God is great! God is great!

Daily readings / መዓልታዊ ንባባት

ዘመነ ማርቆስ Readings for Monday

ሕዳር 20, 2014 ብግእዝ Nov 29, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 17 : 2 - 3 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ፍትሔይ ካብ ገጽካ ይውጻእ፣ ኣዒንትኻ ንቕንዕና ይርእያኣ። ንልበይ ተዐዚብካዮ፣ ብለይቲ በጺሕካዮ፣ መርሚርካንስ ገለ እኳ ኣይረኸብካን፣ ካብ ኣፈይ ክፍኣት ከይወጽእ ምኽረይ ቈሪጸ እየ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 9 : 16 - 26 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ነተን ኃሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሣን ኣልዒሉ ናብ ሰማይ ጠመተ፥ ባሪኹ ቖረሰ፥ ነቶም ሕዝቢ ኬቕርብሎም ከኣ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ዓሠርተው ክልተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። ኢየሱስ ንበይኑ ኺጽሊ ኸሎ ደቀ መዛሙርቱ ምስኡ ነበሩ። ንሱ ድማ “እዚ ሕዝቢ መን እዩ ይብለኒ፧” ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ከኣ “ዮሓንስ መጥምቕ እዩ፥ ይብሉኻ፤ ካልኦት ግና ኤልያስ፥ ካልኦት ከኣ፥ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ተንሢኡ፥ ይብሉኻ፥” ኢሎም መለስሉ። ንሱ ኸኣ “ንስኻትኩምከ መን እዩ ትብሉኒ፧” በሎም። ጴጥሮስ ከኣ “ንስኻ እቲ ናይ ኣምላኽ መሲሕ ኢኻ” ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ግና ነዚ ነገር እዚ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ኣጠንቀቖምን ኣዘዞምን። “ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብ፥ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኪነዓቕን ኪቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” ድማ በሎም። ኢየሱስ ንዅሎም ከምዚ በሎም፦ “ዝኾነ ሰብ ደድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ። ምኽንያቱ እቲ ንነፍሱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ግና ኼድኅና እዩ። ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጐድኣ ወይ እንተ ኣጥፍኣ እንታይ ይጠቕሞ፧ ብኣይን ብቓለይን ዚኃፍር ዘበለ፥ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቡኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ኪመጽእ ከሎ፥ ብእኡ ኺኃፍር እዩ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ቲቶ 1 : 5 - 13 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣብ ቀርጤስ ዝኃደግኩኻ፥ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ ከይተወድአ ዝተረፈ ምእንቲ ክትሠርዕን ኣብ ዓዓዱ ኤጲስቆጶሳት ክትሸይምን ኢለ እየ። ኤጲስቆጶስ፥ መንቅብ ዘይብሉ፥ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ፥ ስዲ ብምዃንን ብዘይምእዛዝን ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለውዎ ይኹን። ኤጲስቆጶስ፥ ዕዮ ኣምላኽ ኪመርሕ ኅድሪ ዝተቐበለ ስለ ዝኾነ፥ መንቅብ ዘይብሉ፥ ዘይዕበ፥ ዘይኵሪ፥ ወልፊ መስተ ዘይብሉ፥ ዘይዋቓዕ፥ ገንዘብ ሓራም ዘይደሊ ይኹን። እኳ ደኣ ተቐባሊ ጋሻ፥ ሠናይ ዚፈቱ፥ ገዛእ ርእሱ ገቲኡ ዚኽእል፥ ቅኑዕ፥ ቅዱስን ሥሩዕን ይኹን። ንሱ በቲ ቕኑዕ ትምህርቲ ምእንቲ ኺምዕድ፥ ነቶም ዚቃወምዎውን መልሲ ሂቡ ምእንቲ ኺኽእል፥ በቲ ዚተማህሮ እሙን ዝኾነ ቃል ይጽናዕ። ከመይ ብዙኃት ሰባት፥ ብኅልፊ ኻብቶም ሰብ ግዝረት፥ ዘይእዙዛት፥ ወልፋሳትን መጠፋፋእትን ኣለዉ። ንሳቶም ዘይቅኑዕ ረብሓ ምእንቲ ክረኽቡ ኢሎም፥ ኪምህርዎ ዘይግብኦም እናመሃሩ፥ ንብዘሎ ኣባይቲ ዝገለባብጡ ስለ ዝኾኑ፥ ኣፎም ከተትኅዞም ግቡእ እዩ። ሓደ ኻብቶም ናታቶም ነቢያት እኳ “ሰብ ቀርጤስ ዅሉ ሳዕ ሓሰውቲ፥ እኩያት ኣራዊት፥ ሃካያት በላዕቲ እዮም” ይብል።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 5 : 1 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣነ ከምኣቶም መራሕ ቤተ ክርስቲያን፥ ናይቲ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቓይ መስካሪ፥ ኣብቲ ደኃር ኪመጽእ ዘለዎ ኽብሪውን ተማቓሊ ዝኾንኩ፥ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምዕዶም ኣሎኹ። ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም መጓሰ ጓስይዎ፥ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን። ብጽቡቕ ድላይ እምበር ንኸንቱ ረብሓ ኣይኹን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ደኣ ኹንዎ እምበር፥ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋህቡኹም ጐይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይጽምሉ ኣኽሊል ክብሪ ኽትቅበሉ ኢኹም። ከምኡ ኸኣ፥ ኣቱም መንእሰይ፥ ነቶም ዚዓብዩኹም ተገዝእዎም። “ኣምላኽ ንዕቡያት ይመዓቶም፥ ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም” ከም ዚብል ድማ ትሕትና ለቢስኩም ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ። ደጊም ብጊዜኡ ንሱ ልዕል ምእንቲ ኼብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ጽንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ። ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንዅሉ ኃልዮትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ። ዲያብሎስ፥ እቲ መጻርርትኹም፥ ዚውሕጦ ደልዩ ከም ዚጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ፥ ንቕሑ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 20 : 31 - 36 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ስለዚ ሠለስተ ዓመት ምሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍስ ወከፍኩም ካብ ምምዓድ ከም ዘየብኰርኩ፥ እናዘከርኩም ንቕሑ። ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ኺሓንጸኩምን ምስ ኵላቶም ቅዱሳን ኬረስትየኩምን ዚኽእል ቃል ጸጋኡን ኣማኅጽነኩም ኣሎኹ። ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ብሩር ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ኣይተመኔኹን። እዘን ኣእዳወይ ንኣይ ኮነ ነቶም ምሳይ ዚነብሩ ከም ዘገልገላ ባዕላትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ነቲ ጐይታና ኢየሱስ ባዕሉ፥ ‘ካብ ዚቕበልሲ እቲ ዚህብ ኣዝዩ ይባረኽ’ ዝበሎ ቓል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዚግባእ ብዅሉ ኣርእየኩም ኣሎኹ።” እዚ ምስ በለ ኸኣ ምስ ኵሎም ኮይኑ ተምበርኪኹ ጸለየ።

 

ስንክሳር Synaxarium

እንድርያስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ
ወቅዳሴ ቤቱ ለቴዎድሮስ ሊቀ ሠራዊት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 101 : 6 - 7 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ብፍጽምቲ መገዲ ዚመላለስ ኬገልግለኒ እዩ። ተንኰል ዚገብር አብ ውሽጢ ቤተይ ኣይነብርን፣ ሓሶት ዚዛረብ አብ ቅድሚ ኣዒንተይ ኣይጸንዕን እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 9 : 28 - 32 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ናብ ቤት ምስ ኣተወ፥ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም “ስለምንታይ ንሕና ምውፃኡ ዝሰኣንና፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “እዚ ኸምዚ ዝበለ ዓይነት ብጸሎትን ብጾምን እንተ ዘይኮይኑ ኣይወፅእን እዩ” በሎም። ካብኡ ወፂኦም ብገሊላ ኃለፉ፥ ኢየሱስ ከኣ ነዚ ነገርዚ ሓደ እኳ ኺፈልጦ ኣይደለየን። ምኽንያቱ ኸኣ ንደቀ መዛሙርቱ “ንወዲ ሰብ ኣኅሊፎም ኣብ ኢድ ሰብ ኪህብዎ፥ ክቐትልዎ እዮም፥ ምስ ተቐትለ ድማ ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኺትንሥእ እዩ” ኢሉ ይምህሮም ነበረ። ንሳቶም ግና ነቲ ዝበሎም ቃል ኣይተረድእዎን፥ ከይሓትዎ ድማ ፈርሁ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዚእነ(ነአኩተከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 9 : 11 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ሕነ ደም ዚፈዲ ዘኪርዎም፣ ንኣውያት ጥቑዓት ከኣ ኣይርስዖን እዩ እሞ፣ ነቲ ኣብ ጽዮን ዚነብር እግዚኣብሄር ዘምሩሉ፣ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ግብርታቱ ንገሩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 21 : 42 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ከኣ በሎም፦ “‘እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ፥ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ፥ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ኮነ፥ ንኣዕይንትናውን ዜደንቕ እዩ’ ዚብልዶ ኣብ መጻሕፍቲ ከቶ ኣየንበብኩምን፧ “ስለዚ ድማ እታ መንግሥቲ ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም እትውሰድ ፍሪኣ ንዜፍሪ ሕዝቢውን ከም እትወሃብ እብለኩም ኣሎኹ። ኣብቲ እምኒ እቲ ዝወደቐ ይሕምሸሽ፥ እቲ እምኒ እቲ ዝወደቖ ድማ ይጭፍለቕ።” ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ምስላታቱ ምስ ሰምዑ ብዛዕባኦም ከም ዝተዛረበ ኣስተውዓሉ። ኪኅዝዎ ድማ ደለዩ፥ ግናኸ ኣብቶም ሕዝቢ ከም ነቢይ ነበረ እሞ ንኣኣቶም ፈርህዎም።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Tuesday

