God is great! God is great!

Daily readings / መዓልታዊ ንባባት

ዘመነ ሉቃስ Readings for Monday

መስከረም 16, 2015 ብግእዝ Sep 26, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 78 : 68 - 69 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ነታ ዘፍቀራ ኸረን ጽዮን ግና ሐረያ። ንቤት መቕደሱ ኸም ኵርባታት፣ ከምታ ንዘለአለም ዝሰረታ ምድሪ ገይሩ፣ ሀነጻ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 10 : 22 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ዝተመረቐሉ በዓል በጽሐ፥ ጊዜኡ ኸኣ ኽረምቲ ነበረ። ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎሞን ይመላለስ ነበረ። ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ “ክሳዕ መኣዝ ኢኻ ሰንፈላል እትገብረና፧ ንስኻ ኽርስቶስ እንተ ደኣ ዄንካ ኣግሂድካ ንገረና” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን። ንኣይ ዚምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘሎኹ ግብርታት እዩ። ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብተን ኣባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይትኣምኑን ኢኹም። እተን ኣባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ እየን፥ ኣነ ኸኣ አለልየን፥ ንሳተንውን ይስዕባኒ እየን። ኣነ ኸኣ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እህበን፥ ንዘለዓለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን፥ ካብ ኢደይውን ዚምንዝዐን ሓደ እኳ የልቦን። እቲ ንኣኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኵሉ ይዓቢ እዩ፥ ካብ ኢድ ኣቦይ ኪምንዝዐን ዚኽእል ከኣ ሓደ እኳ የልቦን። ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና” እናበለ መለሰሎም። ሽዑ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ኺቐትልዎ ከም ብሓድሽ እምኒ ኣልዓሉ። ኢየሱስ ከኣ “ካብ ኣቦይ ብዙኅ ሠናይ ግብርታት ኣርአኹኹም፤ ካብኣተን በየነይተን ግብሪ ኢኹም ብዳርባ እምኒ ኽትቀትሉኒ ትደልዩ ዘሎኹም፧” እናበለ ተዛረቦም። ኣይሁድ ከኣ “በቲ ምጽራፍካን ሰብ ከሎኻ ገዛእ ርእስኻ ኣምላኽ ብምግባርካን እምበር በቲ ጽቡቕ ግብርታትካ ኣይኮንናን ብዳርባ እምኒ እንቐትለካ” ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ከኣ “ኣብ ሕግኹም ‘ኣነ፥ ኣማልኽቲ ኢኹም፥ በልኩ' ዚብል ጽሑፍዶ የልቦን እዩ፧ እቲ ጽሑፍ ኪሰዓር ኣይከኣልን እዩ፥ ነቶም ቃል ኣምላኽ ዝመጸሎም 'ኣማልኽቲ’ ካብ ዚብሎም፥ ነቲ ኣቦ ዝቐደሶ ናብ ዓለምውን ዝለኣኾ ደኣ ‘ወዲ ኣምላኽ እየ' ስለ ዝበልኩኹም፥ ከመይ ኢልኩም ‘ትጻረፍ ኣሎኻ’ ትብሉኒ ኣሎኹም፧ ግብሪ ኣቦይ እንተ ዘይገበርኩ ኣይትእመኑኒ። ዝገብሮ እንተ ደኣ ኾይነ ግና፥ ንኣይ እኳ እንተ ዘይኣመንኩም፥ ኣቦ ኣባይ ምህላዉ ኣነውን ኣብ ኣቦ ምህላወይ ምእንቲ ኣረጋጊጽኩም ክትፈልጡ ነቲ ግብረይ እመንዎ” እናበለ መለሰሎም። መሊሶም ድማ ኺኅዝዎ ደለዩ፥ ንሱ ግና ኻብ ኣእዳዎም መለቘ። ከም ብሓዱሽ ናብታ ዮሓንስ ቀደም ዜጥምቐላ ዝነበረ ስፍራ ናብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ከደ፤ ኣብኣውን ተቐመጠ። ብዙኃት ድማ ናብኡ መጺኦም “ዮሓንስ ሓንቲ ተኣምራት እኳ ኣይገበረን፥ እቲ ዮሓንስ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ዝተዛረቦ ግና ሓቂ እዩ” በሉ። ኣብኣውን ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 3 : 10 - 20 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣነ ኸምቲ ዝተዋህበኒ ጸጋ ኣምላኽ፥ ክኢላ ሓናጺ ኾይነ መሠረት ሠረትኩ፥ ሓደ ኻልእ ከኣ ኣብ ልዕሊኡ ይሓንጽ ኣሎ፥ ነፍስ ወከፍ ከስ ከመይ ገይሩ ከም ዚሓንጽ ይጠንቀቕ። ምኽንያቱ ብዘይካ እቲ ሥሩት መሠረት፥ ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ክርስቶስ፥ ካልእ መሠረት ኪሥርት ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ልዕሊ እዛ መሠረት እዚኣ ወርቂ፥ ብሩር፥ ክቡር እምኒ፥ ዕንጨይቲ፥ ሣዕሪ ወይስ ሓሰር እንተ ሠርሐ፥ ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሥራሕ ኪገሃድ እዩ፥ እታ መዓልቲ ብሓዊ ክትግለጽ ስለ ዝኾነት ክትቀልዖ እያ፥ ሥራሕ ነፍስ ወከፍ ከመይ ከም ዝኾነ ኸኣ እቲ ሓዊ ኺፍትኖ እዩ። እቲ ኣብ መሠረት ሓኒጹ ዕዮኡ ዝጸንዓሉ ሰብ፥ ዓስቡ ኪቕበል እዩ። ዕዮኡ ዝነደዶ ሰብ ግና ዓስቡ ኪስእን እዩ። ንገዛእ ርእሱ ኺድኀን እዩ፥ ግናኸ ከምቲ ብሓዊ ኃሊፉ ዚድኀን እዩ። ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን፥ መንፈስ ኣምላኽ ኣባኹም ኃዲሩ ምህላውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተ ኣፍረሰ፥ ኣምላኽ ኬፍርሶ እዩ። ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ፥ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም። ሓደ እኳ ንገዛእ ርእሱ ኣይጠብር። ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ኸም ዝኾነ እንተ መሰሎ፥ ጥበበኛ ምእንቲ ኪኸውን ዓሻ ይኹን። ከመይ “ነቶም ጥበበኛታት ብጒርሖም ይኅዞም” ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ፥ ጥበብ እዛ ዓለምእዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕሽነት እዩ። ከምኡውን “ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ከንቱ ኸም ዝኾነ እግዚአብሔር ይፈልጦ እዩ” ዚብል ተጻሒፉ ኣሎ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 2 : 1 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እምበኣርሲ ንዅሉ ኽፍኣትን ዅሉ ጒርሕን ግብዝናን ቅንእን ዅሉ ሕሜትን ኣርሕቕዎ። እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ካብ ጠዓምኩም፥ ብእኡ ኣብ ድኅነትኩም ምእንቲ ኽትዓብዩ፥ ከምቶም ሕጂ ዝተወልዱ ሕፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ በሃግዎ። ናብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደርበየ፥ ብኣምላኽ ግና ኅሩይን ክቡርን ዝኾነ ሕያው እምኒ፥ ናብ ጐይታ ቕረቡ። ንስኻትኩምውን ቅዱሳን ካህናት ኴንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ ምእንቲ ኸተቕርቡ፥ ከም ሕያዋን ኣእማን ኴንኩም፥ ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሓነጹ። ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ “እንሆ ኣብ ጽዮን ኅሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን አንብር ኣሎኹ፥ እቲ ብእኡ ዚኣምን ኸኣ ኣይኪኃፍርን እዩ” ይብል እዩ። እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ኽቡር እዩ። ነቶም ዘይኣምኑ ግና “እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ”። ከምኡውን “እምኒ መዓንቀፍን ኣንደልሂጹ ዜውድቕ ከውሒን እዩ።” ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ፥ ነዚ ኸኣ ምዱባት ነበሩ። ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ኅሩይ ወለዶ፥ ናይ ንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝቢ፥ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቢ ኣይነበርኩምን፥ ሕጂ ግና ሕዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ቕድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም፥ ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 15 : 13 - 21 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ኸኣ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፤ “ኣቱም ኣኅዋትና ስምዑኒ፤ ኣምላኽ ንስሙ ሕዝቢ ምእንቲ ኬቕውም፥ ቅድም ነሕዛብ ከመይ ገይሩ ከም ዝበጽሖም፥ ስምዖን ኣዘንትዩ ኣሎ። “ከምቲ ጽሑፍ ዚብሎ፥ እዚ ነገር እዚ ምስቲ ቃል ነቢያት ዚሰማማዕ እዩ፤ ‘ብድኅርዚ ክምለስ እየ፥ ነታ ወዲቓ ዘላ ቤት ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሠርሓ፥ ነቲ ዖናኣ መሊሰ ኽሓንጾ ክሕድሶውን እየ፤ እዚ ኸኣ እቶም ዝተረፉ ሰባትን እቶም ስመይ ኣብኣቶም ዝተጸውዐ ዅሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንቲ ኺደልዩ ኢለ እየ፥’ ይብል እቲ ነቶም ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ዝተፈልጡ ነገራት ዝፈጠረ እግዚኣብሔር። “እምበኣርከስ ንኣይ ከም ዚርኣየኒ ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዚምለሱ ዘለዉ ኣይነኽብደሎም። እኳ ደኣ ‘ንጣዖታት ብምሥዋዑ ካብ ዝረኸሰ ምግቢ፥ ካብ ዝሙት፥ ካብ ሓሊቑ ዝጸንሐ እንስሳን ካብ ደምን ተሓለዉ’ ኢልና ንጽሓፈሎም። ምኽንያቱ ነዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንሕጊ ሙሴ ሰንበት ሰንበት ኣብ ቤት ጸሎቶም፥ ኣብ ኵሉ ዓዲ እናንበቡ ዚሰብክዎ ኣለዉ።”

 

