ደጊም ካብ ተስፋ ኣይምኾነን ነይሩ። ኣምላኽ ግና ንኣብርሃም ብተስፋ እዩ ዝሃቦ። ሕጊ ደኣ ንምንታይ መጸ፧ እቲ ተስፋ ዝተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዚመጽእ፥ ኃጢኣት እንታይ ከም ዝኾነ ኪገልጽ ዝተወሰኸ እዩ። ብኢድ መንጎኛ ዝኾነ ሰብን ብኢድ መላእኽትን ኸኣ ተዋህበ። ንሓደ ሰብ በይኑ ግና መንጎኛ ኣየድልዮን እዩ። ኣምላኽ ኸኣ ሓደ እዩ። እምበኣር ሕጊ ነቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበ ተስፋዶ መፃርርቱ እዩ፧ ያእ ኣይፋሉን። ሕያው ኪገብር ዚኽእል ሕጊ ተዋሂቡ ነይሩ እንተ ዚኸውን፥ ብርግጽ ጽድቂ ብሕጊ ምኾነ ነይሩ። እቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማን ዚርከብ ተስፋ፥ ነቶም ዚኣምኑ ጥራይ ምእንቲ ክወሃብ፥ ቅዱስ መጽሓፍ፥ ዅሉ ዓለም ኣብ ትሕቲ ሥልጣን ኃጢኣት ከም ዝኾነ ገለጸ። እዛ እምነት እዚኣ ቕድሚ ምምጽኣ፥ ንሳ ኽሳዕ እትገሃድ እናተጼበና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተዓጺና ንሕሎ ነበርና።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 5 : 9 - 13 [English][ግእዝ]

ሰብ ዚህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፥ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ግና ኻብኡ ይዓቢ እዩ፥ እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዚኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ፥ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን፥ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ፥ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ እዚ እዩ፦ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና፥ እዛ ሕይወት እዚኣ ኸኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዚነብር ሰብ፥ ሕይወት ኣላቶ፥ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ፥ ሕይወት የብሉን። ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እትኣምኑ፥ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ኽትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 19 : 1 - 7 [English][ግእዝ]

ኣጵሎስ ኣብ ቆሮንቶስ ከሎ፥ ጳውሎስ በቲ ላዕላይ ሃገር ኃሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ፤ ኣብኡ ኸኣ ገለ ቚሩብ ደቀ መዛሙርቲ ረኸበ። “ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስዶ ተቐቢልኩም ትፈልጡ፧” እናበለ ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ፥ “ኣይፋልናን፥ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን” እናበሉ መለሱሉ። ንሱ ኸኣ “በየናይ ጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም፧” በሎም፤ ንሳቶም ድማ “ብጥምቀት ዮሓንስ” በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ “ዮሓንስሲ በቲ ድኅሪኡ ዚመጽእ፥ ብኢየሱስ ክርስቶስ፥ ኪኣምኑ ነቶም ሕዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ” በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብኣቶም ወረደ። ሽዑ ብቛንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። እቶም ሰባት ከኣ ዅሎም ዓሠርተው ክልተ ዚኣኽሉ ነበሩ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ገሃድ ዘውእቱ ተውላጠ ረቡዕ ወዐርብ
ወአባ ታውንጦስ
ወኪናርያ
ወበጥሪቃ ንግሥት
ወጦምዳሪ ሰማዕት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 85 : 11 - 12 [English][ትግርኛ]

ሣህል ወርትዕ ተራከባ ፤
ጽድቅ ወሰላም ተሳዐማ ፤
ርትዕሰ እምድር ሠረፀት።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 7 : 29 - 35 [English][ግእዝ]

ኵሎም ሕዝብን ተቐበልቲ ቐረጽን ሰሚዖም፥ ብጥምቀት ዮሓንስ ተጠሚቖም፥ መንገዲ ኣምላኽ ቅኑዕ ምዃኑ ኣመኑ። ፈሪሳውያንን ሊቃውንቲ ሕግን ግና ብእኡ ብዘይምጥማቖም ነቲ ምኽሪ ኣምላኽ ነጸግዎ። “እምበኣር ንሰብ እዚ ወለዶ እዚ ብምንታይ ክምስሎም እየ፧ ንመንከ ይመስሉ፧ ነቶም ኣብ ዕዳጋ ዚቕመጡ እሞ ንሓድሕዶም ተጻዋዊዖም፥ ‘እምብልታ ነፋሕናልኩም ኣይሳዕሳዕኩምን፥ ኣልቀስናልኩም ኣይበኼኹምን’ ዚብሃሃሉ ቘልዑ እዮም ዚመስሉ። እንጌራ ዘይበልዕን ወይኒ ዘይሰትን ዮሓንስ መጥመቕ እንተ መጸ ‘ጋኔን ኣለዎ’ ትብሉ። ዚበልዕን ዚሰትን ወዲ ሰብ እንተ መጸ ኸኣ ‘እንሆ በላዕን ሰታይ ወይንን ፈታው ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን’ ትብሉ። ጥበብ ግና ብዅሎም ደቃ ረትዐት።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዚእነ(ነኣኩተከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 1 - 2 [English][ትግርኛ]

ብፁዓን እለ ንጹሐን በፍኖቶሙ ፤
ወእለ የሐውሩ በሕገ እግዚአብሔር ፤
ብፁዓን እለ የኃሡ ስምዖ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 11 : 7 - 13 [English][ግእዝ]

ንሳቶም ምስ ከዱ፥ ኢየሱስ ነቶም ሕዝቢ ብዛዕባ ዮሓንስ ከምዚ ኺብሎም ጀመረ፤ “እንታይ ክትርእዩ ናብ ምድረ በዳ ወፃእኩም፧ ብንፋስ ሰሰው ዚብል ሻምብቆ፧ እንታይ ደኣ ኽትርእዩ ወፃእኩም፧ ብቕጭን ክዳውንቲ ዘጌጸ ሰብ፧ ቅጭን ክዳውንቲ ዚኽደኑስ እንሆ ኣብ ኣባይቲ ነገሥታት ኣለዉ። ንምንታይ ደኣ ወፃእኩም፧ ነቢይ ኽትርእዩ፧ እወ፥ ካብ ነቢይ እኳ ደኣ ዚበልጽ እዩ፥ እብለኩም ኣሎኹ። ንሱ እቲ ብዛዕባኡ ‘እንሆ ኣነ ኣብ ቅድሜኻ መገድኻ ዚጸርግ ልኡኸይ ቀቅድሜኻ እልእኽ ኣሎኹ’ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ እዩ እሞ፥ ካብ ኣንስቲ ዝተወልዱ ዘበሉ ካብ ዮሓንስ መጥምቕ ዚዓቢ ሓደ እኳ ከም ዘይተንሥአ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ግና እቲ ዚንእስ ካብኡ ይዓቢ። ካብ ዘመን ዮሓንስ መጥምቕ ክሳዕ ሎሚ መንግሥተ ሰማያት ትግፋዕ ኣላ፥ ገፋዕቲ ድማ ይዝርፍዋ ኣለዉ። “ከመይ ኵሎም ነቢያትን ሕግን ክሳዕ ዮሓንስ ተነብዮም እዮም።

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Tuesday

ጥሪ 11, 2013 ብግእዝ Jan 19, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 77 : 16 - 17 [English][ትግርኛ]

ርእዩከ ማያት እግዚኦ ፤
ርእዩከ ማያት ወፈርሁ ፤
ደንገፁ ቀላያት ማያት ወደምፁ ማያቲሆሙ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 13 - end [English][ግእዝ]

ሽዑ ኢየሱስ ብዮሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሓንስ ግና “ኣነ ድኣ ብኣኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ!” ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከኣ “ኵሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግባኣና እዩ እሞ ሕጂስ ይኹን ደኣ ሕደግ” ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ኸኣ ሰማያት ተኸፍተ፥ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፥ ኣብ ርእሱ ኪዓልብ ረኣየ። እንሆ ድማ “ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ቲቶ 3 : 1 - 7 [English][ግእዝ]

ነቶም ሕዝቢ፥ ንገዛእትን ንሰበ ሥልጣንን ኪግዝኡን ኪእዘዙን፥ ንሠናይ ግብሪ ዘበለ ዝተዳለዉ ኪኾኑ፥ ንሓደ እኳ ስሙ ኸየጸልሙ፥ ሰለማውያንን ምቕሉላትን፥ ምስ ዅሉ ሰብ ብትሕትና ዚነብሩ ኪኾኑ ኣዘኻኽሮም። ንሕናውን ቀደም ዓያሱ፥ ዘይእዘዙ፥ ጊጉያት፥ ንብዙኅ ፍትወት ሥጋን ትምኒትን ዝተገዛእና፥ ብኽፍኣትን እንነብር፥ ብሰብ ጽሉኣት፥ ንሓድሕድናውን እንጻላእ ነበርና። ናይቲ መድኃኒና ዝኾነ ኣምላኽ ሕያውነትን ፍቕርን ምስ ተገልጸ ግና፥ ንሕና ብዝገበርናዮ ግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ብምሕረቱ፥ ማለት በቲ ኻልኣይ ልደት ዚህብ ምሕጻብን ብመንፈስ ቅዱስ ብምሕዳስን ኣድኃነና። ብጸጋኡ ጸዲቕና ብተስፋ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ወረስቲ ምእንቲ ኽንከውን ብመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሌና ኣብዚሑ ኣፍሰሶ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 5 : 5 - 12 [English][ግእዝ]

ንዓለም ዚስዕራኸ መን እዩ፧ እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን፧ እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመጸን። እቲ መንፈስ ከኣ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዚምስክር። እቶም ዚምስክሩ ሠለስተ እዮም። መንፈስ፥ ማይ፥ ደም፥ ሠለስቲኦም ከኣ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዚህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፥ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ግና ኻብኡ ይዓቢ እዩ፥ እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዚኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ፥ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን፥ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ፥ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ እዚ እዩ፦ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና፥ እዛ ሕይወት እዚኣ ኸኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዚነብር ሰብ፥ ሕይወት ኣላቶ፥ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ፥ ሕይወት የብሉን።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 10 : 34 - 38 [English][ግእዝ]

ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኪዛረብ ጀመረ፤ “ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዚፈርህን ቅንዕና ዚገብርን እንተሎ፥ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር፥ ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ረአኹ። ኣምላኽ በቲ ጐይታ ዅሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሠረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ፥ እቲ ድኅሪ እታ ዮሓንስ ዝኣወጃ ጥምቀት፥ ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስ ብኃይልን ከም ዝቐብኦ፥ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ፥ ኣብ ኵሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን፥ ንዅሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም።

 

ስንክሳር Synaxarium

ተጠምቀ እግዚእነ
ወአስተርእዮተ መላእክት
ወእንጠልዮስ
ወዮስጦስ
ወጒድብ
ወአባ ዮሐንስ
ወሪቅረስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 42 : 6 - 7 [English][ትግርኛ]

በእንተዝ እዜከረከ እግዚኦ ፤
በምድረ ዮርዳኖስ በአርሞንኤም በደብር ንኡስ ፤
ቀላይ ለቀላይ ትጼውዓ በቃለ አስራቢከ።

ዓዲ


መዝ 113 ፡ 5 - 6

ምንተ ኮንኪ ባሕር ዘጐየይኪ፤
ወአንተኒ ዮርዳኖስ ዘገባእከ ድኅሬከ ፤
አድባር ዘአንፈርዐፅክሙ ከመ ሐራጊት።


 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 1 : 29 - 34 [English][ግእዝ]

ንጽባሒቱ፥ ዮሓንስ ንኢየሱስ ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ “እንሆ ኃጢኣት ዓለም ዜርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ” በለ። “እቲ ብዛዕባኡ ‘ሓደ ሰብኣይ ብድኅረይ ኪመጽእ እዩ፥ ንሱ ብቕድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ’፥ ዝበልኩኹም እዚ እዩ። ኣነ ኣይፈለጥክዎን፥ ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ኺግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናኣጥመቕኩ መጻእኩ።” ዮሓንስ ድማ ኸምዚ ዚስዕብ እናበለ መስከረ፦ “መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ኺወርድ ከሎ ረአኹ፥ ኣብኡውን ዓለበ። እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ፥ ‘እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ኪቕመጥ ከሎ እትርእዮ፥ ንሱ እዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዜጥምቕ’ ኢሉኒ እምበር፥ ኣነስ ኣይፈለጥክዎን። ኣነ ኸኣ ረአኹ፥ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ መስከርኩ።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዲዮስቆሮስ(እምቅድመ ዓለም)

Show/Hide ኣብ ባሕሪ ጥምቀት ዝንበብ ( Ephiphany )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 113 ፡ 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ባሕሪ ርእያቶ ሀደመት፤
ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰ፤
ኣኽራን ከም ደዓውል፣ ኰረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 1 - end [English][ግእዝ]

በቲ ወርኃት እቲ ዮሓንስ መጥምቕ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፥ “‘ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገዱውን ኣቕንዑ’ ኢሉ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሓንስ እዩ። ክዳን ዮሓንስ ብፀጒሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ፥ ዕጣቕ ሕቝኡ ድማ ፈልቍ ቖርበት፥ ቀለቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኵሎም ሰብ ይሁዳን ብዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ። ኃጢኣቶም እናተናዘዙ ኸኣ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙኃት ናብ ጥምቀቱ ኺመጹ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ውሉድ ኣትማን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቍጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም፧ እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ኻብዘን ኣእማን እዚአን ውሉድ ኬተንሥኣሉ ንኣምላኽ ከም ዚከኣሎ እብለኩም አሎኹ። ካብ ብሕጂ እኳ ማሕጸ ናብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ኦም ይቝረጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ እቲ ድኅረይ ዚመጽእ ግና ካባይ ይኅይል እዩ፥ ኣነስ ኣሣእኑ ኽፀውር እኳ ኣይበቅዕን እየ፥ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዜጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ፥ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ኺእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድዶ እዩ።” ሽዑ ኢየሱስ ብዮሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሓንስ ግና “ኣነ ድኣ ብኣኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ!” ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከኣ “ኵሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግባኣና እዩ እሞ ሕጂስ ይኹን ደኣ ሕደግ” ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ኸኣ ሰማያት ተኸፍተ፥ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፥ ኣብ ርእሱ ኪዓልብ ረኣየ። እንሆ ድማ “ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ።

 

ማር 1 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

እዚ መጀመርታ ናይቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዚዛረብ ወንጌል እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፤ “እንሆ ‘ጐደና እግዚኣብሔር ኣሳናድዉ፥ መገድታቱ ኸኣ ኣቕንዑ’ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ፥ ቀቅድሜኻ መገድኻ ዚጸርግ ልኡኸይ እሰደልካ ኣሎኹ” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ፥ ዮሓንስ ኣብ ምድረ በዳ እናኣጥመቐን፥ ንኅድገት ኃጢኣት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን፥ ኵሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን፥ ናብኡ ይመጹ ብኃጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሓንስ፥ ክዳኑ ፀጒሪ ገመል፥ ዕጣቕ ሕቚኡ ፈልቊ ቖርበት፥ ምግቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ንሱ ኸኣ “ካባይ ዚብርትዕ፥ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሣእኑ ኽፈትሓሉ ዘይበቅዕ፥ ብድኅረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ” እናበለ ይሰብኽ ነበረ። እንሆ ኸኣ በቲ ጊዜ እቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ፥ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከኣ ብዮሓንስ ተጠምቀ። ኢየሱስ ካብ ማይ ውፅእ ምስ በለ፥ ብኡብኡ ሰማያት ኪኽፈታ፥ መንፈስ ቅዱስ ድማ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ኺወርድ ከሎ ረኣየ። “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ።

 

ሉቃ 3 : 21 - end [English][ግእዝ]

እቲ ሕዝቢ ዅሉ ምስ ተጠምቀ፥ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቑ ኪጽሊ ኸሎ፥ ሰማይ ተኸፍተ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ብግዙፍ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ፥ “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂውን ካብ ሰማይ መጸ። ኢየሱስ ምምሃር ኪጅምር ከሎ፥ ወዲ ሠላሳ ዓመት ኣቢሉ ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸኣ ይመስሎም ነበረ፥ እወ፥ ወዲ ኤሊ፥ ወዲ ማቲ፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ዮና፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ መታትዩ፥ ወዲ ኣሞጽ፥ ወዲ ናሆም፥ ወዲ ኤሴሊም፥ ወዲ ናጌ፥ ወዲ መኣት፥ ወዲ ማታትዩ፥ ወዲ ሴሜይ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮዳ፥ ወዲ ዮናን፥ ወዲ ሬስ፥ ወዲ ዘሩባቤል፥ ወዲ ሰላትኤል፥ ወዲ ኔሪ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ሓዲ፥ ወዲ ቆሳም፥ ወዲ ኤልሞዳም፥ ወዲ ኤር፥ ወዲ ዮሴዕ፥ ወዲ ኤልኣዛር፥ ወዲ ዮራም፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ስምዖን፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም፥ ወዲ ሜልያ፥ ወዲ ማይናን፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ናታን፥ ወዲ ዳዊት፥ ወዲ እሴይ፥ ወዲ ኢዮቤድ፥ ወዲ ቦኤዝ፥ ወዲ ሰልሞን፥ ወዲ ነኣሶን፥ ወዲ ኣሚናዳብ፥ ወዲ ኣራም፥ ወዲ ኣሮኒ፥ ወዲ ኤስሮም፥ ወዲ ፋሬስ፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ያእቆብ፥ ወዲ ይስሓቅ፥ ወዲ ኣብርሃም፥ ወዲ ታራ፥ ወዲ ናኮር፥ ወዲ ሴሮኅ፥ ወዲ ራግው፥ ወዲ ፋሌቅ፥ ወዲ ኤቦር፥ ወዲ ሳላ፥ ወዲ ቃይንም፥ ወዲ ኣርፋክስድ፥ ወዲ ሴም፥ ወዲ ኖኅ፥ ወዲ ላሜክ፥ ወዲ ማቱሳላ፥ ወዲ ሄኖክ፥ ወዲ ያሬድ፥ ወዲ መላልኤል፥ ወዲ ቃይናን፥ ወዲ ሄኖስ፥ ወዲ ሴት፥ ወዲ ኣዳም፥ ወዲ ኣምላኽ።

 

ዮሐ 1 : 1 - 28 [English][ግእዝ]

ቃል ብቕድሙ ነበረ፥ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፥ እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ። ንሱ ብቕድሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብእኡ ዅሉ ተፈጥረ፥ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብእኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን። ሕይወት ኣብኡ ነበረት፥ እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ፥ ጸልማት ከኣ ኣይሰዓሮን። ብኣምላኽ ዝተላእከ ሓደ ዮሓንስ ዝስሙ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስክር ኮይኑ፥ ኵሎም ብእኡ ምእንቲ ኺኣምኑ፥ ብዛዕባ ብርሃን ኪምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ኺምስክር መጸ እምበር፥ ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ንዅሉ ሰብ ዜብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጸ። ኣብ ዓለምውን ነበረ፥ ዓለም ከኣ ብእኡ ተፈጥረት፥ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፥ እቶም ናቱ ኸኣ ኣይተቐበልዎን። ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዚኣምኑ ዅሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪኾኑ፥ ሥልጣን ሃቦም። ንሳቶም ከኣ ኻብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም፥ ወይ ካብ ፍትወት ስጋ፥ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ምሳና ነበረ፥ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዚረኽቦ ኽብሪ ዚኣክል፥ ክብሩ ረኣና። ዮሓንስ ብዛዕባኡ መስከረ፥ “እቲ ብድኅረይ ዚመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ፥ ኢለ ብዛዕባኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ” እናበለ ዓው ኢሉ ተዛረበ። ንሕና ዅልና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ፥ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን፥ እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቚፊ ኣቦ ዘሎ፥ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ፥ ገለጾ። ኣይሁድ “ንስኻ መን ኢኻ፧” ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ፥ ዮሓንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ፦ “ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን” ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ “መን ደኣ ኢኻ፥ ኤልያስ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” በለ። “እቲ ነቢይ ዲኻ፧” ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም “መን ደኣ ኢኻ፧ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧” በልዎ። ዮሓንስ ከኣ “ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ፦ ‘መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ’ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ እየ፥” በሎም። እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከኣ “እምብኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጥምቕ ኣሎኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ዮሓንስ ድማ “ኣነ ብማይ አጥምቕ ኣሎኹ፥ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቕድመይ ዝነበረ ድኅረይ ዚመጽእ ኣነ ስራኽ ኣሣእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ፥ ንሱ እዩ” ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኣብቲ ዮሓንስ ዜጥምቐሉ ዝነበረ፥ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ።