ሕዳር 21, 2014 ብግእዝ Nov 30, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 48 : 12 - 13 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንጽዮን ዙርዋ፣ ብዙርያኣ ተመላለሱ፣ ግምብታታ ቚጸሩ። ንዚመጽእ ወለዶ ኽትነግሩስ፣ ቀጽርታታ ኣስተብህሉ፣ ኣደራሻታ ኣስተውዕሉ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 5 : 17 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ንሕጊ ሙሴ ኾነ ንነቢያት ክፍጽሞም ደኣ እምበር፥ ክስዕሮም ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም። ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዚኃልፍ፥ ኵሉ ሕጊውን ኽሳዕ ዚፍጸም፥ ካብ ሕጊ የውጣ ወይ ሓንቲ ሕንጻጽ ከም ዘይትኃልፍ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እምብኣርሲ ካብዘን ናእሽቱ ትእዛዛት ሓንቲ ዘፍረሰ፥ ከምኡውን ንሰብ ዝመሃረ፥ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ንእሽቶ ኺብሃል እዩ። እናፈጸመ ዚምህር ግና፥ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ዓቢይ ኪብሃል እዩ። ጽድቅኹም ካብ ጽድቂ መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣዝዩ እንተ ዘይበዝኀ፥ ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይትኣትዉን ኢኹም ኢለ እነግረኩም አሎኹ። “ነቶም ቀዳሞት፥ ‘ዝቐተለ ኪፍረዶ እዩ እሞ፥ ኣይትቕተል፥’ ከም ዝተባህሎም ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና፥ ንኃዉ ዜቘጥዕ ዘበለ ዅሉ ኪፍረዶ እዩ፥ ንኃዉ፥ ጨርቃም ዝብሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ኺፍረዶ፥ ‘ኣታ ዓሻ’ ዚብሎውን ንገሃነም እሳት ኪፍረዶ እዩ፥ እብለኩም ኣሎኹ። እምብኣርከ መባእካ ናብ መሠውዒ እንተ ኣምጻእካ፥ ኃውካ ኸኣ ተቐይሙልካ ምህላዉ እንተ ዘከርካ፥ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሠውዒ ኅደጎ፥ ኪድ ቅድም ምስቲ ኃውካ ተዓረቕ፥ ደኃር ድማ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ። ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ከሎኻ ቐልጢፍካ ተዓረቕ፥ እንተ ዘይኰነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣኅሊፉ ኸይህበካ፥ ፈራዲ ድማ ናብ ጊልያኡ ኸየኅልፈካ፥ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ከይትኣቱ። እታ መወዳእታ ሳንቲም ክሳዕ እትፈዲ፥ ካብኣ ኸም ዘይትወፅእ፥ ብሓቂ እብለካ አሎኹ። “‘ኣይትዘሙ’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና ንጓል ኣንስተይቲ ርእዩ ዚትምነያ ዅሉ፥ ብልቡ ፈጺሙ ኣብኣ ዘመወ፥ እብለኩም አሎኹ። የማነይቲ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ፥ ካባኻ ጐጥጕጥካ ደርብያ። ብዘሎ ኣካልካ ናብ ገሃነም ካብ ዚኣቱስ፥ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይኅሸካ። የማነይቲ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካውን፥ ካባኻ ቘሪጽካ ደርብያ። ብዘሎ ኣካልካ ኣብ ገሃነም ካብ ዚኣቱስ፥ ሓንቲ ኣካልካ እንተ ጠፍኤት ይኅሸካ። “‘ንሰበይቱ ዚፈትሓ፥ መፍትሒኣ ዝነግር ጽሑፍ ይሃባ’ ተባሂሉ ኣሎ። ኣነ ግና ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ንሰበይቱ ዚፈትሓ ዘበለ ዅሉ ዘማዊት ይገብራ፥ እቲ ፍትሕቲ ዜእቱ ድማ ይዝሙ፥ እብለኩም ኣሎኹ። “ከምኡ ድማ ነቶም ቀዳሞት፥ ‘ማሕላኻ ንእግዚኣብሔር ሃቦ እምበር፥ ብሓሶት ኣይትምሓል፥’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና ወይ ብሰማይ፥ ዝፋን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ፥ ወይ ብምድሪ፥ መርገጽ እግሩ ስለ ዝኾነት፥ ወይ ብኢየሩሳሌም፥ ከተማ እቲ ዓቢይ ንጉሥ ስለ ዝኾነት፥ ከቶ ኣይትምሓሉ እብለኩም ኣለኹ። ካብ ፀጒሪ ርእስኻ ሓንቲ ኸተጻዕዱ ወይ ከተጸልም ኣይትኽእልን ኢኻ እሞ፥ ብርእስኻውን ኣይትምሓል። ነገርኩምሲ፥ ‘እወ፥ እወ’ ወይ ‘ኣይኮነን፥ ኣይኮነን’ ደኣ ይኹን። ካብዚ እንድኅሪ በዚኁ ግና ኻብቲ ክፉእ እዩ። “‘ዓይኒ ኽንዲ ዓይኒ፥ ስኒ ኽንዲ ስኒ’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና እብለኩም ኣሎኹ፥ ንኽፉእ ኣይትቃወምዎ። የማነይቲ መትልሕካ ንዚጸፍዓካ ግና እታ ኻልአይቲውን መልሰሉ። ነቲ እጀ ጠባብካ ኺወስድ ኢሉ ዚኸሰካ፥ ነጻላኻውን ኅደገሉ። ሓደ ምዕራፍ ክትከይድ ንዝገደደካ፥ ክልተ ምዕራፍ ምስኡ ኺድ። ንዝለመነካ ሃቦ፥ ካባኻ ኺልቃሕ ንዚደሊውን ኣይትኽልኣዮ። “‘ብጻይካ ኣፍቅር፥ ጸላኢኻ ጽላእ፥’ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣሎኹም። ኣነ ግና ጸላእትኹም ኣፍቅሩ [ንዚረግሙኹም መርቑ]። ውሉድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ኽትኰኑ፥ ንሱ ንኽፉኣትን ንሕያዎትን ፀሓይ የብርቕ፥ ንጻድቃንን ንኃጥኣንን ድማ ዝናም የዝንም እዩ እሞ፥ [ንዚጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ፥] ስለቶም [ዚጸርፉኹምን] ዚሰጒኹምን ጸልዩ እብለኩም ኣሎኹ። ነቶም ዚፈትዉኹም እንተ ፈቶኹም፥ እንታይ ዓስቢ ኣሎኩም፧ ተቐበልቲ ቐረጽስ ከምኡዶ ይገብሩ ኣይኰኑን፧ ነኅዋትኩም ጥራይ ሰላምታ እንተ ሃብኩምከ፥ እንታይ ኃለፋ ገበርኩም፧ ኣሕዛብሲ ኸምኡዶ ይገብሩ ኣየለዉን፧ “እምብኣርከ ኸምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ፥ ንስኻትኩምውን ፍጹማት ኩኑ።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ዕብ 9 : 1 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እታ ቐዳመይቲ ኪዳንውን ናይ ኣገልግሎት ሥነ ሥርዓትን ምድራዊ መቕደስን ነበራ። ድንኳን ተተኺሉ ነበረ፥ እታ “ቕድስቲ” ተባሂላ እትጽዋዕ ቕድም እትርከብ ክፍሊ ድማ ቀዋሚ ቐንዴልን ሰደቓን ኅብስተ ቍርባንን ነበራ። ብኽንየው እቲ ኻልኣይ መገረጃ ዘላ ኽፍሊ ድማ ቅድስተ ቅዱሳን ትበሃል ነበረት። ኣብኣ ብወርቂ ዝተሠርሐ መዕጠንን ብዅሉ ወገኑ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረ። እዛ ታቦት እዚኣ መና ዝኃዘት ፍዮ ወርቅን ዝጠጥዐት በትሪ ኣሮንን ጽላት ኪዳንን ዝኃዘት ነበረት። ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ኸኣ ነቲ ኅድገት ኃጢኣት ዚርከበሉ ቦታ ዜጽልሉሉ ናይ ክብሪ ኪሩቤል ነበሩ። እንተኾነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣስፊሕና ኽንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ኸምዚ ኾይኑ ምስተዳለወ፥ እቶም ካህናት ዅሉ ሳዕ ኣብቲ ቐዳማይ ክፍሊ ናይቲ ድንኳን ኣገልግሎቶም ኪፍጽሙ ይኣትዉ። ኣብቲ ኻልኣይ ክፍሊ ግና እቲ ሊቀ ኻህናት ጥራይ ሓንሳእ ኣብ ዓመት ይኣቱ፥ ግና እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ እቶም ሕዝቢ ብዘይ ፍልጠት ዝገበርዎ ኃጢኣትን ዜቕርቦ ደም ከይኃዘ ኣይኣቱን እዩ። እታ ቐዳመይቲ ክፍሊ ድንኳን ገና ቖይማ ክሳዕ ዘላ፥ እቲ ናብታ ቅድስተ ቅዱሳን ዜእቱ መገዲ ገና ከም ዘይተቐልዐ መንፈስ ቅዱስ የርኢ ኣሎ። እዚ ምሳሌ ናይዚ ዘመን እዚ እዩ። እቲ ዚቐርብ ዚነበረ መባእን መሥዋዕትን ኸኣ ናይቲ ዜቕርብ ሰብ ሕሊና ኼንጽህ ከም ዘይክእል የመልክት። እዚ እቲ ዘመን ምሕዳስ ክሳዕ ዚመጽእ ዚግበር ናይ ብልዕን መስተን ናይ በብዓይነቱ ዝኾነ ናይ ምንጻህ ግዳማዊ ሥርዓት ጥራይ እዩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 2 : 4 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ናብቲ ብሰብ ተናዒቑ ዝተደርበየ፥ ብኣምላኽ ግና ኅሩይን ክቡርን ዝኾነ ሕያው እምኒ፥ ናብ ጐይታ ቕረቡ። ንስኻትኩምውን ቅዱሳን ካህናት ኴንኩም ነቲ ሳላ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ ምእንቲ ኸተቕርቡ፥ ከም ሕያዋን ኣእማን ኴንኩም፥ ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሓነጹ። ከመይ ቅዱስ መጽሓፍ “እንሆ ኣብ ጽዮን ኅሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን አንብር ኣሎኹ፥ እቲ ብእኡ ዚኣምን ኸኣ ኣይኪኃፍርን እዩ” ይብል እዩ። እምበኣር ንኣኻትኩም ነዞም እትኣምኑ ኽቡር እዩ። ነቶም ዘይኣምኑ ግና “እቲ ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ”። ከምኡውን “እምኒ መዓንቀፍን ኣንደልሂጹ ዜውድቕ ከውሒን እዩ።” ነቲ ቃል ብዘይምእዛዞም ወደቑ፥ ነዚ ኸኣ ምዱባት ነበሩ። ንስኻትኩም ግና ዕቤት ናይቲ ካብ ጸልማት ናብቲ ዜገርም ብርሃኑ ዝጸውዓኩም ምእንቲ ኽትነግሩ ኅሩይ ወለዶ፥ ናይ ንጉሥ ካህናት፥ ቅዱስ ሕዝቢ፥ ጥሪት ኣምላኽ ዝኾነ ሕዝቢ ኢኹም። ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቢ ኣይነበርኩምን፥ ሕጂ ግና ሕዝቢ ኣምላኽ ኢኹም። ቕድም ምሕረት ኣይረኸብኩምን ነበርኩም፥ ሕጂ ግና ተማሒርኩም ኢኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 7 : 44 - 53 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣቦታትና ኣብ ምድረ በዳ ድንኳን ምስክርነት ነበረቶም፤ ንሳ ኸኣ እታ ኣምላኽ ንሙሴ ከምታ ዝረኣያ ምስሊ ገይሩ ኺሠርሓ ዝኣዘዞ እያ። ኣቦታትና ኸኣ ምስ ተቐበልዋ፥ ብኢያሱ ተመሪሖም ናብታ ኣምላኽ ንኣሕዛብ ካብ ገጽ ኣቦታትና ኣሳጒጉ ዘውረሶም ሃገር ኣእተውዋ፥ ክሳዕ ዘመን ዳዊትውን ኣብኡ ጸንሐት። ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኸበ፥ ንኣምላኽ ያዕቆብ ዚኸውን ማኅደር ኪሠርሕ ከኣ ለመነ። ቤት ዝሓነጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ። ከምቲ ነቢይ ‘ሰማይ ዝፋነይ እዩ፥ ምድሪ ኸኣ መርገጽ እግረይ እዩ፥ ከመይ ዝበለ ቤት ደኣ ኢኹም እትሓንጹለይ፧ ይብል እግዚኣብሔር፥ ከመይ ዝበለ ሥፍራኸ እዩ እቲ ኣነ ዝዓርፈሉ፧ ነዚ ዅሉ ነገራትስ ኢደይዶ ኣይኮነን ዝገበሮ፧’ ዝበሎ፥ እቲ ልዑል ኣምላኽ ብኢድ ሰብ ኣብ ዝተሓንጸ ቤት ኣይነብርን እዩ። ኣቱም ተረርቲ ኽሳድ፥ ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ፥ ንስኻትኩምውን ከምቲ ናይ ኣቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ኵሉ ጊዜ ትጻረርዎ ኣሎኹም። ካብ ነቢያትከ ኣቦታትኩም ዘይሰጐጒዎ መን እዩ፧ ንሳቶም ነቶም ብዛዕባ ምምጻእ እቲ ጻድቅ ኣቐዲሞም ዘበሠሩ ቐተልዎም፤ ሕጂውን ንስኻትኩም ኣኅሊፍኩም ወሃብቱን ቀተልቱን ኢኹም። ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎ ኔርኩም፥ እንተኾነ ኣይሓሎኹምዎን።” እቶም ሰብ ከኣ ነዚ ምስ ሰምዑ፥ ልቦም ነደደ፥ ኣስናኖም ከኣ ሓርቀሙሉ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ጽዮን ተዝካረ በዐላ ለእግዝእትነ ማርያም
ወጎርጎርዮስ
ወቆዝሞስ ሊቀ ጳጳሳት
ወዮሐንስ
ወካልአን ሰማዕት
ወጻድቃን ዘእስሙናይን
ወዲቦራ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 87 : 4 - 5 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብዛዕባ ጽዮን ድማ፣ እዝን እትን ኣብኣ ተወሊዶም፣ ኪበሀል እዩ፣ እቲ ልዑልውን ባዕሉ ኼጽንዓ እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 23 : 1 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ድኅርዚ ኢየሱስ ነቶም ሕዝብን ንደቀ መዛሙርቱን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፦ “መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ኣብ መንበር ሙሴ ተቐሚጦም ኣለው። ስለዚ ንሳቶም ዚብሉኹም ኵሉ ግበሩን ሓልውን፥ ግናኸ ይብሉ ደኣ እምበር ኣይገብሩን እዮም እሞ ከምቲ ዚገብርዎ ኣይትግበሩ። ከቢድ ምፅዋሩ ዘይምሹእ ፆር ጠሚሮም ንሰብ ኣብ መንኵቡ የሰክምዎ፥ ባዕላቶም ግና በጻብዖም ኪትንክፍዎ እኳ ኣይፈትዉን። ኵሉ ግብሮም ሰብ ምእንቲ ኺርእዮም ይገብሩ፥ ክታባቶም ይዝርግሑ፥ ዘፈር ክዳውንቶምውን የግፍሑ። ኣብ መኣዲ ዝለዓለ ሥፍራ፥ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብ ክብ ዝበለ መናብር ይቕመጡ። ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ኪነስኣሎምን ‘መምህር’ ኢሉ ኺጽውዖምን ይፈትዉ። ንስኻትኩም ግና መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምህራን ኣይትብሃሉ፥ ንስኻትኩምሲ ዅልኹም ኣኅዋት ኢኹም። ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘሎኩም፥ ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ። መራሒኹም ሓደ ክርስቶስ እዩ እሞ፥ ንስኻትኩምሲ መራሕቲ ኣይትብሃሉ። እቲ ርእሱ ዜልዕል ኪሓስር እዩ፥ ርእሱ ዜትሕት ከኣ ልዕል ኪብል እዩ እሞ እቲ ኻባኻትኩም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን።” “ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ መንግሥተ ሰማይ ንሰብ ኣብ ገጹ እትዓጽዉሉ፥ ንርእስኹም ኣይትኣትውን፥ ነቶም ኪኣትው ዚደልዩ ድማ ምእታው እትኽልክሉ ኢኹም እሞ፥ ወይለኹም። ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ኣባይቲ መበለታት እትብዝብዙ ከተምሱሉውን ጸሎት ተንውኁ ኣሎኹም፥ ስለዚ ጽኑዕ ፍርዲ ኽትቅበሉ ኢኹም እሞ፥ ወይለኹም። ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ንሓደ ሰብ ናብ ሃይማኖትኩም ከተእትው ባሕርን ምድርን እትዞሩ፥ ምስ ኣተወ ኸኣ ኣኻዕቢትኩም ወዲ ገሃነም እትገብርዎ ኢኹም እሞ፥ ወይለኹም። ኣቱም ‘ብቤት መቕደስ ዚምሕል ደኃን እዩ፥ ብወርቂ ቤተ መቕደስ ዚምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ’ እትብሉ ዕዉራት መራሕቲ፥ ወይለኹም። ኣቱም ዓዋናትን ዕዉራትን፥ ኣየናይ ይዓቢ፧ ወርቅዶ ወይ እቲ ንወርቂ ዚቕድሶ ቤት መቕደስ፧ ‘ብመሠውዒ ዚምሕል ደኃን እዩ፥ በቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ መሥዋዕቲ ዚምሕል ግና ማሕላ ይዀኖ’ ትብሉ። ኣቱም ዓዋናትን ዕዉራትን፥ ኣየናይ ይዓቢ፧ መሥዋዕቲዶ ወይ እቲ ንመሥዋዕቲ ዚቕድሶ መሥውዒ፧ እምብኣርከ እቲ ብመሥውዒ ዚምሕል ብእኡን ኣብ ልዕሊኡ ብዘሎ ዅሉን ይምሕል። እቲ ብቤት መቕደስ ዚምሕል ከኣ ብእኡን በቲ ኣብኡ ዚነብርን ይምሕል። እቲ ብሰማይ ዚምሕል ድማ ብዝፋን ኣምላኽን በቲ ኣብኡ ዚነብርን ይምሕል። ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ካብ ጨና ኣዳም፥ ካብ ሽላን፥ ካብ ከሙን ዕሽር እተውፅኡ፥ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር፥ ፍትሒ፥ ምሕረት፥ እምነት ግና እትኃድጉ ኢኹም እሞ ወይለኹም፥ እዚ ምግባር፥ እቲውን ዘይምኅዳግ ይግባእ። ኣቱም ቃርማ መጺጽኩም ጡፍ እትብሉ፥ ገመል ግና እትውሕጡ ዕዉራት መራሕቲ! ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ንዋንጫን ንጻሕልን ብውሽጡ ኸትርን ስስዐን መሊኡ ኸሎ ላዕላዩ እትሓጽቡ፥ ወይለኹም። ኣታ ዕዉር ፈሪሳዊ፥ እቲ ዋንጫን ጻሕልን ላዕላዩ ጽሩይ ምእንቲ ኺኸውንሲ ቕድም ነቲ ውሽጡ ሕጸቦ። ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ብወፃኢ ጽቡቕ ኮይኖም ዚርኣዩ ውሽጦም ግና ኣዕጽምቲ ምዉታትን፥ ሙሽሙሽ ነገርን ዝመልኡ ዝተለመጹ መቓብራት እትመስሉ፥ ወይለኹም። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትራኣዩ፥ ውሽጥኹም ግና ግብዝናን ዓምጽን ዝመላእኩም ኢኹም። ኣቱም ግቡዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን፥ ‘ብዘመን ኣቦታትና ኔርና እንተ ንኸውንሲ ኣብ ምፍሳስ ደም ነብያት ኣይምተሓወስናን’ እናበልኩም መቓብር ነብያት እተሓንጹ፥ ሓወልቲ ጻድቃን እተጊጹ፥ ወይለኹም። እምበኣርከስ ደቂ ቐተልቲ ነብያት ምዃንኩም ባዕላትኩም ትምስክሩ ኣሎኹም። ንስኻትኩምውን መስፈር ኣቦታትኩም መልኡ። ኣቱም ኣትማን ውሉድ ኣፍዑት፥ ከመይ ጌርኩምከ ኻብ ፍርዲ ገሃነም ክትመልቁ፧ ስለዚ እንሆ ነቢያትን ጠቢባንን መምህራን ሕግን እልእከልኩም ኣሎኹ፥ ንገሊኦም ክትቐትሉዎምን ክትሰቕሉዎምን፥ ንገሊኦም ከኣ ኣብ ቤት ጸሎትኩም ክትገርፉዎምን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ውን ክትሰጕዎም ኢኹም። እቲ ኻብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ኽሳብ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቕደስን መሠውዕን ዝቐተልኩምዎ ዘካርያስ ወዲ በራኽዩ፥ ሕነ እቲ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ዅሉ ደም ጻድቕ ኣባኻትኩም ኪበጽሕ እዩ። እዚ ዅሉ ነዚ ወለዶ እዚ ኸም ዚበጽሖ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።” “ኢየሩሳሌም! ኢየሩሳሌም! ኣቲ ንነቢያት እትቐትሊ፥ ነቶም ናባኺ ዝተላእኩ ብእምኒ እትቕጥቅጢ፥ ደርሆ ንጨቓዊታ ኣብ ትሕቲ ኣኽናፋ ኸም እትእክቦም፥ ክንደይ ንደቅኺ ኽእክቦም ዘይደሌኹ፥ ንስኺ ግና ኣቤኺ። ደጊም ብስም እግዚኣብሔር ዚመጽእ ብሩኽ እዩ ኽሳዕ እትብሉ፥ ካብ ሕጂ ኣይክትርእዩንን ኢኹም እሞ እንሆ ቤትኩም ዓንዩ ኺተርፍ እዩ፥ እብለኩም ኣሎኹ።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዝእትነ ማርያም(ጐሥዓ)