ስንክሳር Synaxarium

ቅዳሴ ቤተ ክርስቲያን ዘመቃብረ እግዚእነ
ወእረፍቱ ለጦቢት ወልደ ገማልያል
ወአባ አጋቶን ዘተፍእመ ዕብነ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 51 : 18 - 19 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንጽዮን ብጸጋኻ ሰናይ ግበረላ፣ መካበብያታት የሩሳሌም ንደቕ። ሽዑ ብመስዋእቲ ጽድቂ፣ ብዚሐርር መስዋእቲ፣ ብምሉእ መስዋእቲ ባህ ኪብለካ እዩ፣ ሽዑ ኣብ መሰውኢኻ ኣራሑ ኬቕርቡልካ እዮም።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 5 : 9 - 16 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ገበርቲ ሰላም፥ ውሉድ ኣምላኽ ኪበሃሉ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዚስደዱ፥ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም። “ምእንታይ እንተ ጸረፉኹምን፥ እንተ ሰጐጉኹምን፥ ኵሉ ኽፋእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩምን፥ ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ኣሳዲዶምዎም እዮም እሞ፥ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙኅ ስለ ዝኾነ፥ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። “ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፥ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ፥ ብምንታይ ይምቅር፧ ንደገ ተደርብዩ፥ ብሰብ ኪርገጽ እንተ ዘይኮይኑስ ዚጠቕሞ የብሉን። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም፥ ኣብ እንባ ዘላ ኸተማ ኽትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ፥ ኣብ ቤት ንዘሎ ዅሉ ምእንቲ ኬብርህ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከተንብሮ ኣይተብርሆን ኢኻ። ከምኡ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም፥ ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኼመስግንዎ፥ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዚእነ(ነአኩተከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 21 : 11 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ክፍኣት ሐሊኖምልካ እዮም እሞ፣ ዘየስልጥዎ እከይ መኸሩ። ዝባኖም ከተምልሶም ኢኻ እሞ፣ ቀስትኻ ናብ ግምባሮም ኣቢልካ ኸተዳሉ ኢኻ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 11 : 46 - 53 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎም። እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈረሳውያንን ከኣ ጉባኤ ኣኪቦም “እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙኅ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር፧ ከምዚ ኢሉ ኪቕጽል እንተ ኃደግናዮ፥ ኵሉ ብእኡ ኺኣምን እዩ፤ ሮማውያን ድማ መጺኦም ምድርናን ሕዝብናን ኬኅድጉና እዮም” በሉ። ሓደ ኻብኣቶም ቀያፍ ዝስሙ በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ዝነበረ፥ “ንስኻትኩም ሓንቲ እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም፤ ኵሉ ሕዝቢ ካብ ዚጠፍእስ ሓደ ሰብኣይ በጃ ሕዝቢ እንተ ሞተ ከም ዝኅሸናዶ ከቶ ኣይትሓስቡን ኢኹም” በሎም። እዚ ዝበለ ግና በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረ፥ ኢየሱስ በጃ ሕዝቢ ኪመውት ከም ዘለዎ ተነብዩ እዩ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ኣይኮነን። ነቶም ፉሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ናብ ሓደ ኺእክቦም ከኣ እምበር በጃ ሕዝቢ ጥራይ ኪመውት ኣይኮነን። ስለዚ ኻብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ኪቐትልዎ ተማኸሩ።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Tuesday

መስከረም 17, 2015 ብግእዝ Sep 27, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 60 : 5 - 6 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ስለ ሓቂ ምእንቲ ኺለዐል፣ ነቶም ዚፈርሁኻ ሰንደቕ ዕላማ ሀብካዮም። ፈተውትኻ ምእንቲ ኺናገፉ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 16 : 21 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ካብ ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሩሳሌም ኪኸይድ፥ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ብዙኃ መከራ ኪቕበል፥ ኪቕተል፥ ብሣልሰይቲ መዓልቲውን ኪትንሥእ ከም ዘለዎ ኺገልጸሎም ጀመረ። ጴጥሮስ ከኣ ኣግልል ኣቢሉ መለሰሉ፥ “ጐይታይ! የድኅንካ እባ ደኣ፥ እዚ ነገር እዝስ ከቶ እባኻ ኣይውረድ” እናበለውን ኪገንሖ ጀመረ። ኢየሱስ ግና ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ “ካባይ ርሓቕ፥ ሰይጣን፥ ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ንኣይ መዓንቀፊ ኢኻ” በሎ። ሽዑ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ “ኪስዕበኒ ዚደሊ ሕይወቱ ይመንን፥ መስቀሉ ኣልዒሉ ድማ ይስዓበኒ። ከመይ እቲ ንሕይወቱ ኬድኅና ዚደሊ ኬጥፋኣ እዩ፥ እቲ ንሕይወቱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ ኪረኽባ እዩ። ንሰብከ ዅሉ ዓለም ረቢሑስ ነፍሱ እንተ ኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ፧ ሰብከ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይምሃበ፧ ወዲ ሰብ ብኽብሪ ኣቦኡ ምስ መላእኽቱ ኺመጽእ እዩ እሞ ንነፍስ ወከፍ ከከም ግብሩ ኺፈድዮ እዩ። ንወዲ ሰብ ብመንግሥቱ ኺመጽእ ከሎ ኽሳዕ ዚርእይዎ፥ ካብዞም ኣብዚኣ ቖይሞም ዘለዉ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ” በሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 1 : 17 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንን። እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን፥ እቲ ብሥራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመሥረተ ኣይነበረን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዚጠፍኡ ዕሽነት እዩ፥ ንኣና ነቶም እንድኅን ግና ኃይሊ ኣምላኽ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ “ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ፥ ፍልጠት ፈላጣት ከኣ ኸፍርስ እየ” እዩ ዚብል። ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧ መምህር ሕጊኸ ኣበይ ኣሎ፧ ፍላስፋ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ፧ ኣምላኽዶ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ፧ ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም። ነቶም ዚኣምኑ ግና፥ በቲ ኸም ዕሽነት ዚቚጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል፥ ኬድኅኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ፥ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ፥ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት፥ ንኣሕዛብ ከኣ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ነቶም ጽውዓት፥ ኣይሁድ ኮኑ ግሪኻውያን፥ ክርስቶስ ኃይሊ ኣምላኽ እዩ፥ ጥበብ ኣምላኽ ውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልጽ፥ ድኻም ኣምላኽ ከኣ ካብ ኃይሊ ሰብ ይብርትዕ። ኣኅዋትየ፥ ኣብቲ መጸዋዕታኹም እሞ ተመልከቱ፥ ብዙኃት ካባኻትኩም፥ በተሓሳስባ ሰብ፥ ለባማት ወይ ኃያላት ወይ ጭዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኼኅፍር ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ፥ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኼኅፍር ከኣ ንድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ። ነቲ ዘሎ ኸንቱ ምእንቲ ኺገብር ከኣ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዘየሎን ኃረየ። እዚ ኸኣ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ኻብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘሎኹም፥ ንሱ እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድኅነትን ኮነልና። እዚ ኸኣ “እቲ ዚምካሕ ብእግዚኣብሔር ደኣ ይመካሕ” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም ኮነ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 2 : 20 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተ ተዓገሥኩምከ እንታይ ሓበን ኣለዎ፧ ሠናይ እናገበርኩም መከራ እንተ ተዓገሥኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። ንስኻትኩምውን ነዚ ኢኹም ዝተጸዋዕኩም፥ ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ኽትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ፥ ኣርኣያውን ኃደገልኩም። “ንሱ ኃጢኣት ኣይገበረን፥ ሓሶትውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን።” ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን፥ መከራ ምስ ኣጽገብዎ ኸኣ ነቲ ብቕንዕና ዚፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣኅሊፋ ሃበ እምበር ኣየፈራርሀን። ካብ ኃጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ስብነቱ ፆሮ። ብቚስሉ ኢኹም ዝሓዌኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም፥ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላዊ ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣሎኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 5 : 26 - 33 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤት መቕደስ ምስቶም ገላዉ ኸይዱ ኣምጽኦም። እቲ ሕዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቀትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምጽእዎም፥ ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ፥ “ብስም እዚ ሰብ እዚ ከይትምህሩዶ ኣጽኒዕና ኣይከልከልናኩምን፧ እንሆ ኸኣ ንኢየሩሳሌም ብትምህርትኹም መላእኩምዋ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ከም ዝቐተልናዮ ጌርኩም ከተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘሎኹም፧” ኢሉ ሓተቶም። ጴጥሮስን ሓዋርያትን ግና ከምዚ ኢሎም መለሱሎም፤ “ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዚግባእ። ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ ኢየሱስ፥ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንሥኦ። ንእስራኤል ንስሓን ኅድገት ኃጢኣትን ምእንቲ ኺህቦምሲ ኣምላኽ ንእኡ መራሕን መድኃንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። ንሕና ናይዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና፥ እቲ ኣምላኽ ነቶም ዚእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስውን ምስክር እዩ።” ንሳቶም ነዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ፥ ንሓዋርያትውን ኪቐትልዎም ደለዩ።

 

ስንክሳር Synaxarium

በዓለ መስቀል
ወታኦግንስጣ ሮማዊት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 132 : 6 - 7 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እንሆ፣ ብዛዕባኣ ኣብ ኤፍራታ ሰማዕና፣ ኣብ መሮር ያዓር ረኸብናያ። ናብ ማሕደሩ ንእቶ፣ ኣብ መርገጽ እግሩ ንስገድ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 19 : 25 - 37 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከኣ ኣዲኡን ኃብቲ እኖኡን፥ ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን፥ ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነዲኡ፥ ነቲ ዜፍቅሮ ወደ መዝሙርውን ኣብ ጥቓኣ ደው ኢሉ ምስ ረኣየ ነዲኡ፥ “ኣቲ ሰበይቲ! እንሆ ወድኺ” በላ። ነቲ ወደ መዝሙር ከኣ “እንሃ ኣዴኻ” በሎ። እቲ ወደ መዝሙርውን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ድኅርዚ ኢየሱስ ኵሉ ኸም ዝተፈጸመ ፈሊጡ፥ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ኪፍጸም “ጸማእኩ” በለ። ኣብኡ መጺጽ ዝመልኦ ኣቕሓ ነበረ። ሽዑ መጺጽ ዝመልኦ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ናብ ኣፉ ኣቕረቡሉ። ኢየሱስ ከኣ ነቲ መጺጽ ምስ ጠዓመ፥ “ተፈጸመ” በለ። ርእሱ ኣድነነ ነፍሱውን ወፀት። ስለዚ ፥ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ፥ እታ ሰንበት እቲኣ ድማ ኽብርቲ በዓል ዓመት ስለ ዝነበረት፥ እቲ ሬሳታት ኣብ መስቀል ምእንቲ ኸይኃድር መሓዅልቶም ሰሰቢሮም ኬውርድዎ መራሕቲ ኣይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ። ሽዑ እቶም ወተሃደራት መጺኦም መሓዅልቲ እቲ ቐዳማይን ናይቲ ምስኡ ዝተሰቕለ ኻልኣይን ሰበሩ። ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ድሮ ከም ዝሞተ ርእዮም መሓዅልቱ ኣይሰበርዎን። ሓደ ኻብቶም ወተሃደራት ግና ጐድኑ ብዅናት ወግኦ፥ ብኡብኡ ኸኣ ደምን ማይን ወፀ። እቲ ነዚ ዝረኣየ መስከረ፥ እቲ ምስክሩ ኸኣ ሓቂ እዩ፤ ንስኻትኩም ምእንቲ ኽትኣምኑ ድማ ንሱ ሓቂ ኸም ዝመስከረ ይፈልጥ እዩ። እዚ ዝኾነ ኸኣ እቲ “ካብኡ ሓደ ዓጽሚ እኳ ኣይኪሰብሩን እዮም” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ። ካልእ ጽሑፍውን “እቶም ዝወግእዎ ኪርእይዎ እዮም” ዚብል ኣሎ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ አፈወርቅ(ናሁ ንዜኑ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 56 : 6 - 7 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኵሉ መዓልቲ ንቓላተይ ይካራኸርዎ፣ ብዘሎ ሓሳባቶም ንጕድኣተይ እዩ። ተአኪቦም የድብዩለይ፣ ነፍሰይ ይደልዩ እዮም እሞ፣ ስጉምተይ ይስልዩ ኣለዉ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 7 : 1 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ድኅርዚ ኢየሱስ፥ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ዚነብሩ ኣይሁድ ኪቐትሉዎ ይደልዩ ስለ ዝነበሩ፥ ኣብ ምድሪ ይሁዳ ኪዘውር ኣይፈተወን ፤ እንተኾነ ኣብ ገሊላ ይዘውር ነበረ። እቲ ናይ ኣይሁድ በዓል ዳስ ከኣ ቐሪቡ ነበረ። ኣኅዋቱ ድማ “ደቀ መዛሙርትኻ ነዚ እትገብሮ ምእንቲ ኺርእዩስ ካብዚ ወፂእካ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኺድ። ምኽንያቱ ኪግለጽ እናደለየ ብኅቡእ ዚገብር የልቦን፥ ነዚ እትገብር እንተ ዄንካ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ” በልዎ። ኣኅዋቱ ከምዚ ዘበሎም ድማ ብእኡ ዘይኣምኑ ስለ ዝነበሩ እዮም። ኢየሱስ ከኣ “ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን፥ ጊዜኹም ግና ኵሉ ሳዕ ድልዊ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልእ ኣይከኣላን እዩ፤ ንኣይ ግና ግብራ ኽፉእ ከም ዝኾነ እምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ናብቲ በዓልሲ ንስኻትኩም ደኣ ደይቡ፤ ኣነ ግና ጊዜይ ገና ስለ ዘይበጽሐ ናብዚ በዓል እዚ ኣይድይብን እየ” በሎም። ነዚ ኢሉ ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፥ ንሱ ኸኣ ብግሁድ ዘይኮነስ ብኅቡእ ደየበ። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል “ኣበይ ኣሎ” እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Wednesday