 

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 29 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ማያት ፤
አምላከ ስብሐት አንጐድጐደ ፤
እግዚአብሔር ላዕለ ማያት ብዙኅ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 3 : 10 - 22 [English][ግእዝ]

እቶም ሕዝቢ ድማ “እንታይ እሞ ንግበር፧” ኢሎም ሐተትዎ። ንሱ ኸኣ “ክልተ ኽዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ፥ ቀለብ ዘለዎ ድማ ኸምኡ ይግበር” ኢሉ መለሰሎም። ተቐበልቲ ቐረጽ ድማ ኺጥመቑ መጺኦም “ኦ መምህር፥ ንሕናኸ እንታይ ንግበር፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ኅለፊ ኣይትውሰዱ” በሎም። ወትሃደራት ከኣ “ንሕናኸ እንታይ ንግበር፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “ንሓደ እኳ ኣይትግፍዑ፥ ብሓሶትውን ኣይትኽሰሱ፥ ደሞዝኩም ይእከልኩም” በሎም። እቶም ሕዝቢ ኣብ ዓቢይ ትጽቢት ነበሩ እሞ፤ ኵሎም ንዮሓንስ “እዚ እቲ መሲሕ ደኾን ይኸውን፧” እናበሉ ብልቦም ይሓስቡ ነበሩ። ዮሓንስ ከኣ “ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘሎኹ፥ እቲ ኻባይ ዚብርትዕ፥ ኣነ ሥራኽ ኣሣእኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና፥ ይመጽእ ኣሎ፤ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ንሱ ዓውዱ ዜጽርየሉ፥ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ዚእክበሉ መሰአ ኣብ ኢዱ ኂዙ ኣሎ፤ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኼንድዶ እዩ” እናበለ መለሰሎም። ብዙኅ ካልእ ነገራት እናመሃሮምውን ነቶም ሕዝቢ ኣበሠሮም። እንተኾነ ዮሓንስ ንንጉሥ ሄሮድስ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ኃዉን ብዛዕባ እቲ ሄሮድስ ዝገበሮ ዅሉ ኽፉእ ነገርን ይግሥጾ ስለ ዝነበረ፥ ሄሮድስ ኣብ ልዕሊ እዚ ዅሉ ወሲኹ ንዮሓንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓጸዎ። እቲ ሕዝቢ ዅሉ ምስ ተጠምቀ፥ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቑ ኪጽሊ ኸሎ፥ ሰማይ ተኸፍተ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ብግዙፍ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ፥ “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂውን ካብ ሰማይ መጸ።

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Wednesday

ጥሪ 12, 2013 ብግእዝ Jan 20, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 84 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ፤
ወይሐውር እምኃይል ውስተ ኃይል ፤
ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 2 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወድአ፥ ኣደ ኢየሱስ “ወይኒ እምበር የብሎምን” በለቶ። ኢየሱስ ድማ “ኣቲ ሰበይቲ፥ ምሳኺኸ እንታይ ኣሎኒ፧ ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን” በላ። ኣዲኡ ኸኣ ነቶም ተዓጠቕቲ “ንሱ ዚብለኩም ኵሉ ግበሩ” በለቶም። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ሥርዓቶም ዚነጽሑለን ከክልተ ወይ ሰሠለስተ ዝንግሪር ዚኅዛ ሽዱሽተ ኣጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ “ነዘን ኣጋንእ ማይ ምልእወን” በሎም፥ ንሳቶም ከኣ ኣፍ ንኣፍ መልእወን። ሽዑ “ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ወሰዱሉ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጠዓሞ ካበይ ከም ዝመጸ ኣይፈለጠን፣ እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ፥ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ፥ “ኵሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ፥ ምስ ሰኸሩ ኸኣ እቲ ሕምቕ ዝበለ የቕርብ። ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ” በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብሩ ኸኣ ገለጸ፥ ደቀ መዛሙርቱውን ብእኡ ኣመኑ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ሮሜ 9 : 1 - 16 [English][ግእዝ]

ብክርስቶስ ሓቂ ከም ዝዛረብ እምበር ከም ዘይሕሱ ሕሊናይ ብመንፈስ ቅዱስ ይምስክረለይ እዩ። ብዙኅ ጓህን ዘየቋርጽ ስቓይን ኣብ ልበይ ኣሎ። ኣነ ንባዕለይ ምእንቲ እቶም ብሥጋ ኣኅዋተይን ኣዝማደይን ርጉም ኮይነ ኻብ ክርስቶስ ክፍለ ምደሌኹ። ንሳቶም እስራኤላውያን እዮም፥ እግዚኣብሔር ከኣ ደቁ ገበሮም፥ ክብሩ ገለጸሎም፥ ኪዳን ኣተወሎም፥ ሕጊ ሓገገሎም፥ ኣምልኾ ሠርዓሎም፥ ተስፋ ድማ ሃቦም። ንሳቶም ካብ ኣቦታት ዝተወልዱ እዮም፥ ክርስቶስውን ብሥጋ ኻብኣታቶም እዩ ዝተወልደ። ንሱ ልዕሊ ዅሉ ዝኾነ ኣምላኽ፥ ንዘለዓለም ቡሩኽ እዩ፥ ኣሜን። ግናኸ እቲ ቓል ኣምላኽ በዚ ኸንቱ ኾይኑ ተሪፉ ማለት ኣይኮነን፥ ምኽንያቱ እቶም ካብ እስራኤል ዝተወልዱ ዅሎም እስራኤላውያን ማለት ኣይኮኑን። ከምኡውን ኵላቶም እቶም ካብ ኣብርሃም ዝተወልዱ ዘበሉ ደቂ ኣብርሃም እዮም ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ “ካብ ይስሓቅ ዘርኢ ኪስመየልካ እዩ” ኢልዎ ነበረ። እዚ ማለት ከኣ እቶም ከም ተስፋ ቓሉ ዝተወልዱ እዮም ደቁ ዝኾኑ እምበር እቶም ብሥጋ ዝተወልዱስ ደቂ ኣምላኽ ኣይኮኑን። ከመይ እቲ ቃል ተስፋ “ንዓመታ ኸምዛ እዋን እዚኣ ኽመጽእ እየ፥ ሣራ ኸኣ ወዲ ኽትወልድ እያ” ዚብል እዩ ዝነበረ። እዚ ጥራይ ኣይኮነን፥ ርብቃውን ካብ ሓደ ሰብኣይ፥ ማለት ካብ ኣቦና ይስሓቅ ጠነሰት፥ ካብ ኅርየት እምበር ካብ ግብሪ ከም ዘይኮነ፥ እቲ ምኽሪ ኣምላኽ ከኣ ኣብ ምኅራይ ከም ዝተመሥረተ ምእንቲ ኺገሃድ፥ እቶም ደቂ ገና ኸይተወልዱ፥ ጽቡቕ ኮነ ኽፉእ ከይገበሩ ኸለዉ፥ ንርብቃ “እቲ ዓቢይ ነቲ ንእሽቶ ኺግዛእ እዩ” ዚብል ተነግራ። እዚ ኸኣ “እቲ ንያዕቆብ ኣፍቀርኩ፥ ንኤሳው ግና ጸላእኩ” ዚብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እዩ። እሞኸ እንታይ ክንብል ኢና፧ ኣብ ኣምላኽዶ ፍትሒ የልቦን እዩ፧ ኣሎ እባ፥ ከመይ ንሙሴ “ነቲ ዝምሕሮ ኽምሕሮ፥ ነቲ ዝድንግጸሉውን ክድንግጸሉ እየ” ኢልዎ እዩ። ስለዚ ካብ ዝምሕር ኣምላኽ እዩ እምበር ካብቲ ዚደልን ካብቲ ዚጽዕርን ሰብ ኣይኮነን።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ይሁ 1 : 9 - 13 [English][ግእዝ]

ግናኸ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲውን ብዛዕባ ሬሳ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ ኪከራኸር ከሎ፥ “እግዚኣብሔር ይግናሕካ” ደኣ በሎ እምበር ብጸርፊ ኺዂንኖ ኣይደፈረን።እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ዘበለ ዅሉ ይጸርፍዎ፥ እቲ ኸም እንስሳ ብባህሪኦም ዚፈልጥዎ ኸኣ ንገዛእ ርእሶም የጥፍኦም ኣሎ።ብመገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ፥ ምእንቲ ገንዘብ ኣብ ስሕተት በለዓም ስለ ዝጸደፉ፥ ከም ቆሬ ስለ ዝዓለዉ ኸኣ፥ ጠፊኦም እዮም እሞ ወይለኦም።እዚኣቶም ኣብቲ ናይ ፍቕሪ መኣድኹም ጸያቒቶ እዮም፥ ከይኃፈሩ ኣብ መኣድኹም ይሳተፉ፥ ንገዛእ ርእሶም ጥራይ ይጓስዩ፥ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ፥ ማይ ዘይብሉ ደመና እዮም። ካብ ሱረን ዝተመንቆሳ፥ ክልተ ሳዕ ዝሞታ፥ ፍረ ዘይብለን ኣእዋም ሓጋይ እዮም።ንሳቶም ከምቲ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ፥ ነቲ ነውራም ተግባራቶም ከም ዚዓፍር ዚገብሩ፥ ካብ መገዶም ዝዘንበሉ ኸዋኽብቲ እዮም። ነዚኣቶም ግብ ዝበለ ጸልማት ንዘለዓለም ተዓቚሩሎም ኣሎ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 11 : 12 - 18 [English][ግእዝ]