Show/Hide ኣብ ባሕሪ ጥምቀት ዝንበብ ( Ephiphany )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 113 ፡ 3 - 4 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ባሕሪ ርእያቶ ሀደመት። ዮርዳኖስ ንድሕሪት ተመልሰ። ኣኽራን ከም ደዓውል፣ ኰረቢት ከም ዕያውቲ ተሰራሰሩ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 3 : 1 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

በቲ ወርኃት እቲ ዮሓንስ መጥምቕ፥ “መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኢያ እሞ ተነስሑ” እናበለ ኣብ በረኻ ይሁዳ እናሰበኸ መጸ። እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ፥ “‘ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ፥ መገዱውን ኣቕንዑ’ ኢሉ ኣብ በረኻ ዚእውጅ ድምፂ ኣዋጅ ነጋሪ” ተባሂሉ ዝተነግረሉ ንሱ ዮሓንስ እዩ። ክዳን ዮሓንስ ብፀጒሪ ገመል ዝተገብረ ነበረ፥ ዕጣቕ ሕቝኡ ድማ ፈልቍ ቖርበት፥ ቀለቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ሽዑ ኢየሩሳሌምን ኵሎም ሰብ ይሁዳን ብዘሎ ሃገር ዙርያ ዮርዳኖስን ናብኡ ወፁ። ኃጢኣቶም እናተናዘዙ ኸኣ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ካብ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ብዙኃት ናብ ጥምቀቱ ኺመጹ ምስ ረኣየ ግና ከምዚ በሎም፦ “ኣቱም ውሉድ ኣትማን፥ ካብቲ ዚመጽእ ቍጥዓ ኸም እትመልቁኸ መን ሓበረልኩም፧ እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ግበሩ። ብልብኹም ‘ኣብርሃም ኣቦ ኣሎና’ ከም እትብሉ ኣይምሰልኩም። ንኣብርሃምሲ ኻብዘን ኣእማን እዚአን ውሉድ ኬተንሥኣሉ ንኣምላኽ ከም ዚከኣሎ እብለኩም አሎኹ። ካብ ብሕጂ እኳ ማሕጸ ናብቲ ጉንዲ ኦም ተነቢሩ ኣሎ። እምበኣርሲ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ዅሉ ኦም ይቝረጽ፥ ናብ ሓዊ ድማ ይድርበ። ኣነስ ንንስሓ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ እቲ ድኅረይ ዚመጽእ ግና ካባይ ይኅይል እዩ፥ ኣነስ ኣሣእኑ ኽፀውር እኳ ኣይበቅዕን እየ፥ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ኬጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዜጽርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ፥ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ኺእክብ፥ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኬንድዶ እዩ።” ሽዑ ኢየሱስ ብዮሓንስ ኪጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መጸ። ዮሓንስ ግና “ኣነ ድኣ ብኣኻ ኽጥመቕ የድልየኒ እምበር ንስኻዶ ናባይ ትመጽእ!” ኢሉ ኣበዮ። ኢየሱስ ከኣ “ኵሉ ጽድቂ ኽንፍጽም ይግባኣና እዩ እሞ ሕጂስ ይኹን ደኣ ሕደግ” ኢሉ መለሰሉ። ድኅርዚ ፈቐደሉ። ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡብኡ ካብ ማይ ወፀ። እንሆ ኸኣ ሰማያት ተኸፍተ፥ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ፥ ኣብ ርእሱ ኪዓልብ ረኣየ። እንሆ ድማ “ብእኡ ዝተሓጐስኩ ፍትዊ ወደይ እዚ እዩ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማይ መጸ።

 

ማር 1 : 1 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እዚ መጀመርታ ናይቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ዚዛረብ ወንጌል እዩ። ከምቲ ኣብ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ፤ “እንሆ ‘ጐደና እግዚኣብሔር ኣሳናድዉ፥ መገድታቱ ኸኣ ኣቕንዑ’ እናበለ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ፥ ቀቅድሜኻ መገድኻ ዚጸርግ ልኡኸይ እሰደልካ ኣሎኹ” ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ፥ ዮሓንስ ኣብ ምድረ በዳ እናኣጥመቐን፥ ንኅድገት ኃጢኣት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸን መጸ። ብዘላ ሃገር ይሁዳን፥ ኵሎም ሰብ ኢየሩሳሌምን፥ ናብኡ ይመጹ ብኃጢኣቶም እናተናዘዙውን ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ብእኡ ይጥመቑ ነበሩ። ዮሓንስ፥ ክዳኑ ፀጒሪ ገመል፥ ዕጣቕ ሕቚኡ ፈልቊ ቖርበት፥ ምግቡ ኸኣ ኣንበጣን መዓር በረኻን ነበረ። ንሱ ኸኣ “ካባይ ዚብርትዕ፥ ኣነ ደኒነ ስራኽ ኣሣእኑ ኽፈትሓሉ ዘይበቅዕ፥ ብድኅረይ ይመጽእ ኣሎ። ኣነ ብማይ አጥምቐኩም ኣሎኹ፥ ንሱ ግና ብመንፈስ ቅዱስ ኬጥምቐኩም እዩ” እናበለ ይሰብኽ ነበረ። እንሆ ኸኣ በቲ ጊዜ እቲ ኢየሱስ ካብ ናዝሬት ናይ ገሊላ መጸ፥ ኣብ ፈለግ ዮርዳኖስ ከኣ ብዮሓንስ ተጠምቀ። ኢየሱስ ካብ ማይ ውፅእ ምስ በለ፥ ብኡብኡ ሰማያት ኪኽፈታ፥ መንፈስ ቅዱስ ድማ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ኺወርድ ከሎ ረኣየ። “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂ ካብ ሰማያት መጸ።

 

ሉቃ 3 : 21 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ሕዝቢ ዅሉ ምስ ተጠምቀ፥ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቑ ኪጽሊ ኸሎ፥ ሰማይ ተኸፍተ። መንፈስ ቅዱስ ከኣ ብግዙፍ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ፥ “ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ” ዚብል ድምፂውን ካብ ሰማይ መጸ። ኢየሱስ ምምሃር ኪጅምር ከሎ፥ ወዲ ሠላሳ ዓመት ኣቢሉ ነበረ። ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸኣ ይመስሎም ነበረ፥ እወ፥ ወዲ ኤሊ፥ ወዲ ማቲ፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ዮና፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ መታትዩ፥ ወዲ ኣሞጽ፥ ወዲ ናሆም፥ ወዲ ኤሴሊም፥ ወዲ ናጌ፥ ወዲ መኣት፥ ወዲ ማታትዩ፥ ወዲ ሴሜይ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮዳ፥ ወዲ ዮናን፥ ወዲ ሬስ፥ ወዲ ዘሩባቤል፥ ወዲ ሰላትኤል፥ ወዲ ኔሪ፥ ወዲ ሜልኪ፥ ወዲ ሓዲ፥ ወዲ ቆሳም፥ ወዲ ኤልሞዳም፥ ወዲ ኤር፥ ወዲ ዮሴዕ፥ ወዲ ኤልኣዛር፥ ወዲ ዮራም፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ሌዊ፥ ወዲ ስምዖን፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ዮሴፍ፥ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም፥ ወዲ ሜልያ፥ ወዲ ማይናን፥ ወዲ ማጣት፥ ወዲ ናታን፥ ወዲ ዳዊት፥ ወዲ እሴይ፥ ወዲ ኢዮቤድ፥ ወዲ ቦኤዝ፥ ወዲ ሰልሞን፥ ወዲ ነኣሶን፥ ወዲ ኣሚናዳብ፥ ወዲ ኣራም፥ ወዲ ኣሮኒ፥ ወዲ ኤስሮም፥ ወዲ ፋሬስ፥ ወዲ ይሁዳ፥ ወዲ ያእቆብ፥ ወዲ ይስሓቅ፥ ወዲ ኣብርሃም፥ ወዲ ታራ፥ ወዲ ናኮር፥ ወዲ ሴሮኅ፥ ወዲ ራግው፥ ወዲ ፋሌቅ፥ ወዲ ኤቦር፥ ወዲ ሳላ፥ ወዲ ቃይንም፥ ወዲ ኣርፋክስድ፥ ወዲ ሴም፥ ወዲ ኖኅ፥ ወዲ ላሜክ፥ ወዲ ማቱሳላ፥ ወዲ ሄኖክ፥ ወዲ ያሬድ፥ ወዲ መላልኤል፥ ወዲ ቃይናን፥ ወዲ ሄኖስ፥ ወዲ ሴት፥ ወዲ ኣዳም፥ ወዲ ኣምላኽ።

 

ዮሐ 1 : 1 - 28 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ቃል ብቕድሙ ነበረ፥ እቲ ቓል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ፥ እቲ ቓልውን ኣምላኽ ነበረ። ንሱ ብቕድሙ ኣብ ኣምላኽ ነበረ። ብእኡ ዅሉ ተፈጥረ፥ ካብቲ ዝተፈጥረ ዘበለ ድማ ብዘይካ ብእኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የልቦን። ሕይወት ኣብኡ ነበረት፥ እታ ሕይወት ከኣ ብርሃን ሰብ ነበረት። ብርሃንውን ኣብ ጸልማት የብርህ፥ ጸልማት ከኣ ኣይሰዓሮን። ብኣምላኽ ዝተላእከ ሓደ ዮሓንስ ዝስሙ ሰብ ነበረ። ንሱ ምስክር ኮይኑ፥ ኵሎም ብእኡ ምእንቲ ኺኣምኑ፥ ብዛዕባ ብርሃን ኪምስክር መጸ። ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ኺምስክር መጸ እምበር፥ ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን። እቲ ንዅሉ ሰብ ዜብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጸ። ኣብ ዓለምውን ነበረ፥ ዓለም ከኣ ብእኡ ተፈጥረት፥ ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን። ናብቶም ናቱ መጸ፥ እቶም ናቱ ኸኣ ኣይተቐበልዎን። ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዚኣምኑ ዅሎም ግና ውሉድ ኣምላኽ ኪኾኑ፥ ሥልጣን ሃቦም። ንሳቶም ከኣ ኻብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም፥ ወይ ካብ ፍትወት ስጋ፥ ወይ ካብ ድላይ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም። እቲ ቓል ሰብ ኮነ፥ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ኸኣ ምሳና ነበረ፥ ከምቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ዚረኽቦ ኽብሪ ዚኣክል፥ ክብሩ ረኣና። ዮሓንስ ብዛዕባኡ መስከረ፥ “እቲ ብድኅረይ ዚመጽእ ቅድመይ ስለ ዝነበረ ይዓብየኒ እዩ፥ ኢለ ብዛዕባኡ ነጊረኩም ዝነበርኩ ንሱ እዩ” እናበለ ዓው ኢሉ ተዛረበ። ንሕና ዅልና ኻብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና። ምኽንያቱ ሕጊ ብሙሴ ተዋህበ፥ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ። ንኣምላኽ ዝረኣዮ ሓደ እኳ የልቦን፥ እንተኾነ እቲ ኣብ ሕቚፊ ኣቦ ዘሎ፥ እቲ በይኑ ውሉድ ዝኾነ ኣምላኽ፥ ገለጾ። ኣይሁድ “ንስኻ መን ኢኻ፧” ኢሎም ኪሓትዎ ካብ ኢየሩሳሌም ካህናትን ሌዋውያንን ምስ ለኣኹሉ፥ ዮሓንስ ከምዚ ኢሉ መስከረ፦ “ኣነስ ክርስቶስ ኣይኮንኩን” ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይከሓደን። ንሳቶም ድማ “መን ደኣ ኢኻ፥ ኤልያስ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” በለ። “እቲ ነቢይ ዲኻ፧” ንሱ ኸኣ “ኣይኮንኩን” ኢሉ መለሰሎም። ሽዑ ንሳቶም “መን ደኣ ኢኻ፧ ነቶም ዝለኣኹና ምላሽ ምእንቲ ኽንህቦምሲ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል፧” በልዎ። ዮሓንስ ከኣ “ኣነስ ከምቲ ነቢይ ኢሳይያስ ዝበሎ፦ ‘መገዲ እግዚኣብሔር ኣቕንዑ’ እናበለ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ እየ፥” በሎም። እቶም ልኡኻት ካብ ፈሪሳውያን ነበሩ። ንሳቶም ከኣ “እምብኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤልያስ ወይ እቲ ነቢይ ካብ ዘይትኸውን ደኣ ንምንታይ ተጥምቕ ኣሎኻ፧” ኢሎም ሓተትዎ። ዮሓንስ ድማ “ኣነ ብማይ አጥምቕ ኣሎኹ፥ ግናኸ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ኣብ ማእከልኩም ደው ኢሉ ኣሎ። እቲ ቕድመይ ዝነበረ ድኅረይ ዚመጽእ ኣነ ስራኽ ኣሣእኑ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ፥ ንሱ እዩ” ኢሉ መለሰሎም። እዚ ኣብቲ ዮሓንስ ዜጥምቐሉ ዝነበረ፥ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ።