መስከረም 18, 2015 ብግእዝ Sep 28, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 84 : 6 - 7 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሓይሎም ብኣኻ ዝዀነ፣ ብልቦም ንመገድኻ ዚሐስቡ ሰባት ብጹኣን እዮም። ብለሰ ብኽያት ኪሐልፉ ኸለዉ፣ ዓይኒ ማያት ይገብርዎ፣ ዝናም አዝመራውን ብበረኸት ይኸድኖ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 5 : 1 - 16 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረኣየ፥ ናብ እምባ ደየበ። ምስ ተቐመጠ ኸኣ፥ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቐረቡ። ከምዚ እናበለ ድማ ኪምህሮም ጀመረ፦ “ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ዚኃዝኑ፥ ምጽንናዕ ኪረኽቡ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ለወሃት፥ ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ንጽድቂ ዚጠምዩን ዚጸምኡን፥ ኪጸግቡ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። መሓርቲ፥ ምሕረት ኪረኽቡ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ንጹሓት ልቢ፥ ንኣምላኽ ኪርእይዎ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ገበርቲ ሰላም፥ ውሉድ ኣምላኽ ኪበሃሉ እዮም እሞ፥ ብፁዓን እዮም። ምእንቲ ጽድቂ ዚስደዱ፥ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ፥ ብፁዓን እዮም። “ምእንታይ እንተ ጸረፉኹምን፥ እንተ ሰጐጉኹምን፥ ኵሉ ኽፋእ ዘበለ ድማ ብሓሶት እንተ ተዛረቡልኩምን፥ ብፁዓን ኢኹም። ከምኡ ኸኣ ነቶም ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ኣሳዲዶምዎም እዮም እሞ፥ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙኅ ስለ ዝኾነ፥ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም። “ንስኻትኩም ንምድሪ ጨው ኢኹም፥ ጨው መቐረቱ እንተ ጠፍአኸ፥ ብምንታይ ይምቅር፧ ንደገ ተደርብዩ፥ ብሰብ ኪርገጽ እንተ ዘይኮይኑስ ዚጠቕሞ የብሉን። ንስኻትኩም ንዓለም ብርሃኑ ኢኹም፥ ኣብ እንባ ዘላ ኸተማ ኽትክወል ኣይከኣላን እዩ። መብራህቲ፥ ኣብ ቤት ንዘሎ ዅሉ ምእንቲ ኬብርህ ኣብ በሪኽ መቐመጢኡ ተንብሮ እምበር ኣብ ትሕቲ ኸፈር ከተንብሮ ኣይተብርሆን ኢኻ። ከምኡ ኸኣ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም፥ ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኼመስግንዎ፥ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ሮሜ 10 : 11 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ጽሑፍውን “ብእኡ ዚኣምን ዘበለ ኣይኃፍርን እዩ” እዩ ዚብል። ኣብ መንጎ ኣይሁዳውን ግሪኻውን ሌላን ጉሌላን የልቦን፥ ንሱ ናይ ኵሉ ጐይታ እዩ፥ ነቶም ዚጽውዕዎ ዅሎም ድማ ኣበርኪቱ ዚህብ እዩ። ከመይ “ስም እግዚኣብሔር ዚጽውዕ ዘበለ ዅሉ ኺድኅን እዩ።” ግናኸ ብእኡ ከይኣመኑ ከመይ ኢሎም ኪጽውዕዎ እዮም፧ ብዛዕባኡ ከይሰምዑኸ ከመይ ገይሮም ብእኡ ኺኣምኑ እዮም፧ ብዘይ ሰባኺኸ ከመይ ገይሮም ኪሰምዑ እዮም፧ ከመዮ “ኣእጋር እቶም ሠናይ ዜና ዘበሥሩ ክንደይ ጽቡቕ እዩ፧” ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፥ ሰበኽቲ እንተ ዘይተላእኩኸ ከመይ ገይሮም ኪሰብኩ እዮም፧ ግናኸ ኸምቲ ኢሳይያስ “ጐይታይ ንምስክርነትና መን ኣመኖ፧” ዝበሎ፥ ኲላቶም ንወንጌል ኣይተቐበልዋን። እምበኣርሲ እምነት ካብ ምስማዕ እያ፥ እቲ ዚስማዕውን ቃል ክርስቶስ እዩ። እስከ ኽሓትት፦ ከቶዶ ኣይሰምዑን ማለት እዩ፧ “ደሃዮም ናብ ኵሉ ምድሪ ወፀ፥ ቃሎምውን ክሳብ ወሰን ዓለም በጽሐ” ከም ዚብል ብርግጽ ሰሚዖም ኣለዉ። እስከ ደጊመ ኽሓትት፦ እስራኤላውያንከ እሞ ኣይፈለጡን ማለት ድዩ፧ ቅድም ሙሴ “ኣነ ሕዝቢ ብዘይኮነ ከቕንኣኩም ኣእምሮ ብዘይብሉ ሕዝቢውን ከዀርየኩም እየ” ይብል። ኢሳይያስውን ደፊሩ “ነቶም ዘይደለዩኒ ተረኸብኩሎም፥ ንዘይሓተቱለይውን ተገለጽኲሎም” ይብል። ብዛዕባ እስራኤል ግና “ነቲ ዘይእዙዝን ተቓዋምን ሕዝቢ ክቕበሎ ምሉእ መዓልቲ ኣእዳወይ ዘርጋሕኩ” ይብል።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

2ይ ጴጥ 3 : 14 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ስለዚ ኸኣ፥ ኣቱም ፍቁራተይ፥ ነዚ እናተጸቤኹምሲ ብዘይ ነውርን ብዘይ መንቅብን ምስኡ ሰላም ዘሎኩም ዄንኩም ክትርከቡ ተጋደሉ።እቲ ጐይታና ንኼድኅነኩም ኢሉ ዜርእዮ ዘሎ ትዕግሥቲ ሕሰቡ። እቲ ፍቁር ኃውና ጳውሎስውን በቲ ዝተዋህቦ ጥበብ ብዛዕባዚ እዩ ዝጸሓፈልኩም።ንሱ ብዛዕባዚ ነገራትዚ ኺዛረብ ከሎ፥ ኣብ ኵለን መልእክታቱ ከምዚ እዩ ዝገበር። ኣብኦ ንምርዳኦ ዚሸገር ሓያሎ ነገር ኣሉ። እቶም ደናቑርን ዘይጽኑዓትን ኸኣ፥ ከምቲ ነቲ ቕዱሳን መጻሕፍቲ ዚጠዋውይዎ፥ ንጥፍኣት ገዛእ ርእሶም ይጠዋውይዎ ኣለዉ።ንስኻትኩም ግና፥ ኣቱም ፍቁራተይ፥ ነዚ ድሮ ትፈልጥዎ ኢኹም። እምበኣር ብስሕተት እቶም ስዲ ዝኸዱ ዘለዉ ተሳሒብኩም ካብቲ ጽኑዕ መሠረትኩም ከይትወድቁ ተሓለዉ።ብናይ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን፥ ንእኡ ብምፍላጥን ግና ዕበዩ። ንእኡ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ክብሪ ይዂኖ። ኣሜን።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 14 : 20 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቶም ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ዙርያኡ ደው ምስ በሉ ኸኣ፥ ብድድ ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ፥ ንጽባሒቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤን ከደ። ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙኃት ደቀ መዛሙርቲ ገበሩ፥ ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንዮንን ናብ ኣንጾኪያ ናብ ጲስድያን ከኣ ተመልሱ። “ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ዚግብኣና ብብዙኅ ጸበባ እዩ” እናበሉ ኸኣ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዕዎም፥ ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ኪነብሩ ኸኣ ኣተባብዕዎም። ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምስ ሸሙሎም ድማ ብጾምን ጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ ኣማዕቈብዎም። ብጲስድያ ኃሊፎም ናብ ጵምፍልያ ኸዱ። ኣብ ጴርጌ ነቲ ቓል ምስ ነገሩ ናብ ኣጣልያ ወረዱ። ካብኣ ኸኣ ናብ ኣንጾኪያ ናይ ሶርያ ብመርከብ ተሳገሩ፤ ኣንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ንጸጋ ኣምላኽ ሓደራ ዝተወፈዩላ ዓዲ እያ። ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ ዅሉ ኣምላኽ ዝገበረሎምን ነሕዛብ ከኣ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን፥ ኣዘንተውሎም። ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ኤዎስጣቴዎስ ከፋሌ ባሕር
ወመስቀል
አትናቴዎስ
ወፊላታዎስ
ያዕቆብ ግብጻዊ
ወቶማስ ዘህንደኬ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 89 : 10 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንትዕቢት ባሕሪ ትገዝኦ፣ ማዕበላቱ እንተ ተንስኤ፣ ንስኻ ተህድኦ። ከም እተወግኤ ጌርካ፣ ንረሃብ ቀጥቂጥካዮ፣ ብሓይሊ ቕልጽምካ ንጸላእትኻ በቲንካዮም ኢኻ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 8 : 21 - 32 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ስለዚ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ “ኣነ እኸይድ ኣሎኹ፥ ክትደልዩኒ ኢኹም፥ እንተኾነ ብኃጢኣትኩም ኽትሞቱ ኢኹም። ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም” በሎም። ሽዑ ኣይሁድ “‘ናብቲ ኣነ ዝኸዶ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም’ ምባሉስ ንገዛእ ርእሱ ደኾን ባዕሉ ኪቐትል ደልዩ፧” በሉ። ኢየሱስ ኸኣ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ ኣነ ኻብ ላዕሊ እየ ፤ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም፥ ኣነ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን። ስለዚ ኸኣ እየ ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። ኣነ ንሱ ምዃነይ እንተ ዘይኣመንኩም ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ ኣሎኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸኣ ንዓለም እነግሮ ኣሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦ ከም ዝተዛረቦም ኣይፈለጡን። ስለዚ ኢየሱስ “ንወዲ ሰብ ልዕል ምስ ኣበልኩምዎ፥ ኣነ ንሱ ኸም ዝኾንኩን፥ ከምቲ ኣቦይ ዝመሃረኒ ከም ዝገብር እምበር፥ ካብ ርእሰይ ሓንቲ ኸም ዘይገብርን፥ ሽዑ ኽትፈልጡ ኢኹም። እቲ ዝለኣኸኒ ምሳይ ኣሎ። ኵሉ ሳዕ ባህ ዜብሎ ስለ ዝገብር ከኣ በይነይ ኣይኃድገንን እዩ” በሎም። ንሱ እዚ ምስ ተዛረበ ብዙኃት ብእኡ ኣመኑ። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብእኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ “ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተ ጸናዕኩም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ኢኹም። ንሓቂ ኽትፈልጥዋ ኢኹም፥ እታ ሓቂ ድማ ሓራ ኸተውፅኣኩም እያ” በሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫፻ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 107 : 20 - 21 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ቃሉ ልኢኹ ኣሕወዮም፣ ካብ ጕድጓዶም ከኣ ኣናገፎም። ንእግዚኣብሄር ስለ ሳህሉን ስለቲ ንደቂ ሰብ ዝገበሮ ተኣምራቱን የመስግንዎ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 8 : 23 - 27 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ኸኣ “ንስኻትኩም ካብ ታሕቲ ኢኹም፥ ኣነ ኻብ ላዕሊ እየ ፤ ንስኻትኩም ካብዛ ዓለም እዚኣ ኢኹም፥ ኣነ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮንኩን። ስለዚ ኸኣ እየ ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም ዝበልኩኹም። ኣነ ንሱ ምዃነይ እንተ ዘይኣመንኩም ብኃጢኣትኩም ክትሞቱ ኢኹም” በሎም። ሽዑ ንሳቶም “ንስኻ መን ኢኻ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣነ እቲ ካብ መጀመርታ ኂዘ ዝነገርኩኹም እየ። ብዛዕባኹም ዝዛረቦን ዝፈርዶን ብዙኅ ኣሎኒ። እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቂ እዩ፥ ነቲ ኻብኡ ዝሰማዕክዎ ኸኣ ንዓለም እነግሮ ኣሎኹ” በሎም። ንሳቶም ብዛዕባ ኣቦ ከም ዝተዛረቦም ኣይፈለጡን።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Thursday