መንፈስ ቅዱስ ከኣ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረኒ፤ እዞም ሽዱሽተ ኣኅዋት ድማ ምሳይ ከዱ፥ ኣብ ቤት ቆርኔሌዎስውን ኣቶና። ንሱ ኸኣ መልኣኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ፥ ‘ንኢዮጴ ልኣኽ እሞ ነቲ ጴጥሮስ ዚብሃል ስምዖን ጸዊዕካ ኣምጽኣዮ፥ ንስኻን ኵሉ ቤትካን እትድኅኑሉ ቓል ንሱ ኪነግረካ እዩ፥’ ኪብሎ ኸሎ ከም ዝረኣየ ነገረና። ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ኸኣ፥ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣብኣቶም ወረደ። ሽዑ ነቲ 'ዮሓንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ፥ ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም’ ዝበሎ ቃል ጐይታ ዘከርኩ። እምበኣርሲ ከምቲ ንኣና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመንና ዝሃበና፥ ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ህያብ ካብ ሃቦም፥ ኣነ ድኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ ኮይነ “በለ። ነዚ ምስ ሰምዑ ስቕ በሉ፤ “እምበኣርከስ ኣምላኽ ነሕዛብ ድማ ንሕይወት ዚኸውን ንስሓ ሂብዋም” እናበሉ ኸኣ ንኣምላኽ ኣመስገኑ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቅዱስ ሚካኤል ዘአድሐኖ ለያዕቆብ እምኤሳው
ወቴዎድሮስ ምሥራቃዊ ወ፪፻ ማሕበራኒሁ
ወልደተ ያዕቆብ እሥራኤል
ወልያኖስ
ወዳንኤል መነኮስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 72 : 17 - 19 [English][ትግርኛ]

ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል ፤
ዘገብረ መንክረ ባሕቲቱ ፤
ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 1 : 44 - end [English][ግእዝ]

ፊልጶስ ከኣ ብዓል ቤተ ሳይዳ፥ ወዲ ዓዶም ንእንድርያስን ጴጥሮስን እዩ። ፊልጶስ ንናትናኤል ረኸቦ እሞ “እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ፥ ነቢያትውን ብዛዕባኡ ዝጸሓፉ፥ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት ረኺብናዮ” በሎ። ናትናኤል ድማ “ካብ ናዝሬትዶ ገለ ሠናይ ኪርከብ ይከኣል እዩ፧” በሎ። ፊልጶስውን “ንዓ ርአ” በሎ። ኢየሱስ ንናትናኤል ናብኡ ኺመጽእ ከሎ ምስ ረኣዮ፥ ብዛዕባኡ “እንሆ ኽፍኣት ዘይብሉ ብሓቂ እስራኤላዊ” በለ። ናትናኤል “ኣበይ ትፈልጠኒ፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ፊልጶስ ከይጸውዓካ ኣብ ትሕቲ ኦም በለስ ከሎኻ ርእየካ” ኢሉ መለሰሉ። ናትናኤል ድማ “መምህር! ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፥ ንስኻ ንጉሥ እስራኤል ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ “ኣብ ትሕቲ በለስ ርእየካ ስለ ዝበልኩኻዶ ኣሚንካ፧ ካብዚ ዚዓቢ ነገር ክትርኢ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ኣስዒቡ ኸኣ “ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽውን ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ኪድይቡን ኪወርዱን ከም እትርእዩ፥ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ” በሎ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘኤጲፋንዮስ(ዓቢይ) ዓዲ ዘ፫ቱ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 81 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

እስመ ሥርዓቱ ለእስራኤል ውእቱ ፤
ወፍትሑ ለአምላከ ያዕቆብ ፤
ዘአቀመ ስምዐ ለዮሴፍ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 4 : 1 - 10 [English][ግእዝ]

ጐይታ ኢየሱስ፥ ካብ ናይ ዮሓንስ ዚበዝኁ ደቀ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ከም ዘጥመቐን እቶም ፈሪሳውያን ምስማዖም ፈለጠ። ግናኸ ደቀ መዛሙርቱ ደኣ እምበር ኢየሱስ ባዕሉስ ኣየጥመቐን። እዚ ምስ ፈለጠ ኸኣ ምድሪ ይሁዳ ኃዲጉ ናብ ገሊላ ተመልሰ። ብሰማርያ ኣቢሉ ኺኃልፍ ከኣ ግዲ ኾኖ። ስለዚውን ናብ ጥቓ እታ ያዕቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር እትብሃል ከተማ ሰማርያ መጸ። ኣብኡ ኸኣ ዔላ ያዕቆብ ነበረ፣ ኢየሱስ ድማ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዔላ ኣዕረፈ፣ ሽዑ ፍርቂ መዓልቲ ኣቢሉ ነበረ። ሓንቲ ሳምራዊት ሰበይቲ ኸኣ ማይ ክትቀድሕ መጸት፣ ኢየሱስ ድማ “ማይ ኮታ ኣስትይኒ፧” በላ። ደቀ መዛሙርቱ ግና ምግቢ ኪዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን ኣይተኃባበሩን ነበሩ እሞ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ፥ “ንስኻ ኣይሁዳዊ ኸሎኻስ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣሎኻ፧” በለቶ። ኢየሱስ ድማ “ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስትይኒ ዚብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ፥ ንስኺ ምለመንክዮ ኔርኪ፥ ንሱ ኸኣ ማይ ሕይወት ምሃበኪ ነይሩ” ኢሉ መለሰላ።

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Thursday

ጥሪ 13, 2013 ብግእዝ Jan 21, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 77 : 13 - 15 [English][ትግርኛ]

መኑ አምላክ ዓቢይ ከመ አምላክነ፤
አንተ እግዚአብሔር ባሕቲትከ ዘትገብር መንክረ፤
አርአይኮሙ ለሕዝብ ኃይለከ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 2 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወድአ፥ ኣደ ኢየሱስ “ወይኒ እምበር የብሎምን” በለቶ። ኢየሱስ ድማ “ኣቲ ሰበይቲ፥ ምሳኺኸ እንታይ ኣሎኒ፧ ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን” በላ። ኣዲኡ ኸኣ ነቶም ተዓጠቕቲ “ንሱ ዚብለኩም ኵሉ ግበሩ” በለቶም። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ሥርዓቶም ዚነጽሑለን ከክልተ ወይ ሰሠለስተ ዝንግሪር ዚኅዛ ሽዱሽተ ኣጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ “ነዘን ኣጋንእ ማይ ምልእወን” በሎም፥ ንሳቶም ከኣ ኣፍ ንኣፍ መልእወን። ሽዑ “ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ወሰዱሉ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጠዓሞ ካበይ ከም ዝመጸ ኣይፈለጠን፣ እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ፥ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ፥ “ኵሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ፥ ምስ ሰኸሩ ኸኣ እቲ ሕምቕ ዝበለ የቕርብ። ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ” በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብሩ ኸኣ ገለጸ፥ ደቀ መዛሙርቱውን ብእኡ ኣመኑ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 10 : 1 - 13 [English][ግእዝ]

ኣኅዋተየ፥ ንዂላቶም ኣቦታትና ደመና ከም ዘጽለለሎም፥ ኲላቶምውን ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተሳገሩ ዘይትፈልጡ ኽትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኲላቶም ድማ ሰዓብቲ ሙሴ ኪኾኑ ብደመናን ብባሕርን ተጠምቁ። ኲላቶም ከኣ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኲላቶምውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ከመይ ካብቲ ዚስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ኸውሒ ሰትዮም እዮም። እቲ ኸውሒ እቲ ኸኣ ክርስቶስ እዩ። እንተኾነ ብመብዝኅትኦም ኣምላኽ ኣይተሓጐሰን። ስለዚ ሬሳኦም ኣብ በረኻ ተበቲኑ ተረፈ። እዚ ኸኣ ከምቲ ንሳቶም ነቲ እከይ ዝተመነይዎ፥ ንሕናውን ምእንቲ ኸይንምነዮ፥ መለበሚ ኾነና። “እቲ ሕዝቢ ኪበልዕን ኪሰትን ተቐመጠ፥ ኪጻወትውን ተንሥአ” ዚብል ከም ዝተጻሕፈ፥ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ ዕሥራን ሠለስተን ሽሕ ዝሞቱ ኣይንመንዝር። ከምቲ ገሊኣቶም ንእግዚኣብሔር ዝፈተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ ዚቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይነዕዘምዝም። እዚ ዅሉ መለበሚ ኪኸውን እዩ ዝበጽሖም፥ ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበናውን ንተግሣጽ ኪኾነና እዩ ዝተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዚመስሎ፥ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ኪፆሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሓኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ፥ ስለዚ ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይኃድገኩምን እዩ። ምፅዋሩ ምእንቲ ኽትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋፅኦ ገይሩልኩም ኣሎ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 1 : 10 - 20 [English][ግእዝ]

እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት፥ ብዛዕባዚ ምድኃን እዚ ብዓቢይ ጥንቃቐ መርመሩ። እቲ ኣብኣቶም ኃዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዚስዕብ ክብሩን ዚንበ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ፥ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ጊዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። ኣምላኽ ኸኣ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኹም እምበር ንገዛእ ርእሶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዚ ነገራት እዚ በቶም ካብ ሰማይ ዝተለእከ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ልኡኻት ሕጂ ተነጊሩኩም ኣሎ። ነዚ ነገር እዚ መላእኽቲውን ኪርእይዎ ይብህጉ እዮም። ስለዚ ሓቛቚ ልብኹም ተዓጠቑ፥ ከምኡውን ተጠንቀቑ፥ ተስፋኹም ኸኣ ብምሉኡ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቐደም ደናቑር ከሎኹም እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፋእ ኣይትመነዩ። “ኣነ ቕዱስ እየ እሞ፥ ቅዱሳን ኩኑ” ዚብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ፥ ከምቲ እቲ ዝጸውዓኩም ቅዱስ ዝኾነ፥ ንስኻትኩምውን ብዅሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት “ኣቦ” ኢልኩም እትጽውዕዎ፥ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዚፈርድ፥ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስክምዎ ኸንቱ ዝኾነ ሕይወት፥ ብደም እቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል፥ ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደኃንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር፥ ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቕድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተኃርየ፥ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 10 : 43 - end [English][ግእዝ]

ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ብስሙ ኅድገት ኃጢኣት ከም ዚረክብ ኵሎም ነቢያት ይምስክሩሉ ኣለዉ።” ጴጥሮስ ገና ነዚ ቓል እዚ ኪዛረብ ከሎ፥ ኣብቶም ነቲ ቓል ዝሰምዕዎ ዅላቶም መንፈስ ቅዱስ ወረደ። እቶም ካብ ወገን ኣይሁድ ዝኾኑ ምስ ጴጥሮስ ዝመጹ ኣመንቲ፥ እቶም ኣሕዛብ ብቛንቋታት ኪዛረቡን ንኣምላኽ ኬመስግኑን ስለ ዝሰምዑ፥ ኣብ ኣሕዛብ ድማ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝፈሰሰ ተገረሙ። ሽዑ ጴጥሮስ “እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቐበሉስ፥ ብማይ ከይጥመቑ ኪኽልክሎም ዚኽእል ደኣ መን እዩ፧” በለ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኪጥመቑ ኸኣ ኣዘዞም፤ ድኅርዚ ድማ ንገለ ቚሩብ መዓልቲ ምስኣቶም ኪቕኒ ለመንዎ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ተዝካረ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ በቤተ ከብካብ
ወ፯ ደቂቅ ዘኖሙ ፫ተ፻ተ ፸ወ፪ተ ዓመተ
ወቃሮስ
ወሰሚኖስ
ወአባ ነካሮ
ወኤጲፋንዮስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 46 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

ወምስካይነ አምላኩ ለያዕቆብ ፤
ንዑ ወትርአዩ ገብሮ ለእግዚአብሔር ፤
ዘገብረ መንክረ በዲበ ምድር።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 4 : 40 - 46 [English][ግእዝ]

እቶም ሳምራውያን ከኣ ናብኡ መጺኦም ምስኣቶም ኪቕመጥ ለመንዎ፣ ኣብኡ ኸኣ ኽልተ መዓልቲ ጸንሐ። ብምኽንያት ቃሉ ድማ ኣዝዮም ብዙኃት ኣመኑ። ነታ ሰበይቲ ውን “ደጊምሲ ባዕላትና ሰሚዕና ደኣ እዚ ሰብ እዚ ብሓቂ ክርስቶስ መድኅን ዓለም ምዃኑ ፈሊጥና እምበር ብዘረባኺ ኣይኮንናን እንኣምን ዘሎና” በልዋ። ድኅሪ ኽልተ መዓልቲ ኻብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ኸደ። ከመይ ኢየሱስ፥ ነቢይ ኣብ ዓዱ ኸም ዘይከብር ባዕሉ መስኪሩ ነበረ። ናብ ገሊላ ምስ መጸ እቶም ሰብ ገሊላ ባዕላቶም ናብ በዓል መጺኦም ነበሩ እሞ፥ ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም በቲ በዓል ዝገበሮ ዅሉ ስለ ዝረኣዩ ተቐበልዎ። ኢየሱስ ኸም ብሓድሽ ናብታ ንማይ ናብ ወይኒ ዝለወጠላ ቃና ናይ ገሊላ መጸ። ኣብ ቅፍርናሆም ከኣ ወዱ ዝሓመሞ ሓደ ሹም ነበረ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫ቱ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 13 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ነጽረኒ ወስምዓኒ እግዚኦ አምላኪየ ፤
አብርሆን ለአዕይትየ ከመ ኢይኑማ ለመዊት ፤
ወከመ ኢይበሉኒ ጸላእትየ ሞዕናሁ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 2 : 46 - end [English][ግእዝ]

ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ፥ ኣብ ማእከል መምህራን ተቐሚጡ፥ ኪሰምዖምን ኪሓቶምን ከሎ ረኸብዎ። እቶም ዝሰምዕዎ ዘበሉ ድማ በቲ ምስትውዓሉን ምላሹን ተገረሙ። ምስ ረኣይዎ ድማ ገረሞም። ኣዲኡ ኸኣ “በል ወደይ፥ ስለምንታይ ደኣ ኸምዚ ገበርካና፧ እንሆ ኣነን ኣቦኻን ተሸጊርና ኽንደልየካ ቐኒና” በለቶ። “ንምንታይ እሞ እትደልዩኒ፧ ኣብቲ ናይ ኣቦይ ቤት ክህሉ ኸም ዚግብኣኒዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧” በሎም። ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን። ምስኣቶም ወሪዱ ናብ ናዝሬት መጸ፥ ይእዘዞምውን ነበረ፤ ኣዲኡ ድማ ነዚ ዅሉ ነገር ኣብ ልባ ተዋህልሎ ነበረት። ኢየሱስ ከኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብጥበብን ብቝመትን ብጸጋን ዓበየ።

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Friday

ጥሪ 14, 2013 ብግእዝ Jan 22, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 30 - 31 [English][ትግርኛ]

ፍኖተ ጽድቅከ አብደርኩ፤
ወኵነኔከሰ ኢረሳዕኩ፤
ተለውኩ ስምዐከ እግዚኦ ኢታስተኀፍረኒ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 10 : 28 - 31 [English][ግእዝ]

ጴጥሮስ ከኣ “እነሆ እምበኣር ንሕና ዅሉ ኃዲግና ሰዓብናካ” ኪብሎ ጀመረ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ኸምዚ በሎ፤ “ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ምእንታይን ምእንቲ ወንጌል ኢሉ፥ ቤት ወይ ኣኅዋት፥ ወይ ኣኃት፥ ወይ ኣደ፥ ወይ ኣቦ፥ ወይ ሰበይቲ፥ ወይ ውሉድ፥ ወይ ግራሁ ዝኃደገ፥ ሕጂ ኣብዚ ዓለም እዚ ምስ ስደት፥ ቤት፥ ኣኅዋት፥ ኣኃት፥ ኣደ፥ ውሉድ፥ ግራሁ፥ ሚእቲ ካዕበት ዘይክፈል፥ ኣብ ዚመጽእ ዓለም ከኣ ሕይወት ዘለዓለም ዘይቅበል ሓደ እኳ የልቦን። ብዙኃት ቀዳሞት ዳኅሮት ኪኾኑ እዮም፥ ዳኅሮት ድማ ቐዳሞት ኪኾኑ እዮም።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ገላ 1 : 12 - 17 [English][ግእዝ]

ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር፥ ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን፥ ብሰብውን ኣይተመሃርክዎን። ከምኡውን ቀደም ብእምነት ኣይሁድ ኣብ ዝነበርኩሉ፥ ንቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ካብ መጠን ንላዕሊ ከም ዘሳደድክዋን፥ ከዕንዋ ከም ዝፈተንኩን ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ብእምነት ኣይሁድ ካብ ኵሎም ደቂ ዓደይን መሳቶይን እበልጽ ነበርኩ። ብዛዕባ ሥርዓት ኣቦታተይ ድማ ቐናእ ነበርኩ። እቲ ኣብ ማኅፀን ኣደይ ከሎኹ ዝኃረየኒ፥ ብጸጋኡ እውን ዝጸውዓኒ ኣምላኽ፥ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ብዛዕባኡ ምእንቲ ክሰብኽ፥ ንወዲ ኪገልጸለይ ምስ ፈተወ ግና፥ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተማኸርኩን። ነቶም ቅድመይ ሓዋርያት ዝነበሩ ኽርኢ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይደየብኩን። እኳ ደኣ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ፥ ከም ብሓዱሽ ከኣ ናብ ደማስቆ ተመለስኩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 5 : 18 - end [English][ግእዝ]

እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ኃጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና። ወዲ ኣምላኽ ስለ ዚሕልዎ እቲ ኽፉእ ኣይትንክዮን እዩ። ንሕና ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾንና፥ ብዘላ ዓለም ከኣ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እቲ ኽፉእ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና። እቲ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝመጸ፥ ንእኡ፥ ነቲ ሓቂ ዝኾነ፥ ክንፈልጦ ኢሉ ምስትውዓል ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ ሓቂ ዝኾነ፥ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ኢና ዘሎና። ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ። ኣቱም ደቀየ፥ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 22 : 14 - 21 [English][ግእዝ]

ንሱ ኸኣ ‘ኣምላኽ ኣቦታትና፥ ፍቓዱ ኽትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ከኣ ኽትርእዮን፥ ካብ ኣፉውን ቃል ክትሰምዕ ቅድም ኃረየካ። እዚ ድማ በቲ ዝረአኻዮን ዝሰማዕካዮን ኣብ ኵሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ኽትኮኖ እዩ። ሕጂኸ እንታይ ትጽበ ኣሎኻ፧ ተንሥእ፥ ስም ጐይታ እናጸዋዕካ ተጠመቕ፥ ካብ ኃጢኣትካውን ተሓጸብ’ በለኒ። “ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ፥ ኣብ መቕደስ ኮይነ ኽጽሊ ከሎኹ ድማ ተመሰጥኩ። ጐይታ ኸኣ ብራእይ ‘ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይኪቕበሉኻን እዮም፥ ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ’ ኪብለኒ ኸሎ ረአኽዎ። ኣነ ኸኣ ‘ጐይታይ፥ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዚኣምኑ እኣስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት እወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም። ደም እስጢፋኖስ ሰማዕትኻ ኬፍስሱ ኸለዉ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ሠሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ፤ ናይቶም ዝቐተልዎ ኽዳውንቲውን እሕሉ ነበርኩ’ በልክዎ። ንሱ ኸኣ ‘ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ እልእከካ ኣሎኹ እሞ ኪድ’ በለኒ።”

 

ስንክሳር Synaxarium

ምኅራኤል ወእኁሁ
፵፻፴ወ፬ ሐራ ማሕበራነ ቅዱስ ቂርቆስ
ወአርከሌድስ ዘተናገረ በድኑ
ወእመራዶስ
ወመኪሞስ እኅወ ዱማቴዎስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 66 : 3 - 4 [English][ትግርኛ]

ወዘምሩ ለስሙ ፤
ሀቡ አኰቴተ ለስብሐቲሁ ፤
በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብርከ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 3 : 17 - 24 [English][ግእዝ]

ምኽንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ዝለኣኾ፥ ዓለም ብእኡ ምእንቲ ኽትድኅን እምበር ንዓለም ኪፈርድ ኢሉ ኣይኮነን። እቲ ብእኡ ዚኣምን ኣይኪፍረዶን እዩ፥ እቲ ብእኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪዱዎ እዩ። እቲ ፍርዲ ኸኣ እዚ እዩ፦ ብርሃን ናብ ዓለም መጸ፥ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለ ዝኾነ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተዉ። ምኽንያቱ እቲ ኽፉእ ዚገብር ዘበለ ዅሉ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኸይግለጽ ብርሃን ይጸልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ። እቲ ሓቂ ዚገብር ግና ኸም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ እቲ ግብሩ ምእንቲ ኺግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዚመጽእ።” ድኅርዚ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ፣ ኣብኡ ኸኣ እናጥመቐ ምስኣቶም ቀነየ። ኣብ ሄኖን ጥቓ ሳሌም ብዙኅ ማይ ስለ ዝነበረ፥ ዮሓንስ ኣብኡ የጥምቕ ነበረ። ብዙኃት ሰባት ከኣ ይመጹን ብእኡ ይጥመቑን ነበሩ። ምኽንያቱ ዮሓንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘኤጲፋንዮስ(ዓቢይ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 98 : 1 - 2 [English][ትግርኛ]

ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ ፤
እስመ መንክር ግብረ እግዚአብሔር ፤
ወአድኅኖተ የማኑ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 3 : 5 - 11 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ፦ “ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፥ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተ ዘይተወልደ፥ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ኪኣቱ ዚኽእል ከቶ የልቦን። እቲ ኻብ ሥጋ ዝተወልደ ሥጋ እዩ፣ እቲ ኻብ መንፈስ ዝተወልደ ኸኣ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፥ ደሃዩ ኸኣ ትሰምዕ፥ ካበይ ከም ዚመጽእ፥ ናበይውን ከም ዚኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ፥ እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ።” ኒቆዲሞስ ከኣ “እዚ ደኣ ኸመይ ኢሉ ኪኸውን ይከኣል፧” ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፦ “ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ፥ እዚ ነገር እዚዶ ኣይትፈልጥን፧ ብሓቂ፥ ብሓቂ እብለካ ኣሎኹ፥ እንፈልጦ ንዛረብ፥ ዝረአናዮውን ንምስክር ኣሎና፥ ነዚ ምስክርና ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም።

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Saturday

ጥሪ 15, 2013 ብግእዝ Jan 23, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 19 : 7 - 8 [English][ትግርኛ]

ስምዑ ለእግዚአብሔር እሙን ዘያጠብብ ሕፃናተ ፤
ኵነኔሁ ለእግዚአብሔር ርቱዕ ወይስተፌሥሕ ልበ ፤
ትእዛዙ ለእግዚአብሔር ብሩህ ወያበርህ አዕይንተ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 18 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

በታ ሰዓት እቲኣ እቶም ደቀ መዛሙርቱ “ኣብ መንግሥተ ሰማያት መን ይዓቢ፧” እናበሉ ናብ ኢየሱስ ቀረቡ። ኢየሱስ ድማ ሓደ ሕፃን ናብኡ ጸዊዑ ኣብ ማእከሎም ኣቖሞ እሞ ከምዚ በለ፦ “እንተ ዘይተመለስኩም፥ ከም ሕፃናትውን እንተ ዘይኰንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኸም ዘይትኣትዉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። እቲ ኸምዚ ሕፃን እዚ ርእሱ ዜትሕት ንሱ እዩ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ካብ ኵሉ ዚዓቢ። እቲ ንኸምዚ ዝበለ ሕፃን ብስመይ ዚቕበል ንኣይ ይቕበል። እቲ ንሓደ ኻብዞም ብኣይ ዚኣምኑ ናእሽቱ ዜስሕት ድማ ኣድጊ ዝጥሕነሉ መጥሓን ኣብ ክሳዱ ኣሲሮም ኣብ መዓሙቚ ባሕሪ ኬጥሕልዎ ይኅሾ።” “ዕንቅፋት ብግዲ ኺመጽእ እዩ እሞ፥ ብዛዕባ ዕንቅፋት ንዓለም ወይለኣ፥ ምናዳ ነቲ ዕንቅፋት ብሰሩ ዚመጽእ ሰብ ወይለኡ። ኢድካ ወይ እግርኻ እንተ ኣስሓተትካ ኻባኻ ቘሪጽካ ደርብያ፥ ምስ ክልተ ኢድካን ክልተ እግርኻን ኣብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ኻብ እትድርበስ ብጐናይካ፥ ወይ ብሓንካስካ ናብ ህይወት ክትኣቱ ይኅሸካ። ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ድማ ኻባኻ ጐጥጕጥካ ደርብያ፥ ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃነም እሳት ካብ እትድርበስ ነቛር ኴንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይኅሸካ።” “መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኵሉ ሳዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ እሞ፥ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ እኳ ክይትንዕቁ ተጠንቀቑ። ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኬድሕን መጺኡ ኣሎ እሞ፥

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ዕብ 12 : 1 - 10 [English][ግእዝ]

ምእንትዚ ንሕና ድማ ኽንድዚ ዚኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደመና ኸቢቦምና ስለ ዘለዉ፥ ንዅሉ ነቲ ዚዓናቕፈናን ነቲ ዚጠብቀና ኃጢኣትን ነርሕቕ። በቲ ኣብ ቕድሜና ተሓንጺጹልና ዘሎ መቀዳደሚ ኸኣ ብትዕግሥቲ ንጒየ። ናብቲ ኅፍረት ዘበለ ንዒቑ፥ ምእንቲ እቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ ኣብ መስቀል ሙማት ዝተዓገሠ፥ ኣብ የማን ኣምላኽ ዝተቐመጠ፥ ናይ እምነትና ጀማርን ፈጻምን ዝኾነ ኢየሱስ ንጠምት። ምእንቲ ከይትደኽሙን ከይትሕለሉን ነቲ ካብ ኢድ ኃጥኣን ክንድዚ ዚኣክል ምጽራር ዝተዓገሠ ዘክርዎ። ምስ ኃጢኣት ክትቃለሱ ኸሎዂም ገና ደምኩም ክሳዕ ምፍሳስ እትበጽሑ ኣይተቓወምናኩምን። ነቲ ኸም ውሉዱ ገይሩ ኸምዚ ዚስዕብ እናበለ ዚምዕደኩም ቃል ረሲዕኩሞዎ ዲኹም፧ “ወደየ! መቕጻዕቲ ጐይታ ኣይትንዓቕ፥ እንተ ገንሓካውን ሕሊናኻ ኣይተዕርብ፥ ከመይ እግዚኣብሔር ነቲ ዜፍቅሮ ዘበለ ይቐጽዖ፥ ነቲ ወደይ ኢሉ ዚቕበሎ ዅሉ ድማ ይገርፎ።” እንተ ቐጽዓኩምከስ ተዓገሡ። ኣምላኽ ከም ውሉዱ ይርእየኩም ኣሎ ማለት እዩ። ኣቦኡ ዘይቀጽዖ ውሉድከ እንታዋይ እየ፧ ከምቶም ኵሎም ውሉድ መቕጻዕቲ እንተ ዘይተቐበልኩም ግና ደቓሉ እምበር ውሉድ ኣይኮንኩምን። ኣብ ርእሲ እዚ ዚቐጽዑ ሥጋውያን ኣቦታት ካብ ዝነብሩና እሞ እነኽብሮም ካብ ኮንና፥ ብሕይወት ምእንቲ ኽነብር ነቲ መንፈሳዊ ኣቦና ደኣ ኽንደይ ኣዚና ኽንእዘዞ ዘይግብኣና፧ ሥጋውያን ኣቦታትና ንቚሩብ ጊዜ ከምቲ ጽቡቕ እዩ ኢሎም ዝገመትዎ ገይሮም ይቐጽዑና፥ ኣምላኽ ግና ናይ ቅድስናኡ ተማቐልቲ ምእንቲ ኽንከውን ኢሉ ንጥቕምና ይቐጽዓና።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 4 : 10 - 14 [English][ግእዝ]

ናይቲ ብዙኅ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን፥ ነፍስ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፥ እቲ ዜገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ኃይሊ የገልግል፥ እዚ ኸኣ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዅሉ ነገር ምእንቲ ኪምስገን እዩ። ክብርን ሥልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንእኡ ይኹኖ። ኣሜን። ኣቱም ፍቁራተይ፥ ከም ሓዊ ዚባላዕ ፈተና ኺረኽበኩም ከሎ፥ ሓደ ሓዱሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኴንኩም ኣይትገረሙ። ንሱ ብግርማ ኺግለጽ ከሎ ኣዝዩ ባህ ኪብለኩም እዩ እሞ ኣብ ሥቓይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ኸሎኹም ተሓጐሱ። ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም፥ እቲ ኽቡር መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ስለ ዚኃድር ተሓጐሱ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 10 : 34 - 39 [English][ግእዝ]

ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኪዛረብ ጀመረ፤ “ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዚፈርህን ቅንዕና ዚገብርን እንተሎ፥ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር፥ ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ረአኹ። ኣምላኽ በቲ ጐይታ ዅሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሠረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ፥ እቲ ድኅሪ እታ ዮሓንስ ዝኣወጃ ጥምቀት፥ ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስ ብኃይልን ከም ዝቐብኦ፥ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ፥ ኣብ ኵሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን፥ ንዅሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ኸኣ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ዅሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንእኡ ኣብ ዕጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ።

 

ስንክሳር Synaxarium

አብድዩ ነቢይ
ወጎርጎርዮስ
ጴጥሮስ ወሶፍያ
ወቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 79 : 2 - 4 [English][ትግርኛ]

ወሥጋሆሙኒ ለጻድቃኒከ ለአረዊተ ገዳም ፤
ከዐዉ ደሞሙ ከመ ማይ ዐውዳ ለኢየሩሳሌም ፤
ወኃጥኡ ዘይቀብሮሙ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 16 : 1 - 6 [English][ግእዝ]