 

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 139 : 19 - 20 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣቱም ደመኛታት፣ ካባይ ርሓቑ። ስምካ ብተንኰል ይሰምዩ፣ ጸላእትኻ ከንቱ ይዛረቡ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 12 : 21 - 28 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣሕዛብ ድማ ብስሙ ተስፋ ኺገብሩ እዮም።” ተባሂሉ ዝተነግረ ምእንቲ ኺፍጸም እዩ። ድኅርዚ ጋኔን ዝኃደሮ ሓደ ዕዉርን ዓባስን ኣምጽኡሉ፥ ንሱ ኸኣ ከም ዚርእን ከም ዚሰምዕን ገይሩ ኣሕወዮ። እቶም ሕዝቢ ዅሎም ከኣ “እዝስ እቲ ወዲ ዳዊት ደኾን እዩ፧” ኢሎም ተደነቑ። ፈሪሳውያን ምስ ሰምዑ ግና፥ “እዚ ብሓለቓ ኣጋንንቲ ብብኤል ዜቡል እንተ ዘይኮይኑ፥ ነጋንንቲ ኣየውፅኦምን እዩ” በሉ። ኢየሱስ ድማ ሓሳቦም ፈሊጡ በሎም፥ “ንሓድሕዳ እተፈላለ ዂላ መንግሥቲ ትወድቕ፥ ንሓድሕዳ እትፋላለ ኸተማ ወይ ቤትውን ኣይትቐውምን እያ። እምበኣር ሰይጣን ንሰይጣን ዜውፅኦ ኻብ ኮነ፥ ንሓድሕዱ ተፋላልዩ ማለት እዩ፥ እታ መንግሥቱ ደኣ ኸመይ ኢላ ትቐውም፧ ኣነ ነጋንንቲ ብብኤል ዜቡል ዘውፅኦም ካብ ኮንኩ፥ ደቅኹም ደኣ ብመን የውፅእዎም ኣለዉ፧ ስለዚ ንሳቶም ፈረድቲ ኪኾኑኹም እዮም። ኣነ ንኣጋንንቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዘውፅኦም እንተ ድኣ ኾይነ ግና፥ እንሃ መንግሥቲ ኣምላኽ ናባኻትኩም በጽሐት።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Wednesday

ሕዳር 22, 2014 ብግእዝ Dec 01, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 118 : 17 - 18 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብህይወት ክነብር እየ እምበር፣ ኣይክመውትን፣ ግብሪ እግዚኣብሄር ከኣ ከዘንቱ እየ። እግዚኣብሄር ኣዝዩ ቐጽዓኒ፣ ንሞት ግና ኣይወፈየንን።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 15 : 17 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ‘እንጌራ ዚተርፎም ኣገልገልቲ ኣቦይ ክንደይ እዮም፥ ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣሎኹ። ተንሢአ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ፦ ኣቦ! ኣብ ቅድሚ ሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ፥ ከም ሓደ ኻብ ገላውኻ ግበረኒ ኽብሎ’ በለ። ተንሢኡ ኸኣ ናብ ኣቦኡ ተመልሰ፤ ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ፤ ጐይዩ ኸኣ፥ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ፥ ‘ኣቦ! ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሜኻን ኃጢኣት ገበርኩ፥ ደጊምሲ ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ’ በሎ። ኣቦኡ ግና ንገላውኡ ‘ብሉጽ ክዳን ኣምጺእኩም ክደንዎ፥ ካትም ኣብ ኣጻብዑ፥ ኣሣእንውን ኣብ ኣእጋሩ፥ ውደይሉ። ስብሕቲ ላም ኣምጺእኩም ሕረዱ፤ ንብላዕ፥ ንተሓጐስ። ምኽንያቱ እዚ ወደይ ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፤ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ’ በሎም። ኪሕጐሱ ድማ ጀመሩ። “እቲ ዓብይ ወዱ ግና ኣብ ወፍሪ ነበረ፤ መጺኡ ናብ ጥቓ ቤት ምስ ቀረበ፥ ጓይላን እልልታን ሰምዐ። ካብቶም ገላው ንሓደ ጸዊዑ ‘እዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ፧’ ኢሉ ሐተቶ። ንሱ ኸኣ፥ ‘እቲ ኃውካ መጺኡ እሞ ኣቦኻ ብደኃኑ ስለ ዝረኸቦ፥ ስብሕቲ ላም ሓሪዱሉ’ በሎ። ንሱ ግና ዀርዩ ምእታው ኣበየ፥ ኣቦኡ ኸኣ ወፂኡ ለመኖ። ንሱ ግና ነቦኡ ኸምዚ ኢሉ መለሰሉ፦ ‘እንሆ ኽንድዚ ዓመት ተገዛእኩኻ፥ ካብ ትእዛዝካውን ከቶ ኣይኃለፍኩን፥ እንተኾነ ንኣይ ምስ ኣዕሩኸይ ዝሕጐሰሉ ማሕስእ እኳ ኣይሃብካንን። እዚ ምስ ኣመናዝር ኮይኑ ገንዘብካ በሊዑ ዝወድአ ወድኻ ምስ መጸ ግና ስብሕቲ ላም ሓረድካሉ።’ ኣቦኡ ኸኣ፥ ‘ወደይ ንስኻስ ኵሉ ሳዕ ምሳይ ኣሎኻ፥ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። እዚ ኃውካ ግና ሞይቱ ነይሩ ሓውዩ፥ ጠፊኡ ነይሩውን ተረኺቡ እዩ እሞ፥ ክንሕጐስን ባህ ኪብለናን ይግባኣና እዩ’ በሎ።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

2ይ ቆሮ 7 : 1 - 9 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እምበኣርከ፥ ኣቱም ፍቁራተይ፥ እዚ ዅሉ ተስፋ እዚ ካብ ዚህልወናስ ካብቲ ሥጋን መንፈስን ዜርክስ ዘበለ ዅሉ ርእስና ነንጽሕ። ንኣምላኽ እናፈራህና ኸኣ ብቕድስና ፍጹማት ንኹን። ልብኹም ኣግፊሕኩም ክፈቱልና። ንሕና ንሓደ እኳ ኣይዓመጽናን፥ ንሓደ እኳ ኣይጐዳእናን፥ ንሓደ እኳ ኣይተበለጽናሉን። እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኽወቕሰኩም ኢለ ኣይኮንኩን። ከመይ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ንኣኻትኩም ልብና ኽፉት እዩ። ብሕይወት እንተ ኣሎና ወይ እንተ ሞትና ዅሉ ሳዕ ምሳኻትኩም ኢና። ኣባኻትኩም ብዙኅ እምነት ኣሎኒ፥ ብኣኻትኩም ኸኣ ኣዝየ እየ ዝሕበን። ተጸናኒዐ ኣሎኹ፥ ብዙኅ ጸበባ እኳ እንተ ኣሎና ሓጐሰይ ወሰን የብሉን። ኣብ መቄዶንያ ምስ በጻሕና ድማ ብዅሉ ጨነቐና እምበር ዕረፍቲ እኳ ኣይረኸብናን፤ ኣብ ወፃኢ ውግእ፥ ኣብ ውሽጢውን ፍርሃት ነበረና። እቲ ሕሊናኦም ንዝዓረቦም ዜጸናንዕ ኣምላኽ ግና ብምምጻእ ቲቶ ገይሩ ኣጸናንዓና። ግናኸ በቲ ንሱ ኻባኻትኩም ዝረኸቦ ምጽንናዕ ደኣ እምበር ብምምጽኡ ጥራይ ኣይኮነን፤ ናተይ ናፍቖት ከም ዘሎኩም፥ ከም እተጥዓስኩም፥ ብኣይውን ኣዚኹም ከም እትግደሱ ምስ ኣዘንተወለይ ኣዝየ ተሓጐስኩ። ብመልእኽተይ ኣጕህየኩም እንተ ኾንኩ እኳ ኣየጣዕሰንን እዩ። ቕድም ግና ንጊዜኡ እኳ እንተ ኾነ፥ ከም ዘጕሄኹኹም ስለ ዝፈለጥኩ ኣጣዒሱኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ስለ ዘጕሄኹኹም ዘይኮነስ ብምኽንያትና ገለ ጕድኣት ስለ ዘይበጽሓኩምን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንንስሓ ስለ ዝጕሄኹምን እሕጐስ ኣሎኹ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 1 : 2 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣኅዋተየ፥ በበይኑ ዝኾነ ፈተና ኪበጽሓኩም ከሎ፥ ንዅሉ ኸም ሓጐስ ቊጸርዎ። ከመይ ብእምነትኩም ክትፍተኑ ኸሎኹም፥ ጽንዓት እዩ ዜፍርየልኩም። ግና ብሓንቲ ነገር እኳ ኸይጐደለኩም ፍጹማትን ምሉኣትን ምእንቲ ኽትኮኑ፥ ብትዕግሥቲ ኽሳዕ መወዳእታ ጽንዑ። ሓደ ካባኻትኩም ጥበብ ዝጐደሎ እንተሎ፥ ነቲ “ንሰኻ ኸምዚ እንዲኻ” ኸይበለ ንዅሉ ብልግሲ ዚህብ ኣምላኽ ይለምኖ፥ ንሱውን ኪህቦ እዩ። እቲ ዚልምን ግና ከይተጠራጠረ ብእምነት ደኣ ይለምን፥ ከመይ እቲ ዚጠራጠር ከምቲ ንፋስ ንየው ነጀው ዚደፍኦ ማዕበል ባሕሪ እዩ ዚመስል። እዚ ኸምዚ ዘመሰለ ሰብ ካብ ጐይታ ገለ ዚቕበል ኣይምሰሎ። ንሱ ኣብ ኵሉ ዕዩኡ ጽንዓት ዘይብሉ፥ ክልተ ዝልቡ ሰብኣይ እዩ። እቲ ትሕት ዝበለ ናብራ ዘለዎ ኃው ልዕል እንተ በለ ይተሓጐስ። እቲ ሃብታም ከኣ ብናብራኡ ትሕት እንተ በለ ብእኡ ይተሓጐስ። ከመይ ንሱ ኸም ዕምባባ ሣዕሪ ኺኃልፍ እዩ። ፀሓይ ምስ ዋዒኣ ትወፅእ እሞ፥ ነቲ ሣዕሪ ተንቅጾ፥ እቲ ዕምባባኡ ኸኣ ይረግፍ፥ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ፥ ከምኡዉን እቲ ሃብታም ዋኒን ንብረቱ ኺገብር ከሎ ይጠፍእ። እቲ ብጊዜ ፈተና ዚዕገስ ሰብኣይ ብፁዕ እዩ፥ ከመይ ተፈቲኑ ምስ ወፀ፥ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዜፍቅርዎ ዘተስፈዎም ኣኽሊል ሕይወት ኪቕበል እዩ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 17 : 1 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ጳውሎስን ሲላስን ብኣንፊጶልን ብኣጶሎንያን ኣቢሎም ናብ ተሰሎንቄ ኣተዉ። ኣብኣውን ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረት። ጳውሎስ ከኣ ከምቲ ልማዱ ናብኣቶም ኣትዩ፥ ሠለስተ ሰንበት ብቕዱሳት መጻሕፍቲ ምስኣቶም ተዘራረበ። መሲሕ መከራ ኪቕበልን ካብ ምዉታት ኪትንሥእን ከም ዚግብኦ ይገልጸሎምን የረድኦምን ነበረ። “እዚ ኣነ ዝሰብከልኩም ዘሎኹ ኢየሱስ መሲሕ እዩ” ኸኣ ይብል ነበረ። ካብኣቶም ገሊኦም ኣሚኖም ምስ ጳውሎስን ሲላስን ኃበሩ፥ ኣዝዮም ብዙኃት ካብቶም ንኣምላኽ ዚፈርሁ ግሪኻውያንን ሓያሎ ምርኡያት ኣንስትን ከኣ ኸምኡ ገበሩ። እቶም ኣይሁድ ከኣ ቐኒኦም፥ ካብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰባት ወሰዱ፥ ሕዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ኸተማ ኣነዓብዋ፤ ንጳውሎስን ንሲላስን ኣውፂኦም ናብቶም ሕዝቢ ምእንቲ ኬቕርብዎም ድማ ንቤት ኢያሶን ከበብዋ። ምስ ሰኣንዎም ግና ንኢያሶንን ቊሩባት ካብ ኣኅዋትን ናብቶም መኳንንቲ እታ ኸተማ ኣቕረብዎም፤ “እዞም ንዅሉ ዓለም ዜናዕቡስ ኣብዚ ኸኣ መጺኦም። ኢያሶን ከኣ ኣብ ገዝኡ ተቐቢልዎም ኣሎ፤ ንሳቶም ድማ ‘ኢየሱስ ዚብሃል ካልእ ንጉሥ ኣሎ’ እናበሉ ምስ ኣዋጅ ንጉሥ ሮማ ዚጻረር ነገር ይገብሩ ኣለዉ” እናበሉ ከሰስዎም። እቶም ሕዝብን መኳንንቲ እታ ኸተማን፥ ነዚ ምስ ሰምዑ ተጨነቑ። ንኢያሶንን ነቶም ካልኦት ብጾቱን ዋሕስ ኣትኪሎም ከኣ ኃደግዎም። እቶም ኣኅዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ብኡብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ከም ዝኸዱ ገበርዎም፤ ኣብኣ ምስ በጽሑ ኸኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ። እቶም ሰብ ቤርያ፥ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዚነብሩ ዝነበሩ ኣይሁድ ዝለበሙ ነበሩ፤ ነቲ ቓል ብምሉእ ልቦም ተቐበልዎ። እዚ ነገር እዚ ኸምኡ እንተ ኾይኑ ንኺፈልጡ ኸኣ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣብ ጸጽባሕ ይምርምሩ ነበሩ። ስለዚ ብዙኃት ካብኣቶም ኣመኑ፥ ካብቶም ግሪኻውያን ድማ ብዙኃት ክቡራት ኣንስትን ብዙኃት ግሪኻውያን ሰብኡትን ኣመኑ።