መስከረም 19, 2015 ብግእዝ Sep 29, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 44 : 17 - 19 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኪዳንካውን ኣይጠለምናን። ኣብ ቦታ ገበላት ቀጥቂጥካና፣ ብጽላሎት ሞትውን ኣጐልቢብካና ኽነስኻስ፣ ልብና ንድሕሪት ኣይተመልሰን፣ ስጕምትናውን ካብ መገድኻ ኣየግለሰን።

 

ወንጌል Gospel

ማር 8 : 31 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ወዲ ሰብ ብዙኅ ኪሳቐ፥ ብሽማግለታት ሕዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ኪነዓቕን ኪቕተልን ኣብ ሣልሳይ መዓልቲውን ኪትንሥእ ከም ዘለዎ ኺምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣግልል ኣቢሉ ኺመኽሮ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ እናጠመተ፥ ንጴጥሮስ፥ “ኣንታ ሰይጣን! ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ኺድ፥ ካባይ ርሓቕ” ኢሉ ገሠጾ። ነቶም ሕዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ “እቲ ደድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፥ መስቀሉ ኣልዒሉ ኸኣ ይስዓበኒ። እቲ ንሕይወቱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ። እቲ ንሕይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዜጥፍኣ ግና ኼድኅና እዩ። ንሰብ ኵሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተ ኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ፧ ሰብከ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይምሃበ፧ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘማውን ኃጥእን ዝኾነ ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓለይን ዝኃፈረ፥ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቡኡ ምስ ቕዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ፥ ብእኡ ኺኃፍር እዩ” በሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ኤፌ 2 : 13 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሕጂ ግና፥ ንስኻትኩም እዞም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም፥ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢልኩም፥ ማለት ብምፍሳስ ደሙ ቐረብኩም። ንሱ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ፥ ናይ ጽልኢ ከልካሊ መንደቕ ብሥጋኡ ብምፍራስ፥ ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ፥ ሰላምና እዩ። ነቶም ክልተ ዝነበሩ ብእኡ ሓደ ሓድሽ ሰብ ምእንቲ ኺገብሮም፥ ንሕጊ ምስ ትእዛዛቱን ሥርዓቱን ኣፍሪሱ ሰላም ገበረ። ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብሙማት ነቲ ጽልኢ ደምሰሶ፥ ንኽልቲኦም ሓደ ብምግባር ከኣ ብመስቀሉ ምስ ኣምላኽ ኣተዓረቖም። መጺኡ ኸኣ ንኣኻትኩም ነቶም ርሑቓት ዝነበርኩም ሰላም ኣበሠረኩም፥ ነቶም ቀረባ ዝነበሩ ኸኣ ሰላም ኣበሠሮም። ከመይ ክልቴና፥ ብእኡ ኢና ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ እንኣቱ። እምበኣር ንስኻትኩም ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እምኒ መኣዝኑ ዝኾነ መሠረት ነቢያትን ሓዋርያትን ዝተነደቕኩም፥ ደጊም ደቂ ዓዶም ንቕዱሳንን ስድራ ቤቱ ንኣምላኽን ኢኹም እምበር፥ ኣጋይሽን ወጻእተኛታትን ኣይኮንኩምን። እቲ ሕንጻ ብምሉኡ ዝተቐደሰ ቤት መቕደስ ምእንቲ ኪኸውን ብጐይታ እናተኣሳሰረ ይዓቢ። ንስኻትኩምውን ኣምላኽ ብመንፈሱ ኺኃድረኩም ኃቢርኩም ኣብኡ ትሕነጹ ኣሎኹም።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 5 : 1 - 6 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣነ ከምኣቶም መራሕ ቤተ ክርስቲያን፥ ናይቲ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቓይ መስካሪ፥ ኣብቲ ደኃር ኪመጽእ ዘለዎ ኽብሪውን ተማቓሊ ዝኾንኩ፥ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምዕዶም ኣሎኹ። ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም መጓሰ ጓስይዎ፥ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን። ብጽቡቕ ድላይ እምበር ንኸንቱ ረብሓ ኣይኹን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣ ኹንዎ እምበር፥ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋህቡኹም ጐይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ኽትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ኸኣ፥ ኣቱም መንእሰይ፥ ነቶም ዚዓብዩኹም ተገዝእዎም። “ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፥ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም” ከም ዚብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ደጊም ብጊዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኼብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 14 : 1 - 7 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ከምኡ ድማ ኣብ ኢቆንዮን፥ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም፥ ብዙኃት ኣይሁድን ግሪኻውያንን ክሳዕ ዚኣምኑ ሰበኹ። እቶም ምእማን ዝኣበዩ ኣይሁድ ግና ነቶም ኣሕዛብ፥ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣኅዋት ብጽልኢ ከም ዚለዓሉ ገበርዎም። ጳውሎስን በርናባስን ግና ብዛዕባ ጐይታ ብትብዓት እናተዛረቡ ንነዊኅ ጊዜ ኣብኡ ተቐመጡ። ጐይታ ኸኣ በቲ በእዳዎም ኪገብርዎ ዚህቦም ዝነበረ ትእምርትን ተኣምራትን፥ ነቲ ቃል ጸግኡ የጽንዖ ነበረ። ደቂ እታ ኸተማ ኸኣ ኣብ ክልተ ወገን ተኸፍሉ፥ ገሊኦም ምስ ኣይሁድ፥ ገሊኦም ድማ ምስ ሓዋርያት ኮኑ። ኣሕዛብን ኣይሁድን ከኣ ምስ መራሕቶም ኮይኖም፥ ኬሳቕይዎምን ብዳርባ እምኒ ኪቐትልዎምን ተላዕሉ። እቶም ሓዋርያት እዚ ምስ ፈለጡ፥ ናብ ሊቃኦንያ፥ ልስጥራንን ደርቤንን ዚብሃላ ከተማታትን፥ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ሃገርን ሃደሙ። ኣብኡ ኸኣ ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ጎርጎርዮስ ሊቀ ጳጳሳት ዘአርማንያ
ወአባ ቂርቆስ ገዳማዊ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 71 : 20 - 21 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣታ፣ ብዙሕ ጭንቀትን መከራን ዘርኤኻና፣ መሊስካ ህይወት ክትህበኒ፣ ከም ብሓድሽ ድማ ካብ መዓሙቚ ምድሪ ኸተውጽአኒ ኢኻ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 12 : 9 - 21 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ካብኡ ኃሊፉ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተወ። እንሆ ኸኣ ኢዱ ዝለመሰት ሰብኣይ ኣብኡ ነበረ። ምእንቲ ኪኸስዎ ኸኣ፥ “ብሰንበት ምሕዋይዶ ይግባእ እዩ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “ካባኻትኩምከ ሓንቲ በጊዕ ዘላቶ እሞ ብሰንበት ኣብ ጕድጓድ እንተ ወደቐት ኂዙ ዘየውፅኣ ሰብ እንታዋይ እዩ፧ ካብ በጊዕሲ ሰብዶ ግዳ ኣዝዩ ኣይበልጽን፧ እምብኣር ብሰንበት ጽቡቕ ምግባር ግቡእ እዩ።” ሽዑ ነቲ ሰብኣይ “ኢድካ ዘርግሕ” በሎ። ንሱ ኸኣ ዘርግሓ፥ ብኡብኡ ድማ ሓወየት። ከምታ ኻልኣይታውን ኮነት። ፈሪሳውያን ግና ኻብኡ ወፂኦም ከመይ ገይሮም ከም ዚቐትልዎም ተማኸሩ። ኢየሱስ ድማ ነዚ ፈሊጡ ኻብኡ ኣልገሰ፥ ብዙኃት ሰባት ከኣ ሰዓብዎ። ንዅሎምውን ኣሕወዮም። ከየግህድዎ ድማ ኣጠንቀቖም። እዚ ኸኣ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ “እንሆ እቲ ዝኃሬኽዎ ብእኡ ደስ ዝበለኒ ዘፍቅሮ ጊልያይ፥ ኣብኡ መንፈሰይ ከኅድር እየ፥ ነሕዛብ ድማ ፍትሒ ኼበሥር እዩ። ንሱ ኣይኪከራኸርን፥ ኣይኪጭድርን እዩ፥ ሓደ እኳ ኣብ ቅርዓት ድምፁ ኣይኪሰምዕን እዩ። ፍትሒ ናብ ዓወት ክሳዕ ዜብጽሕ ቅጥቁጥ ሻምብቆ ኣይኪሰብርን፥ ንዚተክኽ ፈትሊ ጥዋፍውን ኣይኬጥፍእን እዩ፥ ኣሕዛብ ድማ ብስሙ ተስፋ ኺገብሩ እዮም።” ተባሂሉ ዝተነግረ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ አፈወርቅ (ናሁ ንዜኑ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 111 : 9 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንህዝቡ በጃ ሰደደሎም፣ ኪዳኑ ንዘለአለም አዘዘ፣ ስሙ ቅዱስን ዜፍርህን እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 8 : 16 - 22 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ምስ መሰየ፥ ኣጋንንቲ ዝኃደርዎም ብዙኃት ናብኡ ኣምጽኡ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፥ “ንሱ ድኻምና ወሰደ፥ ሕማምናውን ፆረ” ዝተበህለ ምእንቲ ኺፍጸም፥ ብቓሉ መናፍስቲ ኣውፅአ፥ ሕማም ንዘለዎም ኵሎም ድማ ኣሕወዮም። ኢየሱስ ኣብ ዙርያኡ ብዙኅ ሕዝቢ ምስ ረኣየ ንማዕዶ ኪሳገሩ ኣዘዘ። ሓደ መምህር ሕጊ ናብኡ ቐሪቡ “መምህር! ናብ እትኸዶ ዘበለ ኽስዕበካ” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ወኻሩ ጕድጓድ ኣለወን፥ ኣዕዋፍ ሰማይ ድማ ሰፈር ኣለወን፥ ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዜጸግዓሉ እኳ የብሉን” በሎ። ሓደ ኻልእ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ “ጐይታይ! ከይደ ነቦይ ክቐብሮ ፍቐደለይ” በሎ። ኢየሱስ ግና “ስዓበኒ ደኣ፥ ምዉታትሲ ንምዉታቶም ይቕበርዎም ኅደጎም” በሎ።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Friday