“እዚ ዝነገርኩኹም ብእምነትኩም ምእንቲ ኸይትዕንቀፉ ኢለ እየ። ካብ ቤት ጸሎቶም ኬውፅኡኹም እዮም፥ አረ እቲ ዚቐትለኩም ዘበለስ ንኣምላኽ ኣገልግሎት ዜቕርበሉ ኸም ዘሎ ዚመስሎ ጊዜ ኽትመጽእ እያ። ነቦን ንኣይን ስለ ዘይፈለጡ፥ እዚ ዅሉ ኺገብሩኹም እዮም። እዚ ነገራት እዚ ዝነገርኩኹም፥ ጊዜኦም ምስ በጽሐ ኣነ ኸም ዝበልኩኹም ምእንቲ ክትዝክርዎ ኢለ እየ። ካብ መጀመርታ እዚ ዘይነገርኩኹም ምሳኻትኩም ስለ ዝነበርኩ እየ። “ሕጂ ግና ናብቲ ዝለኣኸኒ እኸይድ ኣሎኹ፥ ካባኻትኩም ከኣ ሓደ እኳ 'ናበይ ኢኻ እትኸይድ፧' ኢሉ ዚሓተኒ የልቦን። እዚ ስለ ዝነገርኩኹም ግና ልብኹም ኃዘን መልአ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዲዮስቆሮስ(እምቅድመ ዓለም) ዓዲ ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 78 : 5 - 8 [English][ትግርኛ]

ወሠርዐ ሕገ ለእስራኤል ፤
ዘአዘዞሙ ለአበዊነ ፤
ከመ ይንግሩ ለደቂቆሙ።
 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 12 : 35 - 40 [English][ግእዝ]

“ሓቛቝኹም ዕጡቕ፥ መባርህትኹም ብሩህ ይኹን። ንስኻትኩም ከምቶም ጐይትኦም ካብ መርዓ ክሳዕ ዚምለስ ዚጽበይዎ እሞ፥ መጺኡ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ፥ ብኡብኡ ዚኸፍቱሉ ሰባት ኩኑ። እቶም ጐይትኦም ኪምለስ ከሎ ነቒሖም ዚረኽቦም ገላዉ ብፅዓን እዮም። ተዓጢቑ ኣብ መኣዲ ከም ዜቐምጦም፥ ቀሪቡውን ከም ዜገልግሎም፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ኣብ ካልኣይቲ ወይስ ሣልሰይቲ ክፍለ ጊዜ ናይ ለይቲ መጺኡ ኸምዚ ኢሎም እንተ ረኸቦም፥ እቶም ገላዉ እቲኦም ብፁዓን እዮም። ግናኸ እዚ ፍለጡ፥ ብዓል ቤት ነታ ሰራቒ ዚመጸላ ጊዜ እንተ ዚፈልጣስ [ምነቕሐ]፥ ቤቱ ኽትኰዓት ከላውን ስቕ ኣይምበለን ነይሩ። ንስኻትኩም ድማ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ጊዜ ኪመጽእ እዪ እሞ፥ ዝተዳሎኹም ኩኑ።”

 

ዘመነ ማቴዎስ Readings for Sunday

ጥሪ 16, 2013 ብግእዝ Jan 24, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 53 : 2 - 4 [English][ትግርኛ]

እግዚአብሔር ሐወፀ እምሰማይ ዲበ ዕጓለ እመሕያው ፤
ከመ ይርአይ እመቦ ጠቢብ ዘየኀሥሦ ለእግዚአብሔር ፤
ኵሉ ዐረየ ወኅቡረ ዓለወ።
 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 3 : 25 - 28 [English][ግእዝ]

ሽዑ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስን ሓደ ኣይሁዳውን፥ ብዛዕባ ሥርዓት ምንጻሕ፥ ክርክር ተላዕለ። ናብ ዮሓንስ መጺኦም ከኣ “መምህር! እቲ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ምሳኻ ዝነበረ፥ ንስኻውን ዝመስከርካሉ፥ እንሆ ንሱ የጥምቕ ኣሎ፥ ኵሎም ከኣ ናብኡ ይኸዱ ኣለዉ” በልዎ። ዮሓንስ ከኣ መሊሱ ኸምዚ እናበለ መለሰ፦ “ሰብ ካብ ሰማይ እንተ ዘይተዋህቦስ ሓንቲ እኳ ኺቕበል ኣይክእልን እዩ። ‘ኣነ ቀቅድሚኡ ዝተለኣኽኩ ደኣ እምበር ክርስቶስ ኣይኮንኩን’ ከም ዝበልኩ ንስኻትኩም ባዕላትኩም ምስክረይ ኢኹም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 13 : 8 - end [English][ግእዝ]

ትንቢት እንተሎ ንሱ ኺሰዓር እዩ፥ ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ኪውዳእ እዩ፥ ፍልጠት እንተሎውን ንሱ ኺሰዓር እዩ፥ ፍቕሪ ግና ከቶ ኣይተቋርጽን እያ። ከመይ እቲ እንፈልጦ ኾነ እንንበዮ ምሉእ ኣይኮነን። ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መጸ እቲ ጐደሎ ኪሰዓር እዩ። ቈልዓ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ኸም ቈልዓ እዛረብ ነበርኩ፥ ኸም ቈልዓ እሓስብ ነበርኩ፥ ከም ቈልዓውን እመራመር ነበርኩ። ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና ነቲ ነገር ቈልዓ ኃደግክዎ። ሕጂስ ከም ብመስትያት ዋግዋጎ ንርኢ ኣሎና፥ ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ፍልጠተይ ጐደሎ እዩ፥ ሽዑ ግና ከምቲ ኣምላኽ ንኣይ ዚፈልጠኒ ፍልጠተይ ምሉእ ኪኸውን እዩ። ሕጂ ኸኣ እምነት፥ ተስፋ፥ ፍቕሪ፥ እዚኣተን ሠለስቲአን ኣለዋ። ካብዚኣተን እትዓቢ ግና ፍቕሪ እያ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ዮሐ 3 : 1 - 7 [English][ግእዝ]

ውሉድ ኣምላኽ ተባሂልና ምእንቲ ኽንጽዋዕ እግዚኣብሔር ኣቦ ኸመይ ዝበለ ፍቕሪ ከም ዝለገሠልና እሞ ርኣዩ! ውሉድ ኣምላኽውን ኢና። ዓለም ንእኡ ስለ ዘይፈለጠቶ እያ ንኣና ዘይፈለጠትና። ኣቱም ፍቁራተይ! ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና፥ እንታይ ከም እንኸውን ከኣ ገና ኣይተገልጸን። ክርስቶስ ምስ ዚግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ክንርእዮ ኢና እሞ ንእኡ ኸም እንመስል ንፈልጥ ኢና። ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ዚገብር ዘበለ ዅሉ ከምቲ፥ ንሱ ንጹሕ ዝኾነ፥ ንገዛእ ርእሱ የንጽሕ ኣሎ። ኃጢኣት ዚገብር ዘበለ ሕጊ የፍርስ፥ ኃጢኣት ምፍራስ ሕጊ እዩ። ክርስቶስ ንኃጢኣት ኬርሕቖ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም፥ ኣብኡውን ኃጢኣት የልቦን። እቲ ኣብ ክርስቶስ ዚነብር ዘበለ ዅሉ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ። ኃጢኣት ዚገብር ዘበለ ግና ንክርስቶስ ኣይረኣዮን ኣይፈለጦንውን እዩ። ደቀየ! ሓደ እኳ ኣየስሕትኩም። ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ፥ እቲ ጽድቂ ዚገብር ከኣ ጻድቕ እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 9 - 12 [English][ግእዝ]

ኣውጤክስ ዝስሙ ጐበዝ ኣብ መስኰት ተቐሚጡ ኸሎ ድቃስ ወሰዶ፤ ጳውሎስ ዘረባኡ ምስ ኣንውኀ ኸኣ፥ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሣልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወዲቑ ሞተ፥ ሬሳኡ ድማ ኣልዓልዎ። ጳውሎስ ድማ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ ድንን በለ እሞ ሓቚፉ ኣልዓሎ፥ “ብሕይወት እዩ ዘሎ እሞ ኣይትሰምብዱ” በሎም። ናብቲ ደርቢ ደይቡ ድማ እንጌራ ቘሪሱ በልዐ፤ ክሳዕ ምድሪ ዚወግሕውን ብዙኅ ተዛረቦም እሞ ኸደ። ነቲ ወዲ ኸኣ ብሕይወቱ ስለ ዘምጽእዎ ኣዝዮም ተጸናንዑ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ፊላታዎስ
ወጰላድዮስ መነኮስ ዘአንሥአ ምውተ
ወ፪፻ ወ፭፻ ሠራዊት ወ፫ መኳንንት ማሕበራነ ፊላታዎስ
ወአባ ጽሕማ ዘእም፱ ቅዱሳን
ወዮሐንስ ድንግል ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ
ወዳንኤል ሶርያዊ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 39 : 6 - 7 [English][ትግርኛ]

ብፁዕ ብእሲ ዘስመ እግዚአብሔር ትውክልቱ ፤
ወዘኢነጸረ ውስተ ከንቱ ውስተ መዓት ወሐሰት ፤
ብዙኀ ገበርከ እግዚኦ አምላኪየ መንክረከ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 5 : 30 - 39 [English][ግእዝ]

“ካብ ርእሰይ ገለ ነገር እኳ ኽገብር ኣይክእልን እየ። ከምቲ ዝሰማዕክዎ እፈርድ። ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ስለ ዘይደሊ ኸኣ ፍርደይ ቅኑዕ እዩ። ኣነ ብዛዕባ ርእሰይ ባዕለይ እንተ መስከርኩ ምስክረይ ሓቂ ኣይኮነን። ንኣይ ዚምስክረለይ ካልእ ኣሎ፥ እቲ ንሱ ብዛዕባይ ዚምስክሮ ምስክርነት ከኣ ሓቂ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ንስኻትኩም ናብ ዮሓንስ ለኣኽኩም፥ ንሱ ኸኣ ንሓቂ መስከረ። እዚ ግና ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትድኅኑ ኢለ እየ ዝብሎ ዘሎኹ እምበር ኣነስ ምስክር ሰብ ዝቕበል ኣይኮንኩን። ዮሓንስ ዚነድድን ዚበርህን መብራህቲ ነበረ፥ ንስኻትኩም ከኣ በቲ ብርሃኑ ንቚሩብ ጊዜ ባህ ኪብለኩም ደሌኹም። ኣነ ግና ካብ ምስክር ዮሓንስ ዚዓቢ ምስክር ኣሎኒ። እዚ ኸኣ፥ እቲ ኣቦይ ክፍጽሞ ኢሉ ዝሃበኒ ግብሪ፥ ኣነውን ዝገብሮ ዘሎኹ፥ ኣቦይ ከም ዝለኣኸኒ ንሱ ይምስክረለይ እዩ። እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ከኣ ባዕሉ መስኪሩለይ ኣሎ። ንስኻትኩም ድምፁ ኸቶ ኣይሰማዕኩምን፥ መልክዑውን ከቶ ኣይረኣኹምን። በቲ ንሱ ዝለኣኾ ስለ ዘይኣመንኩም ከኣ ቓሉ ኣባኹም ኣይኃደረን። ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣብኣተን እትረኽቡ መሲሉኩም ነተን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ትምርምርወን ኣሎኹም፥ ግዳስ ንሳተንውን ንኣይ እየን ዚምስክራለይ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫ቱ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 4 - 5 [English][ትግርኛ]