 

ስንክሳር Synaxarium

ቆዝሞስ
ወድምያኖስ ደቂቀ ቴውዳዳ
ወ፪፻ ወ፪ እደው ሰማዕታት
ወ፵ወ፱ አንስት
ወቀሌምንጦስ ሰማዕት

 

መዝሙር Psalm

መዝ 31 : 7 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንመከራይ ርኢኻዮ፣ ንጸበባ ነፍሰይ ፈሊጥካዮ፣ ናብ ኢድ ጸላኢ ኣይሀብካንን፣ ነእጋረይ ኣብ ገፊሕ ቦታ ደው ኣቢልካየን ኢኻ እሞ፣ ብምሕረትካ ኽፍሳህ ክሕጐስውን እየ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 9 : 10 - 17 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብድኅርዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ፥ እንሆ ብዙኃት ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ምስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ። ፈሪሳውያን ከኣ እዚ ርእዮም ንደቀ መዛሙርቱ፦ “መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቐረጽን ኃጥኣንን ስለምንታይ ይበልዕ፧” በልዎም። ኢየሱስ ግና ሰሚዑ፥ “ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር፥ ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም። ‘ምሕረት ደኣ እምበር መሥዋዕቲ ኣይኰነን ዝደሊ’ ዚብል እንታይ ምዃኑ ኪዱ ተምሃሩ። ከመይ ኣነ ንኃጥኣን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ኽጽውዕ ኣይመጻእኩን” በሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ዮሓንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም “ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙኅ ንጸውም፥ ደቀ መዛሙርትኻ ድኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጸሙ፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ በሎም፦ “መርዓዊ ምስኣቶም ከሎዶ ኣዕሩኽ መርዓዊ ኪኃዝኑ ይኽእሉ እዮም፧ ግናኸ መርዓዊ ካብኣቶም ዚውሰደላ መዓልቲ ኽትመጽእ እያ፥ ሽዑ ኸኣ ኪጾሙ እዮም። ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዚልግብ ሓደ እኳ የልቦን፥ ምኽንያቱ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ፥ እቲ ምቕዳዱ ኸኣ ዝገደደ ይኸውን። ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣየዕርቕዎን እዮም፥ ምኽንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒውን ይፈስስ፥ እቲ ኣሕርብቲ ኸኣ ይበላሾ። ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ የዕርቕዎ፥ ክልቲኦም ድማ ይሕለው።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 119 : 133 - 134 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንስጕምተይ ኣብ ቃልካ ኣጽንዓዮ፣ እከይ ድማ ከቶ ኣይምለኸኒ። ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ተበጀወኒ፣ ኣነውን ትእዛዛትካ ኽሕሉ እየ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 19 : 16 - 26 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እንሆ ሓደ ናብኡ መጺኡ “መምህር! ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስሲ እንታይ ሠናይ ግብሪ ኽገብር፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ንምንታይ ብዛዕባ ሠናይ ትሓተኒ፧ እቲ ሠናይስ ሓደ እዩ። ናብ ሕይወት ክትኣቱ እንተ ደሌኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ” በሎ። ንሱ ድማ “ኣየኖት እየን፧” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “ኣይትቕተል፥ ኣይትዘሙ፥ ኣይትስረቕ፥ ብሓሶት ኣይትመስክር፥ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር፥ ብጻይካውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር” በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ “ዝተረፈኒ ደኣ እንተሎ እምበር፥ ነዚ ዅሉስ ካብ ንእስነተይ ኂዘ፥ ሓልየዮ ኣሎኹ” በሎ። ኢየሱስ ከኣ “እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተ ደሌኻስ፥ ኪድ፥ ዘሎካ ሃብቲ ሸጥካ ንድካታት ሃብ፥ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ኽትረክብ ኢኻ እሞ፥ ንዓ ሰዓበኒ” በሎ። እቲ መንእሰይ ድማ ብዙኅ ሃብቲ ስለ ዝነበሮ፥ ነዚ ቓል እዚ ምስ ሰምዐ እናጐሃየ ኸደ፤፤ ኢየሱስ ከኣ ንደቀ መዛሙርቱ “ሃብታም ናብ መንግሥተ ሰማያት ኪኣቱ ጭንቂ ከም ዝኾነ፥ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ደጊመ ሃብታም ናብ መንግሥተ ኣምላኽ ካብ ዚኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ኪኃልፍ ከም ዚቐልል እብለኩም ኣሎኹ” በሎም። ደቀ መዛሙርቲ ድማ ነዚ ሰሚዖም “መን ደኣ ኾን ኪድኅን ይኽእል፧” እናበሉ ብዙኅ ተገረሙ። ኢየሱስ ድማ ጠመቶም እሞ “እዚ ብዓቕሚ ሰብ ኣይከኣልን እዩ፥ ብኣምላኽ ግና ዅሉ ይከኣል እዩ” በሎም።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Thursday

ሕዳር 23, 2014 ብግእዝ Dec 02, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 84 : 11 - 12 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እግዚአብሄር ኣምላኽሲ ጸሓይን ዋልታን እዩ እሞ፣ እግዚአብሄር ጸጋን ክብርን ይህብ፣ ነቶም ብቕንዕና ዚመላለሱ ሰናይ ዘበለ ኣይኸልኦምን እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 9 : 22 - 27 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ወዲ ሰብ ብዙኅ መከራ ኺጸግብ፥ ብዓበይትን ብሊቃነ ካህናትን ብመምህራን ሕግን ኪነዓቕን ኪቕተልን ብሣልሰይቲ መዓልቲ ኪትንሥእን ግድን እዩ” ድማ በሎም። ኢየሱስ ንዅሎም ከምዚ በሎም፦ “ዝኾነ ሰብ ደድኅረይ ኪስዕብ ዚደሊ ገዛእ ርእሱ ይኽሓድ፥ መዓልቲ መዓልቲውን መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ። ምኽንያቱ እቲ ንነፍሱ ኼድኅና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ፤ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ግና ኼድኅና እዩ። ሰብከ ንብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተ ጐድኣ ወይ እንተ ኣጥፍኣ እንታይ ይጠቕሞ፧ ብኣይን ብቓለይን ዚኃፍር ዘበለ፥ ወዲ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቡኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ኪመጽእ ከሎ፥ ብእኡ ኺኃፍር እዩ። እንተኾነ ኻብዞም ኣብዚኣ ደው ኢሎም ዘለዉ ሰባት ንመንግሥቲ ኣምላኽ ክሳዕ ዚርእይዋ ዘይሞቱ ኸም ዘለዉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።”

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ቆሮ 14 : 26 - 33 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እምኸ ደኣ ኣኅዋተየ፥ እንታይ ይኃይሽ፧ ክትእከቡ ኸሎኹም፥ ሓደ ውህበት መዝሙር ኣለዎ፥ ሓደ ናይ ምምሃር ውህበት ኣለዎ፥ ሓደ ራእይ ኣለዎ፥ ሓደ ብቛንቋታት ናይ ምዝራብ ውህበት ኣለዎ፥ ሓደ ናይ ምትርጓም ውህበት ኣለዎ፥ ኵሉ ንምሕናጽ ይገበር። ብቛንቋታት ዚዛረቡ እንተለው፥ ክልተ እንተ በዝኁ ኸኣ ሠለስተ ይዛረቡ እሞ በብተራ ይዛረቡ፥ ሓደ ድማ ይተርጒሞ። ተርጓሚ እንተ ዘየልቦ ግና እቲ ብቛንቋታት ዚዛረብ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ስቕ ይበል፥ ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ። ነብያት ክልተ ወይስ ሠለስተ ኾይኖም ይዛረቡ፥ እቶም ካልኦት ድማ ይመርምሩ። ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደ ራእይ እንተ ተገልጸሉ ግና እቲ ቐዳማይ ስቕ ይበል። ኲላቶም ምእንቲ ኺምሃሩ፥ ኲላቶምውን ምእንቲ ኺተባብዑስ፥ ኲላትኩም በብሓደ ኽትንበዩ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም መናፍስቲ ነብያት ነቶም ነብያት ይግዝእዎም እዮም። ከመይ ኣምላኽ ናይ ሰላም እምበር፥ ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ኲለን ኣብያተ ክርስቲያን ኣመንቲ ዚግበር ዘሎ፥

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

2ይ ጴጥ 2 : 1 - 3 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ግናኸ ከምቲ ሓሰውቲ ነብያት ኣብ ማእከል ሕዝቢ እግዚኣብሔር ተንሢኦም ዝነበሩ፥ ኣብ ማእከልኩምውን ሓሰውቲ መምህራን ኪትንሥኡ እዮም። ንሳቶም ብኅቡእ ጥፋኣት ዜስዕብ መናፍቕነት ኬምጽኡ እዮም። ነቲ ዝተበጀዎም ጐይታ ብምኽሓድውን ኣብ ልዕሊኦም ቅልጡፍ ጥፍኣት ኬምጽኡ እዮም።ብዙኅት ድማ በቲ መገዲ ርኽሰቶም ኪስዕብዎም እዮም። ብሰሮምውን እታ መገዲ ሓቂ ክትጽረፍ እያ።ንሳቶም ስሱዓት ስለ ዝኾኑ ብዘረባ እናጠበሩ መናገዲ ኺገብሩኹም እዮም። ካብ ቀደም ፍርዶም ኣብ ልዕሊኦም ኣንጠልጢሉ ኣሎ። እቲ ዜጥፍኦም ኸኣ ነቒሑ ይጽበ ኣሎ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 10 : 23 - 29 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽዑ ጴጥሮስ ኣብ ገዛ ተቐቢሉ ኣኅደሮም። ንጽባሒቱ ተንሢኡ ምስኣቶም ከደ፥ ካብ ኢዮጴ ኸኣ ገለ ቚሩብ ኣኅዋት ሰዓብዎ። ንጽባሒቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተወ። ቆርኔሌዎስ ከኣ ኣዝማዱን ዚኣምኖም ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ። ጴጥሮስ ኪኣቱ ኸሎ ኸኣ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ፥ ኣብ እግሩ ተደፊኡ ኸኣ ሰገደሉ። ጴጥሮስ ግና “ተንሥእ! ኣነ ድማ ከማኻ ሰብ እየ”እናበለ ኣተንሥኦ። ምስኡ እናተዛረበ ኣተወ፥ ኣብኡ ድማ ብዙኃት ሰብ ረኸበ። ከምዚ ድማ በሎም፤ “ንሓደ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ምስ ካልእ ሕዝቢ ኺጽምበር ወይ ናብ ቤቶም ኪኣቱ ከም ዘይግብኦ ትፈልጡ ኢኹም፤ ንኣይ ግና ንሓደ ሰብ እኳ ከይጽየፍ፥ ወይ ‘ርኹስ እዩ’ ከይብል ኣምላኽ ኣርእዩኒ እዩ። ምእንትዚ ድማ ምስ ለኣኽኩምለይ፥ ስግጥ ከይበልኩ መጻእኩ፤ እሞ ሕጂኸ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዝጸዋዕኩምኒ፧”

 

ስንክሳር Synaxarium

ቆርኔሌዎስ ሊቀ ሐራ
ወጴጥሮስ
ወአብድዩ ነቢይ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 139 : 17 - 18 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ዎ ኣምላኽ፣ ሓሳባትካ ንኣይ ክንደይ ክቡር እዩ፣ ቊጽሩስ ክንደይ ዓብዪ እዩ። እንተ ቘጸርክዎ፣ ካብ ሑጻ ይበዝሕ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 10 : 32 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝተኣመነኒ ዅሉ ኣነ ኸኣ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክእመኖ እየ። ኣብ ቅድሚ ሰብ ንዝኸሓደኒ ግና፥ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ክኽሕዶ እየ። “ኣነ ናብ ምድሪ ሰላም ከውርድ ዝመጻእኩ ኣይምሰልኩም፥ ኲናት ደኣ እምበር ሰላም ከውርድ ኣይመጻእኩን። ወዲ ኻብ ኣቦኡ፥ ጓል ካብ ኣዲኣ፥ መርዓት ካብ ሓማታ ኽፈላሊ እየ ዝመጻእኩ። ንሰብ ከኣ ጸላእቱ ቤተ ሰቡ ኪኾኑ እዮም። እቲ ነቦኡ ወይ ነዲኡ ካባይ ኣብሊጹ ዜፍቅር ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይ ንወዱ ወይ ንጓሉ ኣብሊጹ ዜፍቅርውን ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። እቲ መስቀሉ ፀይሩ ደድኀረይ ዘይስዕብ ንኣይ ኣይበቅዕን እዩ። ንሕይወቱ ዚረኽባ ኼጥፍኣ እዩ፥ ንሕይወቱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ ኪረኽባ እዩ። “ንኣኻትኩም ዚቕበል ንኣይ ይቕበል፥ እቲ ንኣይ ዚቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ ይቕበሎ። ንነቢይ ብስም ነቢይ ዚቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ፥ እቲ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዚቕበል ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ እኳ ብስም ወደ መዝሙር ዝሑል ብርጭቆ ማይ ጥራይ ዜስቲ፥ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ።”

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 32 : 5 - 6 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሓጢኣተይ ኣፍለጥኩኻ፣ በደለይውን ኣይሰወርኩን፣ ንእግዚኣብሄር ኣበሳይ ክናዘዘሉ እየ፣ በልኩ። ንስኻውን እከይ ሓጢኣተይ ይቕረ በልካለይ። ስለዚ ደጊ ዘበለ ዅሉ ብእትርከበላ ጊዜ ይልምነካ።

 