መስከረም 20, 2015 ብግእዝ Sep 30, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 40 : 9 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ጽድቅኻ ኣብታ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ፣ እንሆ፣ ከናፍረይ ኣይዐጾኹን፣ ጐይታየ፣ ንስኻ ትፈልጥ ኣሎኻ። ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሐባእክዎን፣ እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ፣ ሳህልኻን ሓቅኻን ነታ ዓባይ ማሕበር ኣይሓባእኩን።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 7 : 12 - 18 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣብ መንጎ እቶም ሕዝቢ ኸኣ ብርቱዕ ክትዕ ተላዕለ፥ ገሊኦም “ሕያዋይ እዩ፥” ገሊኦም ድማ “ንሕዝቢ እባ ደኣ የስሕት ኣሎ” ይብሉ ነበሩ። ንመራሕቲ ኣይሁድ ስለ ዝፈርሁ ግና ሓደ እኳ ብዛዕባኡ ኣግሂዱ ዝተዛረበ ኣይነበረን። ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ከኣ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ደይቡ ኪምህር ጀመረ። ስለዚ ኣይሁድ “እዝስ ከይተማህረ ኸመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ” እናበሉ ተገረሙ። ሽዑ ኢየሱስ መሊሱ ከምዚ በሎም፦ “ትምህርተይሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን። ፍቓድ ኣምላኽ ኪገብር ዚደሊ እንተሎ፥ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ፥ ካብ ኣምላኽ እንተ ኾይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተ ኾይኑ ዝዛረቦ ዘሎኹ፥ ኪፈልጥ እዩ። እቲ ኻብ ርእሱ ዚዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዚደሊ፤ እቲ ነቲ ዝለኣኾ ኬኽብር ዚደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ፥ ኣብኡ ኸኣ ዓመጻ የልቦን።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ቆሎ 2 : 1 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ምእንታኹምን ምእንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለውን፥ ምእንቲ እቶም ገጸይ ርእዮም ዘይፈልጡን ከመይ ዝበለ ዓቢይ ጻዕሪ ከም ዘሎኒ ኽትፈልጡ እደሊ ኣሎኹ። እዚ ኸኣ ነቲ ምሥጢር ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ምእንቲ ኺፈልጡን ናይ ምሉእ ምስትውዓል ሃብቲ ምእንቲ ኺህልዎምን ልቦም ተጸናኒዑ፥ ብፍቕሪ ሓደ ምእንቲ ኪኾኑን ኢለ እየ። ከመይ ብዘሎ መዝገብ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ክርስቶስ እዩ ተሠዊሩ ዘሎ። እዚ ዝብል ዘሎኹ ሓደ እኳ ብምጥባር ከየስሕተኩም ኢለ እየ። ብሥጋ እኳ ምሳኻትኩም እንተ ዘየሎኹ፥ ብመንፈስ ምሳኻትኩም እየ፥ ሥርዓትኩምን ኣብ ክርስቶስ ዘሎኩም ጽኑዕ እምነትን እናረአኹ እሕጐስ ኣሎኹ። ደጊም ንክርስቶስ ኢየሱስ “ጐይታ እዩ” ኢልኩም ካብ ተቐበልኩምዎ ብእኡ ንበሩ። ከምቲ ዝተመሃርኩምዎ፥ ኣብኡ ተሠሪትኩምን ተሓኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን፥ ኣብ እምነት ጽንዑ። ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘይኮነስ፥ ኣብ ባህሊ ሰብን ኣብ ኣተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚኣን ዝተመሥረተ ኸንቱን መዓሽውን ዝኾነ ፍልስፍና ገይሩ ሓደ እኳ ከይማርኸኩም ተጠንቀቑ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 1 : 2 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣኅዋተየ፥ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ኪበጽሓኩም ከሎ፥ ንዅሉ ኸም ሓጐስ ቊጸርዎ። ከመይ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ኸሎኹም፥ ጽንዓት እዩ ዜፍርየልኩም። ግና ብሓንቲ ነገር እኳ ኸይጐደለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኮኑ፥ ብትዕግሥቲ ኽሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሎ፥ ነቲ “ንሰኻ ኸምዚ እንዲኻ” ኸይበለ ንዅሉ ብልግሲ ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ፥ ንሱውን ኪህቦ እዩ። እቲ ዚልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን፥ ከመይ እቲ ዚጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዚመስል። እዚ ኸምዚ ዘመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ። ንሱ ኣብ ኵሉ ዕዩኡ ጽንዓት ዘይብሉ፥ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ እዩ። እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል እንተ በለ ይተሓጐስ። እቲ ሃብታም ከኣ ብናብራኡ ትሕት እንተ በለ ብእኡ ይተሓጐስ። ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሣዕሪ ኺኃልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ፥ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፥ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፥ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፥ ከምኡዉን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፥ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ፥ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 28 - 35 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስ ቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኵሉ መጓሰ ሓልዉ። ኣነ ምስ ኣልገስኩ ነቲ መጓሰ ዘየናሕስዩሉ፥ ከም ተዃሉ እኩያት ዝኾኑ ሰባት ከም ዚመጹኹም እፈልጥ እየ። ካባኻትኩምውን ከይተረፈ ንደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቶም ምእንቲ ኪገብርዎም፥ ቄናን ትምህርቲ ዚምህሩ ኪትንሥኡ እዮም። ስለዚ ሠለስተ ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍስ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከም ዘየብኰርኩ፥ እናዘከርኩም ንቕሑ። ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ኺሓንጸኩምን ምስ ኵላቶም ቅዱሳን ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን ኣማኅጽነኩም ኣሎኹ። ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ብሩር ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣይተመኔኹን። እዘን ኣእዳወይ ንኣይ ኮነ ነቶም ምሳይ ዚነብሩ ከም ዘገልገላ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ጐይታና ኢየሱስ ባዕሉ፥ ‘ካብ ዚቕበልሲ እቲ ዚህብ ኣዝዩ ይባረኽ’ ዝበሎ ቓል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዚግባእ ብዅሉ ኣርእየኩም ኣሎኹ።”

 

ስንክሳር Synaxarium

አባ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ
ወካልአን ሰማዕታት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 92 : 15 - 16 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እግዚኣብሄር ጻድቕ ምዃኑ ምእንቲ ኼውርዩስ፣ ብእርግናኦም ድማ ይፈርዩ፣ ይውረዩን ይልምዑን። እግዚኣብሄር ከውሔይ እዩ፣ አብኡውን ዓመጻ የልቦን።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 16 : 9 - 17 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ኣነ ኸኣ፥ ገንዘብ ምስ ተወድኣኩም፥ ኣብ ናይ ዘለዓለም ኣባይቶም ምእንቲ ኪቕበሉኹምሲ፥ ብምድራዊ ሃብቲ፥ ንርእስኹም ኣዕሩኽ ግበሩ፥ እብለኩም ኣሎኹ። ብውሑድ እሙን ዝኾነ ብብዙኅ ድማ እሙን እዩ፤ እቲ ብውሑድ ዚዕምጽ ድማ ብብዙኅውን ዓማጺ እዩ። እምብኣርከ ብገንዘብ ዓመጻ እሙናት ካብ ዘይትኾኑ፥ ብገንዘብ ሓቂ ኅድሪ ዚህበኩም ደኣ መን እዩ፧ ብናይ እማትኩም እሙናት ካብ ዘይትኾኑስ፥ ናትኩም ዚህበኩም ደኣ መን እዩ፧ “ሓደ ጊልያ ንኽልተ ጐይቶት ኪግዛእ ዚኽእል የልቦን። ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ፥ ወይ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ። እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም።” እቶም ፍቕሪ ገንዘብ ዝነበሮም ፈሪሳውያን ከኣ ነዚ ዅሉ ሰሚዖም ኣላገጹሉ። ከምዚ ድማ በሎም፦ “ንስኻትኩም ርእስኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተመጻድቑ ኣሎኹም፥ ንልብኹም ግና ኣምላኽ ይፈልጦ እዩ፥ ከመይ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክቡር ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ፍንፉን እዩ ። “ሕጊ ሙሴን መጻሕፍቲ ነብያትን ክሳዕ ዮሓንስ ነበሩ፤ ካብ ሽዑ ንነጀው መንግሥቲ ኣምላኽ ትብሠር ኣላ፥ ኵሉ ድማ ይዳፍኣላ ኣሎ። ካብ ሕጊ ሓንቲ ነጥቢ ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ኪኅልፍ ይቐልል።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 69 : 4 - 15 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብኸንቱ ዚጸልኡኒ ኻብ ጸጒሪ ርእሰይ ይበዝሑ፣ ብዘይ ምኽንያት ኬጥፍኡኒ ዚደልዩ ጸላእተይ ሓያላት እዮም፣ ኤረ ዘይከተርክዎ ኽመልስ እኳ ግዲ ዀነኒ።

 

ወንጌል Gospel

ዮሐ 7 : 6 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ከኣ “ጊዜይ ገና ኣይበጽሐን፥ ጊዜኹም ግና ኵሉ ሳዕ ድልዊ እዩ። ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልእ ኣይከኣላን እዩ፤ ንኣይ ግና ግብራ ኽፉእ ከም ዝኾነ እምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ናብቲ በዓልሲ ንስኻትኩም ደኣ ደይቡ፤ ኣነ ግና ጊዜይ ገና ስለ ዘይበጽሐ ናብዚ በዓል እዚ ኣይድይብን እየ” በሎም። ነዚ ኢሉ ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣኅዋቱ ናብቲ በዓል ምስ ደየቡ፥ ንሱ ኸኣ ብግሁድ ዘይኮነስ ብኅቡእ ደየበ። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል “ኣበይ ኣሎ” እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Saturday

መስከረም 21, 2015 ብግእዝ Oct 01, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 45 : 9 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እታ ንግስቲ ብወርቂ ኦፈር ተሰሊማ፣ ኣብ የማንካ ትቐውም ኣላ። ጓለየ፣ ስምዒ፣ ርአዪውን፣ እዝንኺ ኸኣ ኣድንኒ።
 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 1 : 39 - 56 [English][ግእዝ][ልሙድ]