አንተ አዘዝከ ይዕቀቡ ትእዛዘከ ፈድፋደ ፤
ይረትዕሰ ይርታዕ ፍኖትየ ፤
ከመ እዕቀብ ኵነኔከ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 1 - 8 [English][ግእዝ]

በቲ ወርኃት እቲ ዮሓንስ መጥምቕ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፥ “‘ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገዱውን ኣቕንዑ’ ኢሉ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሓንስ እዩ። ክዳን ዮሓንስ ብፀጒሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ፥ ዕጣቕ ሕቝኡ ድማ ፈልቍ ቖርበት፥ ቀለቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኵሎም ሰብ ይሁዳን ብዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ። ኃጢኣቶም እናተናዘዙ ኸኣ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙኃት ናብ ጥምቀቱ ኺመጹ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ውሉድ ኣትማን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቍጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም፧ እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ።

 


ካብ ፲፪(12)ጥሪ ክሳብ ፲፰(18)ጥሪ ።
፬(4ይ) መዝሙር ፡ ሖረ ኢየሱስ ።


Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መዝሙር

God is great! - በ፫ ፤ ሖረ ኢየሱስ በትፍሥሕት ውስተ ከብካብ እንዘ ይገብር ተአምረ ወመንክረ በውስተ አሕዛብ ፤ ሖረ ። አርአዮሙ ስብሓቲሁ አምኑ ቦቱ አርዳኢሁ ፤ ሖረ ። ወይቤሎሙ ቅድሑ ማየ ወምልዕዎን ለምሳብክት እስከ አፍሆን ፤ ሖረ ። ጥዒሞ አንከረ ሊቀ ምርፋቅ በረከተ ዘአምላክ ገብረ ፤ ሖረ ። ቤዛነ ተስፋነ ወልደ አምላክ ወለማይኒ ረሰዮ ወይነ ።

ሰላም

ዖፍ ፀዐዳ ንጉሥ አንበሳ፣ ወልድ ወሬዛ ተጠምቀ በማይ ተናገሮሙ ሰላመ ወአፍቀሮሙ ፈድፋደ።

 

Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

Heb 2 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

ስለዚ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዚና ከነቕልብ ይግብኣና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረ ቓል ኽትእዘዞ ዚግባእ ሓቂ ኻብ ኮነ፥ ዅሉ በደልን ዘይምእዛዝን ኸኣ ፍርዱ ዚቕበል ኻብ ኮነ፥ ንሕና ግዳ ንኽንድዚ ዝዓቢ ምድኃን ዕሽሽ ክንብል ከሎና ከመይ ጌርና ኽንመልቚ ንኽእል፧ እዚ እቲ ብመጀመርታ ብጐይታ ዝተነገረ ድኅነት፥ በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ። ኣምላኽ ኸኣ ብትእምርትን ብዜደንቕ ነገራት ብበበይኑ ዝኾነ ተኣምራትን በቲ ኸም ፍቓዱ ዚዕድሎ መንፈስ ቅዱስን ገይሩ ኣረጋጊጹልና እዩ። ነታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኣን። እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ፥ “ንስኻ እትዝክሮስ፥ ሰብ እንታዋይ እዩ፧ ወይስ ንስኻ እትኣልዮስ፥ ሰብ እንታይ እዩ፧ ካብ መላእኽቲ ንቚሩብ ጊዜ ኣትሓትካዮ፥ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእካሉ፥ ንኹሉውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ” ኢሉ መስኪሩ ኣሎ። ንዅሉ ኼግዝኦ ኸሎ ንእኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይኃደገን። ግናኸ ዅሉ ከም ዚግዝኦ ኣይንርእዮን ኣሎና። ነቲ ኻብ መላእኽቲ ንቚሩብ ጊዜ ትሕት ኢሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና፥ ብምኽንያት ሞቱ ሕጂ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፊኡ ንርእዮ ኣሎና። እዚ ኸኣ ንሱ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ዅሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። እቲ ዅሉ ምእንትኡ ዅሉዉን ብእኡ ዝተፈጠረ፥ ንብዙኃት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኼእትዎም፥ ነቲ ናይ ድኅነቶም መራሒ ብስቃይ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1Jn 5 : 1 - 13 [English][ግእዝ]

ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ዚኣምን ዘበለ ዅሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ፥ እቲ ንወላዲ ዜፍቅር ኵሉ ኸኣ ነቲ ኻብኡ ዝተወልደውን የፍቅር እዩ። ንኣምላኽ ብምፍቃርን ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም እንፈልጥ። ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ። ትእዛዛቱ ኸኣ ከቢድ ኣይኮነን። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ዅሉ ንዓለም ይስዕራ። እታ ንዓለም እንስዕረላ ዓወት ከኣ እምነትና እያ። ንዓለም ዚስዕራኸ መን እዩ፧ እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዚኣምንዶ ኣይኮነን፧ እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመጸን። እቲ መንፈስ ከኣ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዚምስክር። እቶም ዚምስክሩ ሠለስተ እዮም። መንፈስ፥ ማይ፥ ደም፥ ሠለስቲኦም ከኣ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዚህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፥ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ግና ኻብኡ ይዓቢ እዩ፥ እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዚኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ፥ እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን፥ ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ፥ ንኣምላኽ ሓሳዊ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዚህቦ ምስክር ከኣ እዚ እዩ፦ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና፥ እዛ ሕይወት እዚኣ ኸኣ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዚነብር ሰብ፥ ሕይወት ኣላቶ፥ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ፥ ሕይወት የብሉን። ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ እትኣምኑ፥ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ኽትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘሎኹ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

Acts 10 : 30 - 39 [English][ግእዝ]

ቆርኔሌዎስ ድማ “ቅድሚ ኣርባዕተ መዓልቲ ኸምዛ እዋን እዚኣ ብታስዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እጽሊ ነበርኩ፤ እንሆ ኸኣ ዜንጸባርቕ ክዳን ዝተኸድነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ‘ቆርኔሌዎስ! ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዚብሃል ስምዖን ጸውዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት፥ እንዳ እቲ ቈርበት ዜልፍዕ ስምዖን ተቐሚጡ ኣሎ። ንሱ ምስ መጸ ኪነግረካ እዩ’ በለኒ። ሽዑ ኸኣ ብኡብኡ ናባኻ ለኣኽኩ፥ ንስኻ ድማ ብምምጻእካ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ኸኣ ካብ ጐይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምእንቲ ኽንሰምዕሲ ኵላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኔና” በሎ። ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኪዛረብ ጀመረ፤ “ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዚፈርህን ቅንዕና ዚገብርን እንተሎ፥ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር፥ ኣብኡ ኣድልዎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ረአኹ። ኣምላኽ በቲ ጐይታ ዅሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሠረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ፥ እቲ ድኅሪ እታ ዮሓንስ ዝኣወጃ ጥምቀት፥ ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳዕ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ ብዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስ ብኃይልን ከም ዝቐብኦ፥ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ፥ ኣብ ኵሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን፥ ንዅሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወየውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ኸኣ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ዅሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንእኡ ኣብ ዕጨይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ።

 

መዝሙር Psalm

Ps 83 : 6 - 7 [English][ግእዝ]

እስመ መምህረ ሕግ ይሁብ በረከተ ፤ ወይሐውር እምኀይል ውስተ ኀይል ፤ ወያስተርኢ አምላከ አማልክት በጽዮን ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 2 : 1 - 11 [English][ግእዝ]

ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ኸኣ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኾነ። ኣደ ኢየሱስውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓዲሙ ነበረ። ወይኒ ምስ ተወድአ፥ ኣደ ኢየሱስ “ወይኒ እምበር የብሎምን” በለቶ። ኢየሱስ ድማ “ኣቲ ሰበይቲ፥ ምሳኺኸ እንታይ ኣሎኒ፧ ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን” በላ። ኣዲኡ ኸኣ ነቶም ተዓጠቕቲ “ንሱ ዚብለኩም ኵሉ ግበሩ” በለቶም። ኣብኡ ኣይሁድ ከምቲ ሥርዓቶም ዚነጽሑለን ከክልተ ወይ ሰሠለስተ ዝንግሪር ዚኅዛ ሽዱሽተ ኣጋንእ እምኒ ተቐሚጠን ነበራ። ኢየሱስ ነቶም ተዓጠቕቲ “ነዘን ኣጋንእ ማይ ምልእወን” በሎም፥ ንሳቶም ከኣ ኣፍ ንኣፍ መልእወን። ሽዑ “ሕጂ ቀዲሕኩም ነቦ ዳስ ውሰዱሉ” በሎም። ንሳቶም ከኣ ወሰዱሉ። እቲ ኣቦ ዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስ ጠዓሞ ካበይ ከም ዝመጸ ኣይፈለጠን፣ እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ፥ ነቲ መርዓዊ ጸዊዑ፥ “ኵሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ፥ ምስ ሰኸሩ ኸኣ እቲ ሕምቕ ዝበለ የቕርብ። ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ” በሎ። ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ። ክብሩ ኸኣ ገለጸ፥ ደቀ መዛሙርቱውን ብእኡ ኣመኑ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዲዮስቆሮስ(እምቅድመ ዓለም) ዓዲ ዘ፫፻ ምእት(ግሩም)