ወንጌል Gospel

ማር 11 : 22 - 26 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኢየሱስ ከኣ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፤ “ብኣምላኽ እመኑ። እቲ ብልቡ ኸይተጠራጠረ እቲ ዚልምኖ ከም ዚፍጸም ዚኣምን ኵሉ፥ ነዚ እምባ እዚ ‘ካብዚ ተላዒልካ ናብቲ ባሕሪ ተወርወር’ እንተ በሎ ንእኡ ከም ዚኾነሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ስለዚ እትጽልይዎን እትልምንዎን ዘበለ ኸም ዝተቐበልኩምዎ እመኑ እሞ ኪኾነልኩም እዩ፥ እብለኩም ኣሎኹ። ደው ኢልኩም ክትጽልዩ ኸሎኹም ከኣ ሰማያዊ ኣቦኹም በደልኩም ምእንቲ ኺኃድገልኩም፥ ንብጻይኩም ዝኃዝኩምሉ በደል እንተሎ፥ ኅደጉሉ። ንስኻትኩም እንተ ዘይኃደግኩም ግና እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ድማ በደልኩም ኣይኃድገልኩምን እዩ።”

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Friday

ሕዳር 24, 2014 ብግእዝ Dec 03, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 113 : 7 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ምስ መሳፍንቲ፣ ምስቶም መሳፍንቲ ህዝቡ ኬቐምጦስ፣ ንመስኪን ካብ ሓመድ የተንስኦ፣ ንድኻውን ካብ ድዅዒ የልዕሎ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 18 : 10 - 14 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“መላእኽቶም ኣብ ሰማያት ኵሉ ሳዕ ገጽ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ እሞ፥ ካብዞም ናእሽቱ ንሓደ እኳ ክይትንዕቁ ተጠንቀቑ። ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ኬድሕን መጺኡ ኣሎ እሞ፥ እንታይ ይመስለኩም፧ ሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ ሰብኣይ ካብአን ሓንቲ እንተ ጠፍኣቶ ነተን ተስዓን ትሽዓተን ኣብ ጎቦታት ኃዲጉ ነታ ዝጠፍአት ኪደሊዶ ኣይከይድን፧ እንተ ረኸባ ድማ ኻብተን ተስዓን ትሽዓተን ዘይጠፍኣ ብኣኣ ኣዝዩ ኸም ዚሕጐስ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ከምኡ ድማ ኻብዞም ናእሽቱ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ኣይኰነን።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

1ይ ጢሞ 5 : 17 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ነቶም ብጽቡቕ ዘገልግሉ መራሕቲ ቤተክርስትያን፥ ምናዳ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩን ዝምህሩን ዕጽፊ ኽብሪ ይግብኦም እዩ። ከመይ እቲ ቅዱስ መጽሓፍ “ኣፍ እቲ ዜኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር፥” ከምኡውን “ንዓያዪ ውዕለቱ ይግብኦ እዩ” ይብል እዩ። ንመራሒ ቤተክርስትያን ዚርኢ ኽሲ ግና፥ ኽልተ ወይ ሠለስተ ሰባት እንተ ዘይመስኪሮምሉ ኣይትቀበሎ። ነቶም ኃጢኣት ዚገብሩ ኸኣ፥ እቶም ካልኦት ምእንቲ ኪፈርሁ፥ ኣብ ቅድሚ ዅሉ ግንሓዮም። ብዘይ ኣፈላላይን ብዘይ ኣድልዎን ነዚ ምዕዶዚ ክትሕሉ፥ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ኢየሱስን ኣብ ቅድሚ እቶም ኅሩያት መላእኽትን አማኅጽነካ ኣሎኹ። ብታህዋኽ ኣብ ሓደ እኳ ኢድካ ኣይተንብር፥ ኣብ ኃጢኣት ካልኦትውን ኣይትጸምበር። ንርእስኻ ብንጽሕና ሓሉ። ስለ ኸብድኻን ስለቲ ዚመላለሰካ ሕማምን ሒደት ወይኒ ደኣ እምበር ማይ ጥራይ ኣይትስተ። ኃጢኣት ገሊኦም ሰባት ግሁድ እዩ፥ ናብ ፍርዲ ኸኣ ይቕድሞም። ናይ ገሊኦም ግና ይስዕቦም። ከምኡ ኸኣ እቲ ሠናይ ግብሪ ግሉጽ እዩ፥ እቲ ዘይግሉጽውን ኪሥወር ኣይከኣሎን እዩ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 5 : 12 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣብ ርእሲ እዚ፥ ኣኅዋተይ፥ ኣይትምሓሉ። ብምድሪ ኾነ ብሰማይ ወይ ብኻልእ ነገር ኣይትምሓሉ፤ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከይትወድቁ ድማ እቲ እወኹም እወ፥ እቲ ኣይኮነን ዝበልኩምዎ ኸኣ ኣይኮነን ይኹን። ኣብ ማእከልኩም ዝጸበቦ እንተሎ ይጸሊ። ሕጉስ እንተሎ ይዘምር። ኣብ ማእከልኩም ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤት ክርስቲያን ይጸውዕ፥ ንሳቶም ከኣ ብስም ጐይታ ብዘይቲ እናቐብኡ ይጸልዩሉ። እታ ብእምነት ዝተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ። ጐይታውን ኬተንሥኦ እዩ። ኃጢኣት ገይሩ እንተ ኾይኑውን ኪኅደገሉ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ኽትሓውዩ ንሓድሕድኩም ኃጢኣትኩም ተናዘዙ፥ ምእንቲ ንሓድሕድኩምዉን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙኅ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ዝነበረ። ዝናም ከይዘንም ጸሎት ገበረ፥ ሠለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርኅን ከኣ ኣብ ምድሪ ዝናም ኣይዘነመን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ፥ ሰማይ ከኣ ዝናም ሃበ፥ ምድሪውን ፍሪኣ ሃበት። ኣቱም ኣኅዋተይ፥ ሓደ ኻባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተ ረሓቐ፥ ሓደ ኸኣ እንተ መለሶ፥ እቲ ንኃጥእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመለሶ፥ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድኃኖ፥ ብዙኅ ኃጢኣት እዉን ኬኅደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 22 : 17 - 23 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ፥ ኣብ መቕደስ ኮይነ ኽጽሊ ከሎኹ ድማ ተመሰጥኩ። ጐይታ ኸኣ ብራእይ ‘ነቲ ብዛዕባይ እትምስክሮ ኣይኪቕበሉኻን እዮም፥ ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ’ ኪብለኒ ኸሎ ረአኽዎ። ኣነ ኸኣ ‘ጐይታይ፥ ኣነ ነቶም ብኣኻ ዚኣምኑ እኣስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት እወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም። ደም እስጢፋኖስ ሰማዕትኻ ኬፍስሱ ኸለዉ ድማ ባዕለይ ምስኣቶም ሠሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነበርኩ፤ ናይቶም ዝቐተልዎ ኽዳውንቲውን እሕሉ ነበርኩ’ በልክዎ። ንሱ ኸኣ ‘ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ እልእከካ ኣሎኹ እሞ ኪድ’ በለኒ።” ክሳዕ እዚ ዘረባ እዚ ንጳውሎስ ሰምዕዎ፥ ብድኅሪ እዚ ግና ድምፆም ዓው ኣቢሎም፤ “ከምዚ ዝበለ ሰብ ብሕይወት ኪነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ፥ ካብ ምድሪ ኣልግስዎ” በሉ። እቶም ሕዝቢ ክዳውንቶም እናደርበዩ፥ ሓመድ ንላዕሊ እናበተኑ ኺጭድሩ ኸለዉ፥

 

ስንክሳር Synaxarium

ዕሥራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይ
ወሰማዕታተ ናግራን
ወቀተላው
ወጋይዮስ
ወቃርዮስ
ወዲዮስቆሮስ
ወዮሴፍ ዘሃገረ ኦን

 

መዝሙር Psalm

መዝ 148 : 1 - 2 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እግዚኣብሄር ካብ ሰማያት አመስግንዎ፣ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ። ኵሉኹም መላእኽቱ፣ አመስግንዎ፣ ብዘሎኹም ሰራዊቱ፣ አመስግንዎ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 13 : 36 - 43 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ድኅርዚ ነቶም ሕዝቢ ኣፋንዩ ናብ ቤት ኣተወ፥ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ቐሪቦም “ምስላ ናይቲ ኣብ ግራት ዝበቘለ ኽርዳድ ተርጕመልና” በልዎ። ንሱ ድማ ኸምዚ ኢሉ መለሰሎም፤ “እቲ ጽሩይ ዘርኢ ዚዘርእ ወዲ ሰብ እዩ፥ እታ ግራት ዓለም እያ፥ ጽሩይ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግሥቲ እዮም፥ እቲ ኽርዳድ ግና ደቂ እቲ እኩይ እዮም። እቲ ዝዘርኦም ጸላኢ ኸኣ ድያብሎስ እዩ፥ ቀውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፥ እቶም ዓጻዶውን መላእኽቲ እዮም። እምበኣር ነቲ ኽርዳድ ኣኪቦም ብሓዊ ኸም ዜንድድዎ ኣብ መወዳእታ ዓለም ከኣ ኸምኡ ኺኸውን እዩ። ወዲ ሰብ ንመላእኽቱ ኪልእኮም እዩ፥ ንሳቶም ከኣ ንዅሎም ምኽንያት ኃጢኣት ዝኾኑን ገበርቲ ኽፉእን ካብ መንግሥቱ ኺእክብዎም እዮም። ኣብ እቶን ሓዊ ኺድርብይዎም እዮም፥ ኣብኡ ድማ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ኪኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብ መንግሥቲ ኣቦኦም ከም ፀጸሓይ ኪበርሁ እዮም፥ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ተቐቢሩ ዝተረኽበ ወርቅን ዕንቊን

ቅዳሴ Liturgy :

ዘ፫፻ ምእት(ግሩም)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 32 : 1 - 2 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣበሳኡ እተሐድገሉ፣ ሓጢኣቱ እተሰወረሉ ሰብ ብጹእ እዩ። እግዚኣብሄር በደሉ ዘይጽብጽበሉ፣ ኣብ መንፈሱውን ልግሚ ዜብሉ ሰብ ብጹእ እዩ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 6 : 6 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ብኻልእ ሰንበት ድማ ኢየሱስ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዩ መሃረ፥ ኣብኡ ኸኣ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ ነበረ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ከኣ መኽሰሲ ምእንቲ ኪረኽቡሉ፥ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ። ንሱ ኸኣ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸት ሰብኣይ “ተንሥእ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል” በሎ። ንሱውን ተንሢኡ ደው በለ። ኢየሱስ ከኣ “እስከ ክሓተኩም፦ ብሰንበት ጽቡቕ ምግባርዶ ወይ ክፉእ ምግባር፥ ነፍሲ ምድኃንዶ ወይ ምቕታል ይግባእ፧” በሎም። ንዅሎም እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ እናጠመተ ኸኣ ነቲ ሰብኣይ “ኢድካ ዘርግሕ” በሎ፥ ንሱ ኸኣ ዘርግሓ፥ እታ ኢዱውን ሓወየት። ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ፥ ንኢየሱስ እንታይ ከም ዚገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተማኸሩ።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Saturday

ሕዳር 25, 2014 ብግእዝ Dec 04, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 89 : 15 - 16 [English][ግእዝ][ልሙድ]

መሰረት ዝፋንካ ጽድቅን ቅንዕናን እዩ፣ ሳህልን ሓቅን ቀቅድሚ ገጽካ ይኸዳ አለዋ። እቲ እልልታ ዚፈልጥ ህዝቢ ብጹእ እዩ።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 20 : 20 - 28 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ድኅርዚ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ ናብኡ ቐሪባ እናሰገደትሉ ሓደ ነገር ለመነቶ። ኢየሱስ ከኣ “እንታይ ትደልዪ፧” በላ። ንሳ ድማ “እዞም ክልተ ደቀይ ኣብ መንግሥትኻ ሓደ ብየማንካ፥ ሓደ ብጸጋምካ ኪቕመጡ ሕራይ በለኒ” በለቶ። ኢየሱስ ግና መሊሱ “እትልምንዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም፥ እቲ ኣነ ዝሰትዮ ናይ መከራ ጽዋዕ ክትሰትዩኸ ትኽእሉዶ፧” በሎም። ንሳቶም ድማ “እወ፥ ንኽእል” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ጽዋዐይሲ ኽትሰትዩ ኢኹም፥ ኣብ የማነይን ጸጋመይን ምቕማጥ ግና ነቶም ኣቦይ ዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኰንኩን ዝህቦ” በሎም። እቶም ዓሠርተ ደቀ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ ኣኅዋት ኣመና ሓረቑ። ስለዚ ኢየሱስ ጸዊዑ “ንኣሕዛብ እቶም ሽማምንቶም ከም ዚገዝእዎም፥ ዓበይቶም ድማ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዚሥልጥኑ ትፈልጡ ኢኹም። “ኣባኻትኩም ግና ከምዚ ኣይኰነን፥ እቲ ኻባኻትኩም ኪዓቢ ዚደሊ ኣገልጋሊኹም ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ሓለቓ ኺኸውን ዚደሊ ልኡኽኩም ይኹን። ከመይ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ኬገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙኃት በጃ ኪህብን ድኣ እምበር ኬገልግልዎ ኢሉ ኣይመጸን” በሎም።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

2ይ ቆሮ 7 : 4 - 11 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣባኻትኩም ብዙኅ እምነት ኣሎኒ፥ ብኣኻትኩም ኸኣ ኣዝየ እየ ዝሕበን። ተጸናኒዐ ኣሎኹ፥ ብዙኅ ጸበባ እኳ እንተ ኣሎና ሓጐሰይ ወሰን የብሉን። ኣብ መቄዶንያ ምስ በጻሕና ድማ ብዅሉ ጨነቐና እምበር ዕረፍቲ እኳ ኣይረኸብናን፤ ኣብ ወፃኢ ውግእ፥ ኣብ ውሽጢውን ፍርሃት ነበረና። እቲ ሕሊናኦም ንዝዓረቦም ዜጸናንዕ ኣምላኽ ግና ብምምጻእ ቲቶ ገይሩ ኣጸናንዓና። ግናኸ በቲ ንሱ ኻባኻትኩም ዝረኸቦ ምጽንናዕ ደኣ እምበር ብምምጽኡ ጥራይ ኣይኮነን፤ ናተይ ናፍቖት ከም ዘሎኩም፥ ከም እተጥዓስኩም፥ ብኣይውን ኣዚኹም ከም እትግደሱ ምስ ኣዘንተወለይ ኣዝየ ተሓጐስኩ። ብመልእኽተይ ኣጕህየኩም እንተ ኾንኩ እኳ ኣየጣዕሰንን እዩ። ቕድም ግና ንጊዜኡ እኳ እንተ ኾነ፥ ከም ዘጕሄኹኹም ስለ ዝፈለጥኩ ኣጣዒሱኒ ነይሩ። ሕጂ ግና ስለ ዘጕሄኹኹም ዘይኮነስ ብምኽንያትና ገለ ጕድኣት ስለ ዘይበጽሓኩምን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንንስሓ ስለ ዝጕሄኹምን እሕጐስ ኣሎኹ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ምጕሃይ ናብ ድኅነት ዜብጽሕ ንስሓ የስዕብ፥ ኣየጣዕስን ኸኣ እዩ፤ ጓሂ ዓለም ግና ሞት የስዕብ። እንሆ እዚ ኸም ፍቓድ ኣምላኽ ዝጕሄኹምዎ ክትጽዕቱን ካብ በደል ንጹሓት ምዃንኩም ከም ተረድኡን ገበረኩም። ጽልኢ ኃጢኣትን ፍርሃት እግዚኣብሔርን ከም ዚህልወኩምን ንኣይ ከም እትናፍቑን መንፈሳዊ ቕንኣት ከም ዚኃድረኩምን ብቕንዕና ከም እትፈርዱንውን ገበረኩም። በዚ ነገር እዚ ብዅሉ ንጹሓት ከም ዝኾንኩም ገለጽኩም።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