በቲ ግዜ እቲ ማርያም ንመገሻ ተበገሰት፥ ቀልጢፋ ድማ ንዝባን ይሁዳ ናብ ሓንቲ ዓዲ ደየበት። ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያ ኸኣ ንኤልሳቤጥ ሰላም በለታ። ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ምስ ሰምዐት፥ እቲ ሕፃን ኣብ ከርሣ ተሰራሰረ፤ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኣ። ብዓብይ ድምፂውን ዓው ኢላ “ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ፥ እቲ ኻባኺ ዚውለድ ሕፃንውን ዝተባረኸ እዩ። ኣደ ጐይታይ ናባይ ክትመጺኸ እዚ ኻበይ ኮነለይ፧ እንሆ ድምፂ ሰላምታኺ ምስ ሰማዕኩ እቲ ሕፃን ኣብ ከርሠይ ብሓጐስ ተሰራሰረ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ” በለት። ማርያም ድማ ኸምዚ በለት፦ “ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፣ መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኸይ፥ በቲ መድኃንየይ፥ ባህ ይብሎ። ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ እንሆ ኻብ ሕጂ ዅሎም ወለዶ ብፅዕቲ ኺብሉኒ እዮም። እቲ ዅሉ ዚኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ እዩ እሞ፥ ስሙ ቕዱስ እዩ። ምሕረቱውን ኣብቶም ዚፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። ብቕልጽሙ ኃይሊ ገበረ፥ ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም። ንኃያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም፥ ንዝተዋረዱ ኸኣ ልዕል ኣበሎም። ንጥሙያት ብበረኸት ኣጽገቦም፥ ንሃብታማት ከኣ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም። ከምቲ ነቦታትና፥ ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም፥ ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ።” ማርያም ከኣ ንሠለስተ ወርኂ ዚኣክል ምስ ኤልሳቤጥ ተቐሚጣ ብድኅሪኡ ናብ ቤታ ተመልሰት።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 5 : 3 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽሕ እኳ ብሥጋይ ርሑቕ እንተ ኾንኩ፥ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም ኣሎኹ። ምሳኻትኩም ከም ዘሎኹ ኾይነ ኸኣ፥ ነቲ ኸምዚ ዝኣመሰለ ርኽሰት ዝፈጸመ ሰብ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ድሮ ፈሪደዮ ኣሎኹ። ንስኻትኩም፥ ኣነ ኸኣ ብመንፈስ፥ ኃይሊ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ምስ ተኣከብኩም፥ ብመዓልቲ ጐይታ መንፈሱ ምእንቲ ኪድኅን፥ ብሥግኡ ኪቕጻዕ፥ ነዚ ከምዚ ዘኣመሰለ ሰብ ንሰይጣን ኣኅሊፍኩም ሃብዎ። ጃህራኹም ጽቡቕ ኣይኮነን። ቊሩብ መባዂዕቲ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ ከም ዜብኲዖዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም፧ ከምቲ ሕጂ ዘሎኹምዎ ዘይበዂዐ ሓድሽ ብሑቕ ምእንቲ ኽትኮኑ፥ ነቲ ኣረጊት መባዂዕቲ ኣጽሪኹም ደርብይዎ። ከመይ ገንሸል ፋሲካና ክርስቶስ ተሠዊዑ አዩ። ስለዚ በቲ ኣረጊት መባዂዕቲ ወይ ብመባዂዕቲ እከይን ሕሰምን ዘይኮነ፥ ብዘይበዂዐ እንጌራ፥ ማለት ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ነኽብር። ኣብታ መልእኽተይ “ምስ ኣመንዝራታት ኣይትጸምበሩ” ኢለ ጽሒፈልኩም ነይረ። ግናኸ ምስቶም ናይዛ ዓለም እዚኣ ኣመንዝራታት ወይ ምስ ስሱዓትን ከተርትን፥ ወይ መምለኽቲ ጣዖትን ማለተይ ኣይኮነን፥ እንተ ዘይኮነስ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኽትወፁ ምተገብኣኩም ነይሩ። ኣነ ግና ምስ ሓደ ኃው እናተባህለስ ኣመንዝራ፥ ወይ ስሱዕ፥ ወይስ መምለኽ ጣዖት፥ ወይ ተጻራፊ፥ ወይ ሰካር፥ ወይ ከታሪ ዝኾነ ሰብ ከይትጽምበሩ፥ ምስ ከምዚ ዝበለ ሰብ ከኣ ከቶ ኸይትበልዑ እየ ዝጸሓፍኩልኩም። ነቶም ካብ ኽርስትና ወፃኢ ዘለዉ ዝፈርድ እንታይ ገዲሹኒ። ንስኻትኩምሲ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኽርስትና ዘለዉዶ ኣይኮንኩምን እትፈርዱ፧ ነቶም ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘለዉ ግና ኣምላኽ እዩ ዚፈርዶም። እምበኣር ነቲ ነውሪ ዝገብር ሰብ ካባኻትኩም ኣውፅእዎ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

2ይ ዮሐ 1 : 4 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ገለ ካብ ደቅኺ ከምቲ ኻብ ኣቦ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ ኮይኖም ብሓቂ ዚነብሩ ስለ ዝረኸብኩ፥ ብዙኅ እሕጐስ ኣሎኹ። ሕጂ ድማ እመቤተይ፥ ሓድሽ ዘይኮነስ፥ እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረና ትእዛዝ እየ ዝጽሕፈልኪ ዘሎኹ፥ ማለት ንሓድሕድና ክንፋቐር እልምነኪ ኣሎኹ። ፍቕሪ ማለት ትእዛዛት ኣምላኽ እናፈጸምካ ምንባር ማለት እዩ። ከምቲ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዎ፥ እቲ ትእዛዝ “ብፍቕሪ ንበሩ” ዚብል እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብሥጋ ኸም ዝመጸ ዘይእመኑ ብዙኃት መስሓትቲ ኣብ ዓለም ተላዒሎም ኣለዉ። መስሓትን ፀረ ክርስቶስን ዚበሃል ከኣ ኸምዚ ዝበለ እዩ። ምሉእ ዓስቢ ኽትቅበሉ እምበር ነቲ ዝጸዓርኩምሉ ምእንቲ ኸይተጥፍእዎ፥ ተጠንቀቑ። እቲ ኻብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዚዝምብል፥ ኣብኡ እውን ዘይጸንዕ፥ ኣምላኽ ኣብኡ የሎን። እቲ ኣብ ትምህርቲ ክርስቶስ ዚጸንዕ፥ ኣብን ወልድን ኣብኡ ኣለው። ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ክርስቶስ ከይኃዘ፥ ናባኻትኩም እንተ መጸ፥ ኣብ ቤትኩም ኣይትቀበልዎ፥ ሰላምውን ኣይትበልዎ። ከመይ እቲ ሰላም ዚብሎ ኣብቲ እኩይ ግብሩ ኃቢርዎ እዩ። ብወረቐትን ብቐለምን ደኣ ኽገብሮ ኣይደሌኹ እምበር፥ ናባኻትኩም ዝጽሕፎ ብዙኅ ነገር ነይሩኒ። ግናኸ ሓጐስና ምሉእ ምእንቲ ኪኸውን ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ ኣፍ ንኣፍ ክዛረበኩም ተስፋ እገብር ኣሎኹ። ደቂ እታ ኅርይቲ ኃብትኺ ሰላም ይብሉኺ ኣለዉ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 19 : 17 - 20 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዚነብሩ ኣይሁድን ግሪኻውያንን ኵሎም ተፈልጠ፤ ንዅሎምውን ፍርሃት ኃዞም፥ ስም ጐይታና ኢየሱስ ከኣ ኸበረ። ካብቶም ዝኣመኑ ኸኣ፥ ብዙኃት በቲ ኽፉእ ግብሮም እናተኣመኑን፥ ብገሃድ እናተናዘዙን መጹ። ብዙኃት ጠንቈልቲ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ዅሉ ኣንደድዎ፤ ዋጋኡ ምስ ጸብጸብዎ ኸኣ ኃምሳ ሽሕ ድሪም ኮይኑ ተረኽበ፤ ቃል ጐይታ ድማ ከምዚ ኢሉ እናኣስፋሕፍሐ ብኃይሊ በርትዐ።

 

ስንክሳር Synaxarium

በዓለ እግዝእትነ ማርያም
ወቆጵርያኖስ ዘነበረ መሠርየ
ወተዝካረ ጢባርዮስ ፩ዱ እም ፸ወ፪ አርድእት
ወጉባኤ ፫፻፲ወ፰ ርቱዓነ ሃይማኖት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 26 : 11 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣነስ ብንጽህናይ እየ ዝመላለስ፣ ኣድሕነኒ ምሓረኒውን። እግረይ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ደው ኢላ ኣላ፣ ኣብ ማሕበራት ንእግዚኣብሄር ከመስግኖ እየ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 10 : 14 - 24 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብመዓልቲ ፍርዲ ግና ኻብ ንኣኻትክን ንጢሮስን ሲዶናን ኪቐለለን እዩ። ኣቲ ቅፍርናሆም ንስኺኸ ኽሳብ ሰማይዶ ልዕል ክትብሊ ኢኺ፧ ክሳብ ሲኦልከስ ከትወርዲ ኢኺ። እቲ ንኣኻትኩም ዚሰምዕ ንኣይ እዩ ዚሰምዕ፥ እቲ ንኣኻትኩም ዚንዕቕ ድማ ንኣይ እዩ ዚንዕቕ፥ እቲ ንኣይ ዚንዕቕ ከኣ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዚንዕቕ።” እቶም ሰብዓን [ክልተን] ልኡኻት ከኣ “ጐይታይ! ኣጋንንቲውን ከይተረፉ ብስምካ ይግዝኡና ኣለዉ” እናበሉ ብሓጐስ ተመልሱ። ኢየሱስ ድማ ኸምዚ በሎም፦ “ሰይጣን ከም መብረቕ ካብ ሰማይ ኪወድቕ ከሎ ረአኽዎ። እንሆ፥ ተመንን ዕንቅርቢትን ኵሉ ኃይሊ ጸላእን ክትረግጹ ሥልጣን ሂበኩም ኣሎኹ፤ ዚጐድኣኩም ከኣ ኸቶ የልቦን። ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጻሕፈ ደኣ ተሓጐሱ እምበር፥ መናፍስቲ ስለ ዝተመልኩልኩም ኣይትተሓጐሱ።” በታ ጊዜ እቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ፥ “ኦ ኣቦይ! ጐይታ ሰማይን ምድርን፥ ነዚ ኻብ ብልህታትን ካብ ለባማትን ስለ ዝኃባእካዮ፥ ንሕፃናት ከኣ ስለ ዝገለጽካዮ፥ አመስግነካ ኣለኹ። እወ፥ ኦ ኣቦ፥ እዚ ንኣኻ ኸምዚ ኺኸውን ባህ ኣቢሉካ ኣሎ። ኵሉ ኻብ ኣቦይ ተዋሂቡኒ እዩ። ንወልድ ብዘይካ ኣቦ መን ምዃኑ ዚፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። ነቦ ኸኣ ብዘይካ ወልድን እቲ ወልድ ኪገልጸሉ ዝፈተወን እንተ ዘይኮይኑ፥ መን ምዃኑ ዚፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን” እውን በለ። ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸኣ ንበይኖም ከምዚ በሎም፦ “ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ዚርእያ ኣዕይንቲ ብፁዓት እየን። ምኽንያቱ ብዙኃት ነብያትን ነገሥታትን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘሎኹም ኪርእዩ ተመነዩ፥ ግና ኣይረኣዩን፤ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘሎኹም ከኣ ኪሰምዑ ተመነዩ፥ ግና ኣይሰምዑን።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫፻ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 38 : 19 - 20 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡኒ ኸኣ ብዙሓት እዮም። ንሰናይ እስዕቦ ስለ ዘሎኹ ድማ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 18 : 18 - 22 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ፥ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርኩምዎ ዘበለ ኣብ ኣብ ሰማይ እሱር ኪኸውን እዩ፥ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኩምዎ ዘበለ ድማ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ኪኸውን እዩ። ክልተ ወይ ሠለስተ ኾይኖም ብስመይ ኣብ ዝተኣከቡሉ፥ ኣነ ኸኣ ኣብኡ ኣብ ማእከሎም ኣሎኹ እሞ፥ ክልተ ኻባኻትኩም ኣብ ምድሪ ብዚልምንዎ ነገር ኵሉ እንተ ተሳማምዑ፥ ካብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ኪወሃቦም እዩ፥ ኢለ ኸም ብሓድሽ [ብሓቂ] እብለኩም ኣሎኹ።” ሽዑ ጴጥሮስ ቅርብ ኢሉ “ጐይታይ! ሓወይ እንተ በደለንስ ክንደይ ሳዕ ይቕረ ኽብለሉ፧ ክሳዕ ሾብዓተዶ፧” በሎ። ኢየሱስ ድማ “ሾብዓተ ሳዕ ሰብዓ ድኣ እምበር ክሳዕ ሾብዓተ ኣይብለካን” በሎ።