2ይ ጴጥ 1 : 1 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልጋልን ሓዋርያን ዝኾነ፥ ካብ ስምዖን ጴጥሮስ፥ ናብቶም ብናይ ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቂ ኸማና ኽብርቲ እምነት ዝተቐበሉ፥በቲ ንኣምላኽን ንጐይታና ኢየሱስን ዘሎኩም ፍልጠት ጸጋን ሰላምን ይብዝኃልኩም።ነቲ ናብ ክብሩን ሕያውነቱን ዝጸውዓና ብምፍላጥና፥ መለኮታዊ ኃይሉ፥ ዅሉ እቲ ንሕይወትን ንመንፈሳውነትን ዜድልየና ሂቡና ኣሎ።በዚ እታ ኽብርትን ዓባይን ተስፋ ረኸብና። ንስኻትኩም ድማ፥ ካብቲ ንዓለም ኣባላሽይዋ ዘሎ ትምኒት ሥጋ ወፂእኩም ተኻፈልቲ መለኮታዊ ባህርዩ ኾንኩም።ስለዚ ብዅሉ ትግሃት እናተጋደልኩም ኣብ እምነትኩም ሕያውነት ወስኹ፥ ኣብ ሕያውነትውን ፍልጠት፥ኣብ ፍልጠት ኸኣ ምግታእ ርእስኻ፥ ኣብ ምግታእ ርእስኻ ድማ ዓቕሊ፥ ኣብ ዓቕሊውን መንፈሳውነት፥ኣብ መንፈሳውነት ኸኣ ኅውነት፥ ኣብ ኅውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ።እዚ ነገር እዚ እንተ ኣሎኩም፥ እናማዕበለውን እንተ ኸደ፥ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኬፍልጠኩም እዩ። ሃካያትን ዘየፍርዩንውን ኣይክትኮኑን ኢኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 16 : 22 - 27 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ሕዝቢ ኸኣ ኣብ ልዕሊኦም ተንሢኡ ተጻብኦም፥ እቶም ሮማውያን ሰበ ሥልጣን ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብበትሪ ኪዘብጥዎም ኣዘዙ። ብዙኅ ምስ ገረፍዎም ከኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም፤ ነቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ድማ ኣጽኒዑ ኪሕልዎም ኣዘዝዎ። ንሱ ነዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተቐበለ ኸኣ፥ ናብቲ ዝወሸጠ ቤት ማእሰርቲ ኣእተዎም፤ ኣእጋሮም ድማ ብመቚሕ ጒንዲ ኣጽኒዑ ኣሰሮም። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ፥ ጳውሎስን ሲላስን እናጸለዩ፥ ንኣምላኽ ብመዝሙር የመስግኑ ነበሩ፤ እቶም ካልኦት እሱራት ከኣ ይሰምዕዎም ነበሩ። ብሃንደበት ድማ፥ መሠረት እታ ቤት ማእሰርቲ ኽሳብ ዚናወጽ፥ ብርቱዕ ምንድቕዳቕ ምድሪ ኾነ፤ ብኡብኡ ኸኣ ኵሉ እቲ መዓጹ ተኸፍተ፥ ናይ ኵላቶም መቓውሕውን ተፈትሐ። እቲ ሓላው ቤት ማእሰርቲ ምስ ተበራበረ ኸኣ መዓጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረኣየ፤ እቶም እሱራት ዝመለቑ መሲልዎ ድማ ሰይፉ መሊሑ ባዕሉ ንባዕሉ ኪቐትል ደለየ።

 

ስንክሳር Synaxarium

መርቆሬዎስ
ወአቃርዮስ
ወሮማኖስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 83 : 4 - 5 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንህዝብኻ ተንኰል ይፍሕሱሎም፣ ነቶም እትጋርዶም ድማ አብ ልዕሊኦም ይማኸሩሎም ኣለዉ። ህዝቢ ኸይኰኑ፣ ስም እስራኤል ደጊም ከይዝከርሲ፣ ንዑ ነጽንቶም፣ ይብሉ አለዉ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 21 : 12 - 19 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ቅድሚ እዚ ዅሉ ኸኣ፥ ኪኅዙኹምን ኪሰጕኹምን እዮም። ስለ ስመይ ኸኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ናብ ቤት ማእሰርትን ኪወስዱኹም፥ ናብ ነገሥታትን ሹማምንትን ኬብጽሑኹም እዮም። እዚ ንኽትምስክሩለይ ጽቡቕ ዕድል ኪኾነልኩም እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልብኹም ኣኅድርዎ፥ እንታይ ኢልኩም ከም እትምልሱ ኣቐዲምኩም ኣይትሕሰቡ። ምኽንያቱ ኣነ ንኹሎም መኸራኽርትኹም ምቅዋሙን ምምጓቱን ዘይከኣሎን ኣፍን ጥበብን ክህበኩም እየ። ወለድን ኣኅዋትን ኣዝማድን ኣዕሩኽን ኣኅሊፎም ኪህቡኹም፥ ካባኻትኩምውን ንገሊኣቶም ኪቐትሉ እዮም። ስለ ስመይ ከኣ ብዅሉ ዝተጸላእኩም ክትኮኑ ኢኹም። ግናኸ ኻብ ርእስኹም ሓንቲ ፀጕሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ። ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 145 : 18 - 19 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እግዚኣብሄር ንዚጽውዕዎ ዅሎም፣ ብሓቂ ንዚጽውዕዎ ዅሎም ቀረባኦም እዩ። ፍቓድ እቶም ዚፈርህዎ ይፍጽም።
 

ወንጌል Gospel

ማቴ 6 : 3 - 8 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንስኻ ግና ምጽዋትካ ብኅቡእ ምእንቲ ኪኸውን፥ ክትምጽውት ከሎኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ፥ እቲ ብሥዉር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ። “እቶም ግቡዛት ብሰብ ምእንቲ ኺርኣዩ፥ ኣብ ናይ ኣይሁድ ኣባይቲ ጸሎትን፥ ኣብ ቀራናታት መገድን ደው ኢሎም ኪጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ፥ ክትጽልዩ ኸሎኹም ከምኣቶም ኣይትኹኑ፥ ዓስቦም ከም ዝተቐበሉ ብሓቂ እብለኩም ኣሎኹ። ንስኻ ግና ክትጽሊ ከሎኻ፥ ናብ ቤትካ እቶ፥ ማዕጾኻ ዓጺኻ ናብቲ ብሥዉር ዘሎ ኣቦኻ ጸሊ። እቲ ብሥዉር ዚርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጺ ኪፈድየካ እዩ። “ኣሕዛብ ብምብዛኅ ዘረባኦም ዚስምዑ እዩ ዚመስሎም እሞ፥ ኽትጽልዩ ኸሎኹም ከምኣቶም ከንቱ ዘረባ ኣይተብዝኁ። እምብኣርከ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ፥ ዜድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ፥ ኣይትምሰልዎም።

 

ዘመነ ማርቆስ Readings for Sunday

ሕዳር 26, 2014 ብግእዝ Dec 05, 2021 ብፈረንጅ

Show/Hide ናይ ንግሆ ( Matin )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 59 : 1 - 3 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣምላኸየ፣ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ፣ ካብቶም ዚትንስኡኒ ኣብ እምባ ኣቚመኒ። ካብ ገበርቲ እከይ ኣናግፈኒ፣ ካብ ደመኛታትውን ኣድሕነኒ።
 

ወንጌል Gospel

ማር 13 : 9 - 13 [English][ግእዝ][ልሙድ]

“ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ኪኸውን ብኣይ ምኽንያት ንፍርዲ ኣኅሊፎም ኪህቡኹም፥ ኣብ ኣብያተ ጸሎቶምውን ኪገርፉኹም፥ ኣብ ቅድሚ መኳንንትን ነገሥታትን ከኣ ደው ኬብሉኹም እዮም እሞ ንርእስኹም ተጠንቀቑ። ቕድም ግና ንዅሎም ኣሕዛብ ወንጌል ኪስበኽ ግድን እዩ። መንፈስ ቅዱስ እዩ እምበር ንስኻትኩም ኣይኮንኩምን እትዛረቡ፤ ስለዚ ኣኅሊፎም ኪህብኹም ምስ ወሰደኹም፥ እቲ በታ ሰዓት እቲኣ ዚወሃበኩም ደኣ ተዛረቡ እምበር፥ እንታይ ኢልኩም ከም እትዛረቡ ኣቐዲምኩም ኣይትጨነቑ። ኃው ንኃው፥ ወላዲ ንውሉዱ፥ ኣኅሊፉ ንሞት ኪህብ እዩ፥ ውሉድውን ኣብ ልዕሊ ወለዶም ተንሢኦም ኪቐትልዎም እዮም። ምእንቲ ስመይ ከኣ ኵሉ ኪጸልኣኩም እዩ፤ እቲ ኽሳዕ መወድእታ ዚዕገስ ግና ንሱ ኺድኅን እዩ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ሮሜ 8 : 35 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ካብ ፍቕሪ ክርስቶስ ዚፈልየና መን እዩ፧ ከመዮ “ምእንታኻ ምሉእ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና፥ ከም ኣባጊዕ ማሕረዲውን ተቘጸርና” ዚብል ጽሑፍ ዘሎ፥ መከራዶ፥ ጸበባዶ፥ ስደትዶ፥ ጥሜትዶ፥ ዕርቃንዶ፥ ድንገትዶ ወይስ ሞት፧ እምበኣር ኣብ ልዕሊ እዚ ዅሉ በቲ ዘፍቀረና ክርስቶስ ዓወት ብምርካብ ካብቶም ዝሰዓሩ ኣዚና ንበልጽ ኢና። ስለዚ ሞት ኮነ ሕይወት፥ መላእኽቲ ኾኑ ገዛእቲ፥ ዘሎ ኾነ ዚመጽእ፥ ወይ ኃይልታት፥ ላዕለዋይ ኮነ ታሕተዋይ፥ ኻልእ ፍጥረትውን እንተ ኾነ፥ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ዘላትና ፍቕሪ ኣምላኽ ከቶ ኺፈልየና ዚኽእል ከም ዘየልቦ ኣረጋጊጸ ኣሎኹ።

 

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

1ይ ጴጥ 1 : 6 - 9 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሽሕ እኳ ሕጂ ንቚሩብ ጊዜ ብብዙኅ ዝዓይነቱ ፈተና ኽትኃልፉ ግዲ እንተ ኾነ፥ በዚ ክትሕጐሱ ኢኹም። እዚ ኸኣ እታ እምነትኩም ሓቂ ከም ዝኾነት ኬረድእ እዩ። ወርቂ ሽሕ እኳ ብሓዊ እንተ ተዀልዐ በራሳይ እዩ። እምነትኩም ግና ምስ ተፈተነት ኣዝዩ ዝበለጸ ዋጋ ኣለዋ፥ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪግለጽ ከሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ከተምጽኣልኩም እያ። ከይርአኹምዎ ተፍቅርዎ፥ ሕጂውን ከይርአኹምዎ ብእኡ ትኣምኑ ኣሎኹም፥ ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድኅነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ኸኣ ብኺንገር ዘይኸኣል ክቡር ሓጐስ ትሕጐሱ ኣሎኹም።

 

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 8 : 1 - 4 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሳውል ድማ ኣብ ቅትለት እስጢፋኖስ ሠሚሩ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብርቱዕ ስደት ኮነ። ብዘይካ ሓዋርያት ከኣ ኵሎም ኣመንቲ ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። እግዚኣብሔር ዚፈርሁ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ፥ ብርቱዕ ብኽያትውን በኸዩሉ። ሳውል ግና ነታ ቤተ ክርስትያን ኬጥፍኣ ተላዕለ፥ ገዛ ገዛ እናኸደ ኸኣ፥ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም ዝተበተኑ ሰባት ግና ቃል ወንጌል እናሰበኹ ኸዱ።

 

ስንክሳር Synaxarium

በላርያኖስ
ወጎርጎርዮስ ሰማዕት
ወሰማዕታተ ናግራን ምስለ አቡሆሙ ኂሩት
ወጌልዮስ
ወምክዋስ
ወማርልዮስ

 

መዝሙር Psalm

መዝ 9 : 12 - 13 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እቲ ሕነ ደም ዚፈዲ ዘኪርዎም፣ ንኣውያት ጥቑዓት ከኣ ኣይርስዖን እዩ እሞ፣ ነቲ ኣብ ጽዮን ዚነብር እግዚኣብሄር ዘምሩሉ፣ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ግብርታቱ ንገሩ።

 

ወንጌል Gospel

ሉቃ 21 : 12 - 19 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ቅድሚ እዚ ዅሉ ኸኣ፥ ኪኅዙኹምን ኪሰጕኹምን እዮም። ስለ ስመይ ኸኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድን ናብ ቤት ማእሰርትን ኪወስዱኹም፥ ናብ ነገሥታትን ሹማምንትን ኬብጽሑኹም እዮም። እዚ ንኽትምስክሩለይ ጽቡቕ ዕድል ኪኾነልኩም እዩ። ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልብኹም ኣኅድርዎ፥ እንታይ ኢልኩም ከም እትምልሱ ኣቐዲምኩም ኣይትሕሰቡ። ምኽንያቱ ኣነ ንኹሎም መኸራኽርትኹም ምቅዋሙን ምምጓቱን ዘይከኣሎን ኣፍን ጥበብን ክህበኩም እየ። ወለድን ኣኅዋትን ኣዝማድን ኣዕሩኽን ኣኅሊፎም ኪህቡኹም፥ ካባኻትኩምውን ንገሊኣቶም ኪቐትሉ እዮም። ስለ ስመይ ከኣ ብዅሉ ዝተጸላእኩም ክትኮኑ ኢኹም። ግናኸ ኻብ ርእስኹም ሓንቲ ፀጕሪ እኳ ኣይክትጠፍእን እያ። ንነፍስኹም ከኣ ብትዕግሥትኹም ከተጥርይዋ ኢኹም።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘዮሐንስ ወልደ ነጐድጓድ (ሃቤከ)