 

ዘመነ ሉቃስ Readings for Sunday

መስከረም 22, 2015 ብግእዝ Oct 02, 2022 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 175 - 176 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንነፍሰይ ህያው ግበራ፣ ንሳ ኸኣ ከተመስግነካ እያ፣ ፍርድታትካውን ይርድኣኒ። ከም ጥፍእቲ በጊዕ ተባረርኩ፣ ትእዛዛትካ ኣይረሳዕኩን እሞ፣ ንባርያኻ ድለዮ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 18 : 9 - 14 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ ድማ ኻባኻ ጐጥጕጥካ ደርብያ፥ ምስ ክልተ ዓይንኻ ናብ ገሃነም እሳት ካብ እትድርበስ ነቛር ኴንካ ናብ ሕይወት ምእታው ይኅሸካ።” “መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኵሉ ሳዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ እሞ፥ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ እኳ ክይትንዕቁ ተጠንቀቑ። ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኬድሕን መጺኡ ኣሎ እሞ፥ እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ ሰብኣይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍኣቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ ኣይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍኣ ብኣኣ ኣዝዩ ኸም ዚሕጐስ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኰነን።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

2ይ ቆሮ 4 : 7 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ግናኸ እቲ ዓቢይ ኃይሊ፥ ናይ ኣምላኽ እምበር ናትና ከም ዘይኮነ ምእንቲ ኪገሃድ፥ እዚ ሃብቲ እዚ ኣባና፥ ከም ኣብ ኣቕሓ መሬት ዝተቐመጠ እዩ። ብዅሉ ወገን ንግፋዕ፥ ግና ኣይንሰዓርን ኢና፥ እንገብሮ ይጠፍኣና፥ ግና ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና። የሳድዱና፥ ግና ኣይተረሳዕናን፤ ይወቕዑና፥ ግና ኣይንመውትን ኢና። ሕይወት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ምእንቲ ኽትገሃድውን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ዅሉ ሳዕ ንፀውር ኣሎና። ከመይ፥ ሕይወት ኢየሱስ ኣብ መዋቲ ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃድሲ ንሕና ብሕይወት እንነብር ዘሎና ምእንቲ ኢየሱስ፥ ኵሉ ሳዕ ናብ ሞት ኣኅሊፎም ይህቡና ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ንመውት ኣሎና፥ ንስኻትኩም ግና ብሕይወት ትነብሩ ኣሎኹም። ከምቲ “ኣመንኩ ስለዚ ተዛረብኩ” ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፥ ሓደ ዝዓይነቱ መንፈስ እምነት ስለ ዘሎና ንሕና ድማ ንኣምን፥ ስለዚውን ንዛረብ ኣሎና። ምኽንያቱ እቲ ንጐይታና ኢየሱስ ዘተንሥኦ ንኣናውን ምስ ኢየሱስ ከም ዜተንሥኣና እሞ ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚኡ ኸም ዜቑመና ንፈልጥ ኢና። እዚ ዅሉ ንጽቡቕኩም እዩ፥ ምኽንያቱ ብዙኅ ጸጋ ኣብ ብዙኃት ሰባት ኪብርክት ከሎ፥ እቲ ንኽብሪ ኣምላኽ ዚዓርግ ምስጋና ኪዓዝዝ እዩ። ስለዚ ተስፋ ኣይንቐብጽን ኢና፥ ብግዳም እኳ እንተ ማህመንና ብውሽጥናስ ኣብ ጸጽባሕ ኢና ንሕደስ። እዚ ቐልጢፉ ዚኃልፍን ፈኵሽ ዝኾነ ጸበባናን ኸኣ፥ ካብ ኵሉ ዚበልጽን መዘና ዘይብሉን ዘለዓለማዊ ኽብሪ የጥርየልና ኣሎ። እቲ ዚርአ ኃላፋይ እዩ፥ እቲ ዘይርአ ግና ዘልዓለማዊ እዩ። ንሕና ኸኣ ኣብቲ ዚርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና እንጥምት ዘሎና።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 4 : 12 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣቱም ፍቁራተይ፥ ከም ሓዊ ዚባላዕ ፈተና ኺረኽበኩም ከሎ፥ ሓደ ሓዱሽ ነገር ከም ዝበጽሓኩም ኴንኩም ኣይትገረሙ። ንሱ ብግርማ ኺግለጽ ከሎ ኣዝዩ ባህ ኪብለኩም እዩ እሞ ኣብ ሥቓይ ክርስቶስ ክትካፈሉ ኸሎኹም ተሓጐሱ። ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም፥ እቲ ኽቡር መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ስለ ዚኃድር ተሓጐሱ። ሓደ እኳ ኻባኻትኩም ቀታሊ፥ ወይ ሰራቒ፥ ወይ ገባር ክፋእ፥ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዜእቱ ብምዃኑ ስቓይ ዚቕበል ኣይሃሉኹም። ክርስቲያን ብምዃን እንተ ተሳቐየ ግና፥ ስለ እዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግን እምበር ኣይኅፈር። ጊዜ ፍርዲ ቐሪቡ እዩ፥ ዚጅምሮ ኸኣ በቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘለዉ እዩ። ብኣና ዚጅምር ካብ ኮነኸ፥ መወዳእታ እቶም ንወንጌል ኣምላኽ ዘይእዘዙ ደኣ እንታይ ኪኽውን እዩ፧ “እቲ ጻድቕ ብኃይሊ ገደል ዚድኅን ካብ ኮነኸ፥ እቲ ዓማጽን ኃጥእን ደኣ እንታይ ኪኸውን እዩ፧” እምበኣር እቶም ከም ፍቓድ ኣምላኽ ዚሳቐዩ፥ ሠናይ እናገበሩ ንገዛእ ርእሶም ኣብቲ እሙን ፈጣሪ የማኅጽኑ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 19 : 8 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ጳውሎስ ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ ብዛዕባ መንግሥቲ ኣምላኽ እናተኻትዐን እናኣረድአን ንሠለስተ ወርኂ ብትብዓት ተዛረበ። ገለ ኻብቶም ነቲ መገዲ ጐይታ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ እናካፍኡ ልቦም ምስ ኣትረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና፥ ካብኣቶም ረሓቐ፤ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፈልዩ ድማ ኣብ ጸጽባሕ ኣብቲ ጢራኖስ ዚምህረሉ ዝነበረ ኣደራሽ ይሰብከሎም ነበረ። እዚ፥ እቶም ኣብ እስያ ዝነበሩ ዅሎም ኣይሁድን ግሪኻውያንን ነቲ ቓል ጐይታ ክሳዕ ዚሰምዕዎ፥ ክልተ ዓመት ምሉእ ቀጸለ። ኣምላኽ ከኣ ብኢድ ጳውሎስ ብዙኅ እፁብ ተኣምራት ገበረ። እንሆ ድማ መኣረምያኡ ወይ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም፥ ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ፥ ሕማሞም ይኃድጎም፥ ርኹሳት መናፍስቲውን ካብኣቶም ይወፁ ነበሩ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ኮቶሎስ ወእህቱ አክሱ
ወዮልዮስ ሰማዕት
ወ፲፻ ወ፭፻ ሰማዕታት
ወተዝካረ ባላን ሰማዕት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 27 : 10 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣቦይን እኖይን እኳ እንተ ዚጥንጥኑኒ፣ እግዚኣብሄርሲ ይእርንበኒ እዩ። ዎ እግዚኣብሄር፣ መገድኻ ምሀረኒ፣ ብምኽንያት ጸላእተይ ኰታ በታ ቕንዕቲ መገዲ ምርሓኒ።

ወይ


መዝ 34 ፡ 19 - 20

ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ፣ እግዚኣብሄር ግና ካብ ኵሉ የናግፎ። ንሱ ንዅለን ኣዕጽምቱ ይባልሄን፣ ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን።

 

ወንጌል Gospel

ማር 13 : 5 - 14 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ ኺብሎም ጀመረ፤ “ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ብዙኃት ‘ኣነ ክርስቶስ እየ’ እናበሉ ብስመይ ኪመጹ እዮም፥ ንቡዙኃት ከኣ ኼስሕቱ እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ምስ ሰማዕኩም ኣይትሸበሩ፤ እዚ ኪኸውን ብግዲ እዩ፤ እንተኾነ መወዳእታ ገና እዩ። ሕዝቢ ኣብ ልዕሊ ሕዝቢ፥ መንግሥቲውን ኣብ ልዕሊ መንግሥቲ፥ ኪለዓል እዩ፤ በብቦታኡ ምንቅጥቃጥ ምድርን ጥሜትን ኪኸውን እዩ፤ እዚ ነገራት እዚ መጀመርታ ቕልውላው እዩ። “ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ኪኸውን ብኣይ ምኽንያት ንፍርዲ ኣኅሊፎም ኪህቡኹም፥ ኣብ ኣብያተ ጸሎቶምውን ኪገርፉኹም፥ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ከኣ ደው ኬብሉኹም እዮም እሞ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ቕድም ግና ንዅሎም ኣሕዛብ ወንጌል ኪስበኽ ግድን እዩ። መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ፤ ስለዚ ኣኅሊፎም ኪህብኹም ምስ ወሰደኹም፥ እቲ በታ ሰዓት እቲኣ ዚወሃበኩም ደኣ ተዛረቡ እምበር፥ እንታይ ኢልኩም ከም እትዛረቡ ኣቐዲምኩም ኣይትጨነቑ። ኃው ንኃው፥ ወላዲ ንውሉዱ፥ ኣኅሊፉ ንሞት ኪህብ እዩ፥ ውሉድውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተንሢኦም ኪቐትልዎም እዮም። ምእንቲ ስመይ ከኣ ኵሉ ኪጸልኣኩም እዩ፤ እቲ ኽሳዕ መወድእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኺድኅን እዩ። “እቲ ብነቢይ ዳኒኤል ዝተባህለ ‘ናይ ጥፍኣት ርኽሰት’ ኣብ ዘይግብኦ ስፍራ ቆይሙ ምስ ረኣኹም፥ እቲ ዜንብብ የስተውዕል፥ ሽዑ እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ናብ እምባታት ይህደሙ፤

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 69 : 31 - 33 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንስም ኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኖ፣ ብምምሳው ከኣ ልዕል ከብሎ እየ። እዚ ንእግዚኣብሄር ካብ ዝራብዕ፣ ካብ ቀርንን ጽፍርን ዘለዎ ተፊንቲ ባህ ኬብሎ እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 15 : 17 - 24 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ‘እንጌራ ዚተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ እዮም፥ ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣሎኹ። ተንሢአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ፦ ኣቦ! ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ፥ ከም ሓደ ኻብ ገላውኻ ግበረኒ ኽብሎ’ በለ። ተንሢኡ ኸኣ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ፤ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ፤ ጐይዩ ኸኣ፥ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ፥ ‘ኣቦ! ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ፥ ደጊምሲ ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ’ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላውኡ ‘ብሉጽ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ፥ ካትም ኣብ ኣጻብዑ፥ ኣሣእንውን ኣብ ኣእጋሩ፥ ውደይሉ። ስብሕቲ ላም ኣምጺእኩም ሕረዱ፤ ንብላዕ፥ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፤ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ’ በሎም። ኪሕጐሱ ድማ ጀመሩ።

 


ካብ መስከረም ፲፯(17) ክሳብ ፳፭(25) መስከረም መስቀል ይበሃል
፩(1ይ) ናይ መስቀል መዝሙር ፤ ዝንቱ ውእቱ መስቀል


Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መዝሙር

God is great! - በ፫ ፤ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ዕፁበ ያቀልል በጽንዓ ኃይል ወበሠናይ ምግባር በዕፀ መስቀሉ ኃጢአተ ይሠሪ ፤ ዝ ። ጸርሑ ጻድቃን እምደብር ልዑል ወኃጥአነ ምድር በማዕከለ ደይን ፤ ዝ ። ለእምነ ጽዮን ቆመ ማዕበል በዕለተ ሰንበት ገሠፃ ለበሕር፤ ዝ ። በዕለተ ሰንበት ገሠፃ ለባሕር ደቂቀ እስራኤል ዐደዉ በእግር፤ ዝ ። ንሕነ ነአምን ረድኤተ ወኃይለ፤ ዝ ። ንሕነ ነአምን ረድኤተ ወኃይለ ጽንዕነ ቤዛነ በማዕከለ ፀር፤ ዝ ። ኃይልነ ወፀወንነ ወሞገስነ ዝንቱ ውእቱ መስቀል።

ሰላም

በመስቀሉ ወበቃሉ ገብረ ለነ ሰላመ፣ ክርስቶስ መድኃኒነ፣ ሠርዐ ሰንበተ ለዕረፍት እንዘ ዝርዋን አስተጋብአነ፣ በመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 1 : 17 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ከመይ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንን። እንተኾነ እቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ሙማት ከንቱ ምእንቲ ኸይከውን፥ እቲ ብሥራት ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመሥረተ ኣይነበረን። ከመይ ቃል መስቀል ነቶም ዚጠፍኡ ዕሽነት እዩ፥ ንኣና ነቶም እንድኅን ግና ኃይሊ ኣምላኽ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ “ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ፥ ፍልጠት ፈላጣት ከኣ ኸፍርስ እየ” እዩ ዚብል። ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ፧ መምህር ሕጊኸ ኣበይ ኣሎ፧ ፍላስፋ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ፧ ኣምላኽዶ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ፧ ሰባት ንኣምላኽ ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም። ነቶም ዚኣምኑ ግና፥ በቲ ኸም ዕሽነት ዚቚጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል፥ ኬድኅኖም ደለየ። ከመይ ኣይሁድ ምልክት ይልምኑ፥ ግሪኻውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ፥ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት፥ ንኣሕዛብ ከኣ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና። ነቶም ጽውዓት፥ ኣይሁድ ኮኑ ግሪኻውያን፥ ክርስቶስ ኃይሊ ኣምላኽ እዩ፥ ጥበብ ኣምላኽ ውን እዩ። ከመይ ዕሽነት ኣምላኽ ካብ ጥበብ ሰብ ይበልጽ፥ ድኻም ኣምላኽ ከኣ ካብ ኃይሊ ሰብ ይብርትዕ። ኣኅዋትየ፥ ኣብቲ መጸዋዕታኹም እሞ ተመልከቱ፥ ብዙኃት ካባኻትኩም፥ በተሓሳስባ ሰብ፥ ለባማት ወይ ኃያላት ወይ ጭዋታት ኣይነበርኩምን። ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኼኅፍር ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ፥ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኼኅፍር ከኣ ንድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ኃረየ። ነቲ ዘሎ ኸንቱ ምእንቲ ኺገብር ከኣ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ዘየሎን ኃረየ። እዚ ኸኣ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕ ኢሉ እዩ። ንስኻትኩም ግና ኻብኡ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ዘሎኹም፥ ንሱ እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተዋህበና ጥበብ እዩ። በዚ ጥበብ እዚ ድማ ጽድቅን ቅድስናን ድኅነትን ኮነልና። እዚ ኸኣ “እቲ ዚምካሕ ብእግዚኣብሔር ደኣ ይመካሕ” ዚብል ጽሑፍ ምእንቲ ኺፍጸም ኮነ።

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 4 : 1 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እምበኣር ክርስቶስ ብሥጋኡ ተሳቕዩ እዩ። ሓደ ሰብ ብሥጋኡ ምስ ተሳቐየ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ እሞ ንስኻትኩምውን በዚ ሓሳብዚ ተዓጠቑ። ሽዑ በቲ ኣብ ምድሪ ኽትነብሩሉ ዝተዋህበኩም ተሪፉ ዘሎ ሕይወትኩም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ትምኒት ሥጋኹም ኣይክትገብሩን ኢኹም። ደጊም እቲ ብዕብዳን፥ ብፍትወት ሥጋ፥ ብስኽራን፥ ብጓይላ፥ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ፥ ብዜጸይፍ ኣምልኾ ጣፆት ክትነብሩ ከሎኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዚደልይዎ እናገበርኩም ዘኅለፍኩምዎ ዘመን ይኣክል። ናብቲ ዕያግ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጐየኹም ይግረሙ፥ ንኣኻትኩም ኸኣ ይጸርፋኹም ኣለዉ። ንሳቶም ነቲ ንሕያዋንን ንምዉታትን ኪፈርድ ተዳልዩ ዘሎ፥ ጸብጻብ ኪህብዎ እዮም። እቶም ሕጂ ሞይቶም ዘለዉ፥ ሽሕ እኳ ከም ሰብ ብሥጋ እንተ ተፈርዱ፥ ብመንፈስ ከም ኣምላኽ ኮይኖም ብሕይወት ምእንቲ ኺነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። ናይ ዅሉ ነገር መወዳእታ ቐሪቡ እዩ፥ ስለዚ ጸሊኹም ምእንቲ ኽትክእሉ፥ ገዛእ ርእሶም ዝገትኡን ጥንቁቓትን ኩኑ። ፍቕሪ ብዙኅ ኃጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቕድሚ ዅሉ ንሓድሕድኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። ብዘይ ምዕዝምዛም ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። ናይቲ ብዙኅ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን፥ ነፍስ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህበት ጸጋ ጌርኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። እቲ ዝሰብኽ ቃል ኣምላኽ ይስበኽ፥ እቲ ዜገልግል በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ኃይሊ የገልግል፥ እዚ ኸኣ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዅሉ ነገር ምእንቲ ኪምስገን እዩ። ክብርን ሥልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንእኡ ይኹኖ። ኣሜን።

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 2 : 22 - 32 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ኣቱም ሰብ እስራኤል፥ ነዚ ቓል እዚ ስምዑ፤ ከምቲ ባዕልኻትኩም እትፈልጥዎ፥ ኢየሱስ ናዝራዊ፥ በቲ ኣምላኽ ብእኡ ኣብ ማእከልኩም ዝገበሮ ኃይልን ተኣምራትን ትእምርትን፥ ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ፥ ከምቲ ምዱብ ምኽሪ ኣምላኽን ዘለዓለማዊ ፍልጠቱን ዝተወፈየ ኢየሱስ፥ ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን። ሞት ኂዙ ኼጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንሥኦ። ዳዊትውን ብዛዕባኡ ኸምዚ ይብል፤ ‘ንእግዚኣብሔር ኵሉ ሳዕ ኣብ ቅድመይ እርእዮ፥ ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸኣ ኣይክናወጽን እየ። ልበይ ተሓጐሰ፥ ልሳነይ ከኣ እልል በለት፥ ሥጋይ ብተስፋ ኽትነብር እያ። ምኽንያቱ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይትኃድጋን ኢኻ፥ ንቕዱስካ ድማ ኣብ መቓብር ኪብስብስ ኣይትገድፎን ኢኻ። ንስኻ መገዲ ሕይወት ኣፍለጥካኒ፥ ምሳይ ብምህላውካ ድማ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ።’ “ኣቱም ኣኅዋትና፥ እቲ ርእሲ ኣቦታት ዝኾነ ዳዊት ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን፥ መቓብሩ ኸኣ ኽሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኸም ዘሎ ኣረጋጊጸ እነግረኩም ኣሎኹ። እምበኣርከስ ንሱ ነቢይ ስለ ዝኾነ፥ ኣምላኽ ሓደ ኻብ ፍረ ኸርሡ ኣብ ዝፋኑ ኬቐምጥ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ይፈልጥ ነበረ። ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ሥጋኡ ኸኣ ምብስባስ ከም ዘይርኢ ኣቐዲሙ ፈሊጡ ኸኣ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንሢእዎ እዩ፤ ንሕና ኵላትና ኸኣ ናይዚ ነገር እዚ መሰኻኽር ኢና።

መዝሙር Psalm

መዝ 60 : 3 - 5 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ፈተውትኻ ምእንቲ ኺናገፉ ከምእዉን ካብ ቅድሚ ፍላጻ ንኽድሕኑ ፤ ነቶም ዚፈርሁኻ ሰንደቕ ዕላማ ሀብካዮም።

ወንጌል Gospel

ማር 8 : 27 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ዓድታት ቂሣርያ ናይ ፊሊጶስ ከደ፥ ኣብ መገዲ ድማ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ “ሰብ፥ መን እዩ፥ ይብሉኒ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ “ገሊኦም 'ዮሓንስ መጥመቕ'፥ ካልኦት ድማ 'ኤልያስ’ ካልኦትውን 'ሓደ ኻብ ነብያት እዩ’፥ ይብሉኻ” በልዎ። ንሱ ድማ “ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ፧” በሎም። ጴጥሮስ ከኣ “ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ሹዑ ብዛዕብኡ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ብጽኑዕ ኣዘዞም። ወዲ ሰብ ብዙኅ ኪሳቐ፥ ብሽማግለታት ሕዝብን ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ኪነዓቕን ኪቕተልን ኣብ ሣልሳይ መዓልቲውን ኪትንሥእ ከም ዘለዎ ኺምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ። ሽዑ ጴጥሮስ ኣግልል ኣቢሉ ኺመኽሮ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ እናጠመተ፥ ንጴጥሮስ፥ “ኣንታ ሰይጣን! ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ኺድ፥ ካባይ ርሓቕ” ኢሉ ገሠጾ። ነቶም ሕዝቢ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ “እቲ ደድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይመንን፥ መስቀሉ ኣልዒሉ ኸኣ ይስዓበኒ። እቲ ንሕይወቱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ። እቲ ንሕይወቱ ምእንታይን ምእንቲ ወንጌልን ዜጥፍኣ ግና ኼድኅና እዩ። ንሰብ ኵሉ ዓለም ረቢሑ ነፍሱ እንተ ኣጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ፧ ሰብከ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይምሃበ፧ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዘማውን ኃጥእን ዝኾነ ወለዶ እዚ ብኣይን ብቓለይን ዝኃፈረ፥ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ኣቡኡ ምስ ቕዱሳን መላእኽቱ ምስ መጸ፥ ብእኡ ኺኃፍር እዩ” በሎም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዚእነ(ነኣኩተከ)