Show/Hide ናይ ምሸት/ሰርክ ( Vesper )

መዝሙረ ዳዊት Psalm

መዝ 147 : 1 - 2 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንኣምላኽና ብመዝሙር ምውዳስ ሰናይ እዩ፣ ጥዑም እዩ እሞ፣ ምስጋና ይግባእ። እግዚኣብሄር ንየሩሳሌም ይሀንጽ።

 

ወንጌል Gospel

ማቴ 15 : 32 - 39 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ደቀ መዛሙርቱ ድማ “ኣብዚ በረኻ እዚ ደኣ ንኽንድዚ ዚኣክል ሕዝቢ ዜጽግብ እንጌራ ኻበይ ክንረክብ ኢና፧” በልዎ። ኢየሱስ ከኣ “ክንደይ እንጌራኸ ኣሎኩም፧” በሎም። ንሳቶም “ሾብዓተ እንጌራን ቊሩብ ዓሣን” በልዎ። ነቶም ሕዝቢ ኸኣ ኣብ ምድሪ ኪቕመጡ ኣዘዞም። ሽዑ ነተን ሾብዓተ እንጌራን ነቲ ቚሩብ ዓሣን ኣልዒሉ፥ ኣመስገነ፥ ቈሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም፥ ደቀ መዛሙርቱ ኸኣ ነቶም ሕዝቢ ሃብዎም። ኵሎም በሊዖም ጸገቡ፥ ዝተረፈ ቚርስራስ ድማ ሾብዓተ መሶብ መሊኦም ኣልዓሉ። እቶም ዝበልዑ ኸኣ፥ ብዘይ ኣንስትን ቈልዑን ኣርባዕተ ሽሕ ሰብኣይ ነበሩ። ነቶም ሕዝቢ ምስ ኣፋነዎም ናብ ጃልባ ደይቡ ናብ ወሰን መጌዶን መጸ።

 


ካብ ኅዳር ፳(20) ክሳብ ፳፮(26) ኅዳር ፡ ምኵራብ ይበሃል ።
፫(3ይ) መዝሙር ዘምኵራብ፤ ኣምላክ ፍጹም በሕላዌሁ ።


Show/Hide መዝሙር ( Hymn )

መዝሙር

God is great! - በ፭ ፤ አምላክ ፍጹም በህላዌሁ ዘሀሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ዘበመንግሥቱ ይኴንን ዓለመ ሰማየ ገብረ ለስብሐቲሁ ዓለመ ፈጠረ ወምድረ ሣረረ ወገሠፀ ባሕረ ወገሠፆሙ ለኵሉ ፍጥረት እለ ውስተ ደይን ያዕርፉ ባቲ ፤ አብ ፤ ቀደሳ ለሰንበት ቅረቡ ኀቤሁ ለአምላከ ጽድቅ ማኅደር ለንጹሓን ከመ ትንሥኡ አክሊለ ስብሐት ዘአስተዳለወ ለእለ ያፈቅርዎ ጸንዑ በጸጋ በሥን ወበሃይማኖት ወረሱ አክሊለ ስምዕ በእምነቶሙ እለ እምዓለም አሥመርዎ ለእግዚኦሙ መምህረ ቅዱሳን አክሊለ ሰማዕት ሰያሜ ካህናት ።

ሰላም

ሰንበተ ሠራዕከ ለዕረፍት ወወሀብከ በኂሩትከ ሰላመ ለነ ጸጎከ መዝገብ ብከ ዘኢየኃልቅ በረከትከ ነአኵተከ ወንሴብሐከ ዘአድኃንኮ ለኖኅ አመ አይኅ ወእማይ ብዙኅ ።

 

Show/Hide ናይ ቅዳሴ ( Liturgy )

መልእክተ ጳውሎስ Pauline Epistle

ዕብ 12 : 22 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ንስኻትኩምሲ ናብ እምባ ጽዮንን፥ ናብታ ኸተማ ሕያው ኣምላኽ ዝኾነት ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን፥ ናብቶም ብሓጐስ ዝተጋብኡ ኣእላፋት ዝኾኑ መላእኽትን፥ ናብታ በቶም ኣብ ሰማያት ስሞም ዝተጻሕፈ በዂሪ ዝኾኑ ዝቖመት ቤተ ክርስቲያንን፥ ናብቲ ንዅሉ ዝፈርድ ኣምላኽን፥ ናብ ነፍሳት እቶም ፍጹማን ዝኾኑ ጻድቃንን፥ ናብቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን መንጎኛ ዝኾነ ኢየሱስን፥ ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ብዝበለጸ ዚዛረብ ምንጻግ ደምን ኢኩም ዘሎኹም። እምበኣር ነቲ ዚዛረበኩም ዘሎ ምስማዕ ከይትኣብይዎ ተጠንቀቑ፥ ከመይ እቶም ካብ ምድሪ ዝተዛረቦም ምስማዕ ምስ ኣበይዎ ካብ ፍርዲ ካብ ዘይመለቑ፥ ንሕና ግዳ ነቲ ኻብ ሰማይ ዝዛረበና ምስማዕ ምስ እንኣቢ ኸመይ ኢልና ክንመልቚ ንኽእል፧ ሽዑ ድምፁ “ንምድሪ ኣናወጻ። ሕጂ ግና ንምድሪ ጥራይ ዘይኮነስ፥ ንሰማይውን ደጊመ ንሓደ ጊዜ ኸናውጾ እየ” እናበለ ተስፋ ይህብ። “ደጊመ ንሓደ ጊዜ” ዚብል ቓል ኸኣ እቲ ዚናወጽ ፍጡር ዘበለ ዅሉ ከም ዜልግስ፥ እቲ ዘይናወጽ ኸኣ ጸኒዑ ኸም ዚነብር ኬመልክት ኢሉ እዩ። እምበኣር ዘይትናወጽ መንግስቲ ኻብ እንቕበል መመስገንቲ ንኹን፥ ነቲ ንእኡ ባህ ዜብሎ ኣምልኾ ኸኣ ብፍርሃትን ኣኽብሮትን ነቕርበሉ። ከመይ ኣምላኽና ዚባላዕ ሓዊ እዩ።

ዘካልእ መልእክት Universal Epistle

ያዕ 3 : 1 - 10 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ኣኅዋተይ! ንሕና መምህራን ዝበርትዐ ፍርዲ ኸም እንቕበል ፈሊጥኩም፥ ብዙኃት መምህራን ኣይትኹኑ። ኵላትና ብብዙኅ ነገር ንሰሕት ኢና። ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ግና ንሱ ንዅለንትናኡ ኪገትእ ዚኽእል ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እንሆ ኣፍራስ ምእንቲ ኺእዘዙና ኢልና ልጓም ኣብ ኣፎም ንገብረሎም፥ ንብዘሎ ኣካላቶምውን ብእኡ ነቕንዖ። እንሆ፥ መራኽብ ድማ ክንድዚ ዚዓብያ ኸለዋ፥ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸብከባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዚደልዮ ብንእሽቶ ሰካን ይቃንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል ክነሳስ ብዓቢይ ነገር ትምካሕ። እንሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓቢይ ዱር ዘይተንድድ! ልሳንውን ሓዊ እያ። ናይ ክፍኣት ዓለም እያ። እታ ንምሉእ ሰብነት እትምርዝ ክፍሊ ኣካላት፥ ንምሉእ ጒዕዞ ናይ ሕይወትውን እተቃጽል እያ። ብገዛእ ርእሳ ድማ ብገሃነም እሳት ዝሓረረት እያ። ኵሉ ዓሌት እንሰሳን ኣዕዋፍን ለመም ዚብልን እንሰሳ ባሕርን ብሰብ ይግዛእ፥ ተገዚኡውን ኣሎ። ንልሳን ግና ካብ ደቂ ሰብ ኪገዝኣ ዚኽእል ሓደ እኳ የልቦን። ንሳ ዘይትዓርፍ እክይቲ፥ ዚቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። ብእኣ ጌርና ንጐይታናን ነቦናን ነመስግን፥ ብእኣ ጌርናውን ነቶም በምሳል ኣምላኽ ዝተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ምስጋናን መርገምን ይወፅእ። ኣኅዋተየ፥ እዚ ከምዚ ኺኸውን ኣይግባእን እዩ።

ግብረ ሃዋርያት Acts

ግብ ሐዋ 21 : 27 - 33 [English][ግእዝ][ልሙድ]

እተን ሾብዓተ መዓልቲ ኺውድኣ ምስ ቀረባ ኸኣ፥ ካብ ሃገር እስያ ዝመጹ ኣይሁድ፥ ንጳውሎስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኣይዎ፥ ንዅሉ እቲ ሕዝቢ ኣነዓዒቦም ድማ ኃዝዎ። “ኣቱም ሰብ እስራኤል፥ ንዑ ደግፉና፥ እቲ ኣብ ፍቕዳ ሃገር ምስ እዚ ሕዝቢ እዝን ምስ እዚ ሕጊ እዝን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዚጻረር ነገር ንዅሉ ሰብ ዚምህር ሰብኣይ እዚ እዩ፥ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ግሪኻውያን ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣእትዩ፥ ነዛ ቕድስቲ ስፍራ ኣርኪስዋ” እናበሉ ጨርሑ። እዚ ዝበሉ ኸኣ ቅድም ንጥራፊሞስ ብዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ርእዮምዎ ነበሩ እሞ፥ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም እዩ። ብዘላ እታ ኸተማ ኣዕገርገረት፥ እቲ ሕዝቢ ኸኣ ብሓንሳእ ይጐዪ ነበረ፥ ንጳውሎስ ኂዞም ካብ ቤት መቕደስ ስሒቦም ኣውፅእዎ፥ ብኡብኡውን ነቲ መዓጹ ቤት መቕደስ ሸጐርዎ። ኪቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ኸም ዝተነዓዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕ ወረ በጽሐ። ንሱ ኸኣ ወተሃደራትን ኣሕሉቕ ሚእትን ኂዙ ናብኣቶም ጐየየ። ኣይሁድ ከኣ ነቲ ሓለቓ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረኣዩ፥ ንጳውሎስ ምዝባጡ ኃደጉ። ድኅርዚ እቲ ሓለቓ ሽሕ ቀሪቡ ኣትኃዞ፥ ብኽልተ መቚሕ ኪኣስርዎ ኸኣ ኣዘዘ፥ መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረንውን ሓተተ።

መዝሙር Psalm

መዝ 89 : 11 - 13 [English][ግእዝ][ልሙድ]

ሰማያት ናትካ እዩ፣ ምድሪውን ናትካ እያ፣ ንዓለም ምስ ምልኣታ ሰሪትካያ፣ ንሰሜንን ደቡብን ንስኻ ፈጠርካዮ። /Ps 103 ፡ 18 - 19/ ንትእዛዛቱ ምእንቲ ኺገብርዎ ዚዝክርዎ ንውሉድ ወለዶ እዩ። እግዚኣብሄር ንዝፋኑ አብ ሰማይ ኣቘመ፣ መንግስቱውን አብ ልዕሊ ዅሉ ትገዝእ ኣላ።

ወንጌል Gospel

ማቴ 8 : 23 - ፍም [English][ግእዝ][ልሙድ]

ናብ ጃልባ ምስ ደየበ፥ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓብዎ። እንሆ ኸኣ እታ ጃልባ ብማዕበል ክሳብ እትጉልበብ፥ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ምንዋጽ ኮነ፥ ንሱ ግና ደቂሱ ነበረ። ደቀ መዛሙርቱ ቐሪቦም “ኦ ጐይታ! ጠፋእና ኣድኅነና” እናበሉ ኣተንሥእዎ። ንሱ ኸኣ፥ “ኣቱም ሰብ ጐዶሎ እምነት፥ ንምንታይከ ትፈርሁ” በሎም። ሽዑ ተንሢኡ ንንፋስን ንባሕርን ገሠጾም እሞ ዓቢይ ህድኣት ኮነ። እቶም ሰብ ከኣ፥ “እዚ ንፋስን ባሕርን ዚእዘዙዎስ፥ መን ኮን ይኸውን፧” ኢሎም ተገረሙ። ኢየሱስ ናብ ስግር ሃገር ጌርጌሴኖን ምስ በጽሐ፥ ሓደ እኳ በታ መገዲ ምኅላፍ ክሳብ ዚስእን፥ ኣዝዮም ሕሱማት ዝነበሩ ኣጋንንቲ ዝኃደርዎም ክልተ ሰብ፥ ካብ መቓብራት ወፂኦም ተጓነፍዎ። እነሆ ኸኣ “ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ! ንስኻ ምሳና ንሕና ምሳኻ እንታይ ኣሎና፧ ጊዜኡ ከይበጽሐዶ ክትሳቕየና ናብዚ መጻእካ፧” እናበሉ ጨርሑ። ካብኣቶም ርሕቕ ኢሉ ብዙኅ መጓሰ ሓሰማታት ይበልዕ ነበረ። እቶም ኣጋንንቲ ድማ “እተውፅኣና እንተ ዄንካስ ናብዚ መጓሰ ሓሰማታት ስደደና” ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ኸኣ፥ “ኪዱ” በሎም። ወፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ከዱ፥ እንሆ ኸኣ ብዘሎ እቲ መጓሰ፥ በቲ ጸድፊ ነፊጹ ኣብ ባሕሪ ኣተወ፥ ኣብኡ ጥሒሉ ኸኣ ሞተ። እቶም ጓሶት ሃዲሞም ናብ ዓዲ ኣተዉ፥ በቲ ዝዀነ ዅሉን ብናይቶም ኣጋንንቲ ዝነበርዋምን ከኣ ኣውረዩ። እንሆ ድማ ዅሎም ሕዝቢ እታ ኸተማ ንኢየሱስ ኪራኸብዎ ወፁ፥ ምስ ረኣይዎ ድማ ካብ ወሰን ምድሮም ኬልግስ ለመንዎ።

ቅዳሴ Liturgy :

ዘእግዚእነ(ነኣኩተከ)